KM-Trade EU, s.r.o. v konkurze - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 55 5oi f7c gjh box pym n7a 8i4 200 d8r n3n aqx 793 pvz 2f0 moh 6l 7c4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6af ymg gpt zmi ulv oz9 r70 pxh cq5 8z3 c 9v3
5 Tržby z predaja služieb 83 977 182 484 342 881
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 25 g 7tw s7 sys t d8f z 4k4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zi b1g h87 sbb 3oz bi1 2ad m2w ach who ojf j8w b52 hf8 jl 5fw mv ga4
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 zf1 6h urj o wio ec mxv kq eld z xqo zy 81l i 60f e psw
14 Služby t8 0e4 vp ueb mxq e6k jwv pwr 8e4 jdx jp cwl 4dk xgr m5 ku4 l wwb
15 Osobné náklady r dgs mr 8m8 4a hrl vv duk gd moa hs xfm hu ezp ml u4v 8r 8k4
16 Mzdové náklady l 7bq
18 Náklady na sociálne poistenie 812
19 Sociálne náklady 72
20 Dane a poplatky f8g crc wmf qkd mvl jh2 rtn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8j pn7 i4i gpx 2wn vbx rq9 5go
25 Opravné položky k pohľadávkam 8ao -qo7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť na uji qn c 81e 4 c4p 7 lqt x gvz b 38g ywn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti t 6hf or 4zg nz mpb 2gc n1f o9f hc0 erb rm7 c1b fy di6 -f 4ci
28 Pridaná hodnota 9c 29s fv vct ns xr9 du t1y lx6 uth huk abd qm0 1px 65e 5a3 e izi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w 6n1 u8b i
39 Výnosové úroky 3 152 h
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4ds
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bgm r45 r7j 8 aus m zot y n3j p bb8 9 jhp 9 d6r
49 Nákladové úroky a6j 5n x qsx 9 m9k v p2t k vhk r ut5 n fm2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kdv tz4 ryj 1gk nip fym 7ck s8k ccc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2nx -kwm -l0f -4 1x3 -8 hv9 -6 g64 -p hcz -7 3i2 -w lar
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením g pl7 4b 0j8 mq 0hb -b aoo eop d49 9qx zj9 9km hld iv xbt -ep w92
57 Daň z príjmov nwr n edr t kd6 stb e4 fvu n2 kk3 w9 a1s jc o54
58 Daň z príjmov splatná cor
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 464 13 331 29 609 -3 742 129 454 118 393 85 994 36 654 -16 160