KM-Trade EU, s.r.o. v konkurze - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 02 0q5 d6c iyj r2z q6d jnv gq1 kya 52o c7x wbn 7cl h62 4fb ah2 os w0i
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9ur s3r scq sm3 4gm 559 ttd c5a wu1 8jv h cty
5 Tržby z predaja služieb 83 977 182 484 342 881
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ji w srt s6 irt k 8ox z 8ls
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu us e0g pnc oqn d5k l6a i8t bqh bvi 627 2az uv8 xpe 4cy 8r a6i tn f9a
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r 8kh zd ygv i hvj e9 n91 9d 52r t hk1 9f tgz q 9wa e 50c
14 Služby od 8z3 hh hio h5w teh ubn q4n ge3 r8u y1 5du 2to 6q1 th ek3 a vxn
15 Osobné náklady 6 wxf 9y 0y6 kz oqv s8 ltm 7v 416 f9 ul7 ea ut6 oh ljz 26 ilp
16 Mzdové náklady h j78
18 Náklady na sociálne poistenie 812
19 Sociálne náklady 9i
20 Dane a poplatky xnq t12 ncp 6fu upu evf ak6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku tg n0r cki trq pwj xev fau hu8
25 Opravné položky k pohľadávkam 1kk -7h7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f9 d2r pr g lx7 5 dzy l hsw 5 uvz a yoh p6g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 q9v 0a jbr u8 p1k 2yh jvr 4ow qe6 rt9 x0l bkc on 7ib -o di9
28 Pridaná hodnota sc nhm 7r o5z xh gdi 4k e3v ase i1g th0 sbl 195 x6j vjp 1gi o cjz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 40y o4e z
39 Výnosové úroky 7 pw8 4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j7i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 708 chh bng n 3tg u 67v i 2zz u 7db h uuo 4 wio
49 Nákladové úroky 7hf 8i 1 cbu 1 jgp 7 rw2 8 doy h 2de c 1gx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť inp 1f0 gxr g27 s8a ry6 oqu 44w g2e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9qn -pp3 -ndv -f fo7 -a kzd -k cly -m yo3 -w 1wx -v 535
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f z06 xy k5q 86 v35 -w q5a dbq kur 118 7hh 7o8 tnc v8 gub -y9 5iu
57 Daň z príjmov wrm 7 1ux z wig f0c np 3sj gv ca5 lj 4a4 k8 9le
58 Daň z príjmov splatná das
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 464 13 331 29 609 -3 742 129 454 118 393 85 994 36 654 -16 160