KMEKOM s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
26334/P
Dátum vzniku
19.07.2012
Konanie menom spoločnosti
Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne a bez obmedzení.
Predmety činnosti
 • preskúšavanie komínov (od 19.7.2012)
 • čistenie a kontrola komínov (od 19.7.2012)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 19.7.2012)
 • pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami (od 19.7.2012)
 • chov vybraných druhov zvierat (od 19.7.2012)
 • chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi (od 19.7.2012)
 • poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá (od 19.7.2012)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 19.7.2012)
 • údenárska výroba (od 19.7.2012)
 • spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny (od 19.7.2012)
 • spracovanie prírodného medu (od 19.7.2012)
 • výroba nápojov (od 19.7.2012)
 • výroba kŕmnych zmesí (od 19.7.2012)
 • spracovanie kože (od 19.7.2012)
 • výroba kožených a kožušinových výrobkov (od 19.7.2012)
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 19.7.2012)
 • výroba jednoduchým drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 19.7.2012)
 • výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva (od 19.7.2012)
 • výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku (od 19.7.2012)
 • výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu (od 19.7.2012)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 19.7.2012)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 19.7.2012)
 • výroba strojov pre hospodárske odvetvia (od 19.7.2012)
 • výroba strojov a prístrojov pre domácnosť (od 19.7.2012)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 19.7.2012)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 19.7.2012)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 19.7.2012)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 19.7.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 19.7.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 19.7.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 19.7.2012)
 • údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 19.7.2012)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 19.7.2012)
 • sťahovacie služby (od 19.7.2012)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 19.7.2012)
 • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 19.7.2012)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 19.7.2012)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 19.7.2012)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 19.7.2012)
 • vedenie účtovníctva (od 19.7.2012)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 19.7.2012)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 19.7.2012)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 19.7.2012)
 • čistiace a upratovacie služby (od 19.7.2012)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 19.7.2012)
 • reklamné a marketingové služby (od 19.7.2012)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 19.7.2012)
 • montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3 - bodovým uzamykacím mechanizmom (od 19.7.2012)
 • ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 19.7.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Bc. Ján Kmeč
  27
  06511 Nová Ľubovňa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.07.2012
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Podpisový vzor
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum aktualizácie
11.06.2024