Synergy Investment, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
47193/V
Dátum vzniku
26.05.2012
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 26.5.2012)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 26.5.2012)
 • počítačové služby (od 26.5.2012)
 • administratívne služby (od 26.5.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 26.5.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 26.5.2012)
 • polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín (od 26.5.2012)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 26.5.2012)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 26.5.2012)
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 26.5.2012)
 • vedenie účtovníctva (od 26.5.2012)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 26.5.2012)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 26.5.2012)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 26.5.2012)
 • reklamné a marketingové služby (od 26.5.2012)
 • služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 26.5.2012)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 26.5.2012)
 • finančný leasing (od 26.5.2012)
 • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 26.5.2012)
 • sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 26.5.2012)
 • faktoring a forfaiting (od 26.5.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Aktualizovaná zakladateľská listina.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka 2012 - Súvaha
 • Účtovná závierka 2012 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka 2012- Poznámky k účtovnej závierke
 • Zápisnica z valného zhromaždenia 2012
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Podpisový vzor konateľa
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum aktualizácie
14.06.2024