KMEKOM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 15 433 30 626 21 279 32 219 35 485 64 269 46 407 27 408 40 341
2 Neobežný majetok bx he2 q pa9 k kjt 8 1wk 6 amr l wc2 k mdp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 458 9 208 5 958 2 708 6 500 4 500 2 500
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 37 zmt 5 ty1 g 8m5 1 fdj s 6ty i 34a c kt7
33 Obežný majetok ir s0g t3 385 h 9uu 8w w0n ev lvm 7f 27a al wfe sl oms vk 371
34 Zásoby súčet g 87e
35 Materiál h w27
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h t4x j u3z c 8p3 u 6on k eer 8 tdd p xkz 2 mlo 9 ur9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n 0lp m c57 v 3r4 2 lqk j ytg x qf4 6 2iv v pv0 o ute
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e dse a gp9 d 09l 2 3nj a 1y9 r 08w a qij b x7e 6 rjk
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4k u50
65 Iné pohľadávky 4x 6l or -1jy pc
71 Finančné účty wu xzd 94 cqs o n6i 5o dde q3 w4z mp cyu o5 ddu bq 1vf kc ju8
72 Peniaze aua pa6 8g g5 l1 ro1 u4g a xrr 1 8xa
73 Účty v bankách kg 1pn 9a iu5 h cm8 ro p5p 62 f4l gj v9l ec pln 8v svw ug czc
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 61 xrj xl qjf kg 1ah 8c 5wm hi k6p o4 17q xq spz f3 lee 6t aye
80 Vlastné imanie r t83 bu 2q2 jr 262 0r nfj 3p q8p dh r08 l4 rqx 23 06i gw 40n
81 Základné imanie súčet v 7ew v izt q txn h wri z vbx a yyb 0 r04 w r03 l fuz
82 Základné imanie m hmk u x8i 4 kf3 1 e0a 9 7f1 f x5z i abd y 3tw 9 bhd
86 Ostatné kapitálové fondy l9 m71
87 Zákonné rezervné fondy 09f 3yz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3qo tme
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l vd5 a wjo m yh8 oc kjn dd l0s 9i 9ri f0 w4u le 1jj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q 7zk y 9lf b pdn hc ply lq m05 eb 9y3 hf isl 4t 5bw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m 8yr 5 w6j n 7m7 r cfv h dp8 f np0 2 u8d g 4to g q6k
101 Záväzky s ukg th 4qd h l71 e1 lcy k3 851 34 hgd qb tke u sgz p zoc
102 Dlhodobé záväzky súčet dm 13 iu
114 Záväzky zo sociálneho fondu nm 71 wt
122 Krátkodobé záväzky súčet c 220 u0 vb9 5 1ox 2 cxs 5hh g 84h q r6n g von e q87
123 Záväzky z obchodného styku súčet j 00y 4vi 7s7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k uw1 n2b wxo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g r04 8u psr
131 Záväzky voči zamestnancom x0a zoa vay
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rwz 9w4 zbz
133 Daňové záväzky a dotácie p bk8 gmg 0kq t qrg 8jw 846 kw2 uou
135 Iné záväzky oxx
140 Krátkodobé finančné výpomoci y za7 n sw7 t n8p nj 0r8 o2 rvo 2v tjk 3 ph8 x zut