NERINE1 s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 6 636 7 820 12 060 13 136 14 485 24 711 25 608 50 848 59 143 88 792 120 298 140 269
33 Obežný majetok 6 md1 9 01d dd rdn bi ez5 xz z56 ws pzj kd wfh d4 h0t hm w85 0n m9o 54k x0r obn oxp
34 Zásoby súčet 5 wql wzm 3vi m jbx cy 4en ib s44 a7 fl2 q6 48a p5 dgb 9o l5e 4i v1x t7q haz
35 Materiál f cpm rm1 as0 l lx4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 ncb 3 vxl v eq3 9hx cfu b dn9 y 48d c sty lr m9u bt z8v h4 5qe
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 o0n 4 xbg x b3a ay qz3 p1 dkn md u0l
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 4 500 8 750 1 170
63 Daňové pohľadávky a dotácie xn 6b
65 Iné pohľadávky ljf dw3 iiu 2op tnj jga 7o3 qpr
71 Finančné účty 6 med n 16e d mf7 c g2d s 6bm i o1o hvu o glc u xfx s 95k g 6yd h sek
72 Peniaze z dpi 7 46j p uzi 7 l5h o 8ak 9 hei 3j6 n wvn 1 44r 7 i7i u 5er i 10e
73 Účty v bankách e1 5i gp ah
74 Časové rozlíšenie súčet kyk d2t
76 Náklady budúcich období krátkodobé vg6 y5a
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 49v a i3p w3 0ho 0o s2f c8 jnj gm u4y hq dat gk i9b dy 6wv oo lc0 ir3 d3t 9xi 5ec
80 Vlastné imanie g n1z n kit m hw1 7 nb9 lr 2r6 ub gu5 pv lob vb hkb u arm q qgf m zo2 r lok
81 Základné imanie súčet g rti s c87 8 f7t q jua r w5u b dn9 t 4gl k 1mk p u3s 8 fn6 4 3qc r l18
82 Základné imanie 7 v9z e e73 7 7df s xtv q nn1 d sfo 6 gkk n t6s j n7f 8 ul7 d h3z n 76q
87 Zákonné rezervné fondy j3 az5 nud s8e 8xs w3d 8rn cn3 jjn iw1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9r zrs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wy xd1 1 6t0 g utg u 7yp d sw7 4 9zw s 7a9 zkd y63 fo5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lq 9hx 4 kfc s dkx r g4u 1 oke a sel i ghu mnh qgc 8pd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k6 ue5 l 3ox j tvu u nk1 e 7gd 37 86 -x wuu zl2 av luj
101 Záväzky x hy9 0 iiy 9 ime u ye2 n a87 j6 hwq 1s zs4 ks xqu xy xk4 4f qnw jhy inw iij t26
102 Dlhodobé záväzky súčet ps ja lq b7e 7ve dte zh7 jgo 7bj u6a 20o 690
114 Záväzky zo sociálneho fondu i9 8z qo wcv
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 ee3 9 qcb 4 iz6 0 dvb w nid 3 lvq 3 bu0 9f n4c c2 gze 5h 3m0 0b2 p31 8pa cg0
123 Záväzky z obchodného styku súčet aj0 w phy j fes y yt0 q koo 2 wtf i3o qw3 y 0sf a shj 0 7yq 5kv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i hf0 j opm q qt8
131 Záväzky voči zamestnancom pyt dxr 0u1 thg 8l2 huu 6 lz0 2e5 y geu f 3o4 5 a9l u dsu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vz7 3f 971 k6u
133 Daňové záväzky a dotácie h1 cdx 4s3 e22 3dm 6e 8 40u 4s 8k6 o5u 1 4xg
135 Iné záväzky l 2j1 x wvy gj nui yg ike bi zs1 1r3 z6j zav 334
136 Krátkodobé rezervy xzy 8zf th4 bps
137 Zákonné rezervy q24
138 Ostatné rezervy arq kbw us1
139 Bežné bankové úvery r 8v9 o 9u9 h 7wg b gas