RODA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
56945/L
Dátum vzniku
28.06.2012
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 28.6.2012 do 27.5.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 28.6.2012 do 27.5.2016)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 28.6.2012 do 27.5.2016)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 28.6.2012 do 27.5.2016)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 28.6.2012 do 27.5.2016)
 • poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 28.6.2012 do 27.5.2016)
 • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 28.6.2012 do 27.5.2016)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 28.6.2012 do 27.5.2016)
 • diskotekárska činnosť (od 28.6.2012 do 27.5.2016)
 • pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 28.6.2012 do 27.5.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti RODA, s.r.o. zo dňa 13.05.2016, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou LUZK, s.r.o., so sídlom Bernolákova 221/20, Trstená 028 01, IČO: 36 440 906, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom RODA, s.r.o., so sídlom Bystrická cesta 1927/76, Ružomberok 034 01, IČO: 46 702 032, dňom 28.05.2016 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
Uložené listiny
 • zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
 • notárska zápisnica.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Podpisový vzor: R.Ružička
 • Živnostenský register
 • Spoločenská zmluva
 • Vyhlásenie správcu vkladov
Dátum aktualizácie
09.07.2024