SuperFaktura, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 15 887 20 204 21 994 28 368 52 811 96 328 132 009 207 852 318 995 502 780 555 879 677 231
2 Neobežný majetok z scj 4 uuw v ly0 w dqt y jiz z gx4 w r2b b tg5 6 ji8 e ybb ts g84
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 143
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 66v
21 Dlhodobý finančný majetok súčet r fcf b 0jy a g76 k i0i r w8p s bcp e ns5 v 58n u rf7 7 9sb g jrq
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 5 bu5 6 s0m c wv6 p 2py 0 654 m vy8 2 k88 8 zi9 8 hr7 w qbc o 0l2
33 Obežný majetok rd wb3 do wz5 sy q9q o2 4bw 24 s2x z1 n1d g2h kux hkt lq6 vt1 8kv z4e 5lk efh xoh 07t 7lc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d aes tzm h 98d a wj3 rdm uo l2i 54 rz6 3i 8eq lsj iqn s8p 76u 5 c3b 32p qa3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p xie p p77 a loo 5yh e e6b f ei8 w 5bs 5fj 1ez o pg7 c ykl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z oa3 2 ee5 3 k1m
63 Daňové pohľadávky a dotácie ya4
65 Iné pohľadávky jyk s dbn wk mbk k2 3q8 67 kzm tyr f0w 1ka yze rn 6av q6j
71 Finančné účty o pjn 6o 4c6 39 u9v rn 54a j6 58o e7 kxv as 9i5 bhr nh2 31g wvj q3i 9b7 2lb p4a 1bz yt1
72 Peniaze x ucm ptu iyz mcg 2s d87 7n 7ml uu v6r p0h wy5 zn6 qap b5u 7bj hal ddc lls o6e
73 Účty v bankách e qfb 9q m2n k e9p ib vcl
74 Časové rozlíšenie súčet od0 xu3
76 Náklady budúcich období krátkodobé sr4 j8p
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w0 075 2m im2 zs 0wb ge uh9 7d 2t4 pz gge qzz 827 0ev wun w4q g5p ncu nxn pyn 22i ujw mio
80 Vlastné imanie l 1vg 0 tqj -d21 -9 cgr 7q 0no m9 h6a qew p6a amo 40y a5l z0o 7dy gl4 y9w rwq lum qc8
81 Základné imanie súčet 6 dvu s 0v1 v y68 n jzp q ug4 h o5j f 3o3 d csp o jla 8 6cq 5 fi7 e v8s
82 Základné imanie w sfl x sa6 s i49 w zy5 e vwi k why r 3cv c 6ta n ov0 r izk x m1h d xog
87 Zákonné rezervné fondy jww 8xs p6c v0d 1hk o7x 014
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lrh m6o -d 73f -p wcn -0 yyi -c b6u -1 a1r -o kpp -a mcg -q 4bh -j mex
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y cmw 9 b6m
99 Neuhradená strata minulých rokov -ivt -uoj -0 672 -0 f54 -6 e77 -n amf -z xgp -o rwa -1 w5g -q 80d -g ax1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wck 0 1vq -a d7e -4 90y f1 wct p9 lh3 03z apf eqj zr4 3g9 ysz nvs 1pk 5dl h55 tvd tky
101 Záväzky lr pex su npd d7 u34 67 pdf rz 58w l wg6 o 1je c8 m73 qi d5k 1i 3hd hd pta rc sph
102 Dlhodobé záväzky súčet ol bz fi9 rsf vfh
122 Krátkodobé záväzky súčet 9w m5j a8 t3c e3 tsj ja 25u lv 59h 8w m1q 0l hlj iq g54 hk tdd zs g0y ox qh6 mw gv0
123 Záväzky z obchodného styku súčet e3 w16 e tsy 2 8h1 cg bh2 f 81g zp kn8 rd myj 4n lk3 rs jpc pi pei k8 2ao rg ngs
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g du1 0 0fp 5l se7
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 8 sye 3 5ck
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t k9s i 5gm 1 4tt
131 Záväzky voči zamestnancom 9qz j 89i 7 xul
133 Daňové záväzky a dotácie u8c 7 zq6 k3z t nk9 r q3j k 1ir 0j 6xd bq zzr g1 ipn 3o 6hu mp eol
135 Iné záväzky bnl ipv t3 0nl fs 9ek 0 d5p
136 Krátkodobé rezervy u yzu r xlg v5r
137 Zákonné rezervy g 1hv e 1lb
140 Krátkodobé finančné výpomoci -a1 xbf -0z u2y