Synergy Investment, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 557 6 397 8 237 5 516 4 676 4 687 4 775 4 863 4 863 7 128
33 Obežný majetok t dqe f 1ot 0 c63 0 xqe g nr9 h iuv r dkn f ki9 e ss8 1 yhk
34 Zásoby súčet w 5 o 6 8 1 o x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xak qg4 5m8 v 08 w8d jo1 hw7 v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 38b e6 9j 98 7q
62 Sociálne poistenie 3 m c x pa y3 yb f
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 7 g i 3x 3t dl v
65 Iné pohľadávky o7f ps c1r
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 0q m2
71 Finančné účty x 4oe y 8am 2 rhh h ofv x l5u 7 y26 3 xij o c2i n 39w r a9k
72 Peniaze 3 wut y j97 u xqn 1 c25 l uae p f9p 0 wuo d pu0 d l6n l e6u
73 Účty v bankách mw1 r6 rj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s snq k hvd x cij s do2 r isr 1 hdn w jjp 2 49v q atl 3 amp
80 Vlastné imanie d 0lh c jop l uct m v5v o e2h s id4 2 td7 k ago c jxk n chk
81 Základné imanie súčet 1 ozz m vue 7 w4x l 0gq i lvq q 7ji w cdv a 69c w ais d 5ja
82 Základné imanie m zxg i uly 0 0ka 0 k86 9 lni s 4y1 j 8hu x wth 8 w04 l eie
87 Zákonné rezervné fondy t9z 12r c6f 0fu jew i9h seu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5hx -fyi pru -a pr6 -0 414 -p ybr -h zix -f qos
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8qc
99 Neuhradená strata minulých rokov -njg -4vr -n 9af -4 9kb -r 041 -3 i07 -6 ytz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8ih -qtu v rr8 -i mjn -1nx -iu3 -wdo -6r
101 Záväzky -v6 pa tzu yf3 l4y 0 igg a cg0 g d93 z xcu
122 Krátkodobé záväzky súčet -ey dx fsg uis 95y p 6td 3 acb k vbh i cj3
123 Záväzky z obchodného styku súčet -kx 87 q0 yh -dp -4y -sx -ky -4f
133 Daňové záväzky a dotácie idr wl3 p7d qs8
135 Iné záväzky g m5s b47 f9w u 4rg i 9cw 2 gvc