SuperFaktura, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
81403/B
Dátum vzniku
12.05.2012
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná ktorýkoľvek z konateľov samostatne, okrem nasledovných situácií, kedy za spoločnosť konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne: (a) vo veciach zaťažovania nehnuteľností (vrátane nájmu), ich scudzovania, nadobúdania alebo zmeny sídla spoločnosti; (b) pri právnych úkonoch, ktorých hodnota presahuje výšku 10.000,-Eur; (c) podpisovanie zmeniek, úverov, prevzatia ručenia alebo zaťaženia spoločnosti právami tretích osôb. V mene spoločnosti konatelia podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis, pričom pri podpise musí byť vždy uvedené slovo "konateľ".
Predmety činnosti
 • počítačové služby (od 12.5.2012)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 12.5.2012)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.5.2012)
 • reklamné a marketingové služby (od 12.5.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 12.5.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 12.5.2012)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 12.5.2012)
 • administratívne služby (od 12.5.2012)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 12.5.2012)
 • vedenie účtovníctva (od 12.5.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Mgr. Peter Pech
  Jeséniova 2312/35
  83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.09.2013
 • Ing. Branislav Šimo
  Púpavová 679/22
  84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.09.2013
 • Tomáš Petrovič
  Vinohradnícka 952/34
  91501 Nové Mesto nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.02.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • Potvrdenie o vykonaní zápisu z Okresného súdu Trenčín zo dňa 27.04.2016.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.01.2016.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 21.03.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2022 - 11/2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2022 - 11/2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z rokovania VZ.asice
 • Spoločenská zmluva nová.asice
 • Rozhodnutie VZ o zmene sídla.asice
 • Zápisnica z MVZ.asice
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Úplne znenie SZ.zep
 • Zápisnica z rokovania MVZ.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • rozhodnutie.zep
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Vyhlásenie a podpisový vzor Grajcarík
 • Vyhlásenie a podpisový vzor Mahdal
Dátum aktualizácie
10.07.2024