Synergy Investment, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 557 6 397 8 237 5 516 4 676 4 687 4 775 4 863 4 863 7 128
33 Obežný majetok q 03x b 3p6 t t8y y gao 1 7u8 m ws1 i zpn 4 a8t 2 ice 9 f65
34 Zásoby súčet g x c j h a m w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l6m 706 vz4 l 4i 83o i2s ixk i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet asz zk os uu tr
62 Sociálne poistenie p p h t 6a vh zg 2
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 s l z c0 nt hi j
65 Iné pohľadávky 53m 8j rxb
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 6v ly
71 Finančné účty v q7f x qh2 l 4u7 7 gho m oky z t4n p k2h a cwx n zye b l4v
72 Peniaze 2 xgb g 6ui h jjf d kiq e f4e p x3p t z9q y 3zc k zg2 k p5h
73 Účty v bankách 9la wt xe
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n 442 3 di1 u wk5 8 k0s 6 k1n f 24f 4 8st z h71 8 3uh 1 jgq
80 Vlastné imanie 3 yr2 t po2 a xul 0 2td o fu2 x gx9 s 5t6 9 mdo m er3 a 8pu
81 Základné imanie súčet 5 e25 a 258 t r56 z 2tl 1 hz5 c lrs e kr2 r 13w 7 per 4 bg3
82 Základné imanie j 37l a l4b t ttx v 23q l yiy c wjk h aim n x16 n l7m o spc
87 Zákonné rezervné fondy z2x vpj gea 5x5 195 fns 0el
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -gm5 -krz gx6 -r k7c -2 ziu -h ioe -1 5y2 -o 0ny
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yw0
99 Neuhradená strata minulých rokov -qjk -syw -h zj3 -q phk -u ajn -v ce1 -y zxu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dnb -nrv p l4q -c zt1 -95l -16z -qnu -sh
101 Záväzky -2z zz wx9 7iy 21n c o20 i m9b h 2nc q te4
122 Krátkodobé záväzky súčet -ce 1x i7b n6v h7u 6 uai 2 7la 2 h5e k fvb
123 Záväzky z obchodného styku súčet -at m0 c5 a2 -t1 -k4 -dy -i1 -zv
133 Daňové záväzky a dotácie fyg 9na xe7 jmp
135 Iné záväzky 1 evp z1s do5 n flu n jfu 8 lcj