KMEKOM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 15 433 30 626 21 279 32 219 35 485 64 269 46 407 27 408 40 341
2 Neobežný majetok k2 768 g yki y 506 z 4qz t feo 4 lod m hyh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 458 9 208 5 958 2 708 6 500 4 500 2 500
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ya 3tm 7 mqt 5 bop m ot6 2 833 r wcx 5 ijb
33 Obežný majetok p5 mpz wn 23h g xqn pc zp5 4h jxo rx qkw 4s 8mk 6g 9o7 0v xrh
34 Zásoby súčet y vc1
35 Materiál b z27
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 89m t uqr c hpl e zo9 t ukk 0 3n9 n re4 g f7m o fcq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 mk0 s kcc a w8e e 931 2 knd b as5 g wcw 3 pjx 6 iii
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r g7d h wr8 h uv3 1 n7s q 0zl 2 bdr g emd 0 gmd 9 p6i
63 Daňové pohľadávky a dotácie bq s6k
65 Iné pohľadávky d1 l0 qi -6gr 0o
71 Finančné účty sj uz5 97 fcu s g60 it 0ix w2 dnp d9 9yq 4n giv 7z lgv yn 68w
72 Peniaze beb 4qb tg ag os eie 4ls 5 zq3 2 o3o
73 Účty v bankách fc qhy 5j ipg p bwt de ugu qh jqz lk 6u0 0h i77 pw 9bt ak z7o
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bn nyy qv 65f j3 r8c ud 97t x7 ftg 7z gyr 37 gdu ai prh dd 45m
80 Vlastné imanie n cu4 1y xsy xe 1zb rn mhm 7z kwv 9f uta yf 5m9 6x 362 c1 66p
81 Základné imanie súčet 0 i7z k v6x a sp7 d kf3 a kig y 4xr y kyo 4 jd5 s nhd
82 Základné imanie w kie 2 oxl 1 tz6 m t19 j n0m 1 k15 x 3do n 18b u 782
86 Ostatné kapitálové fondy ta 7ph
87 Zákonné rezervné fondy n6w cug
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond epr o3v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l cii 9 0gx d egn k6 zak fg omx sv 1nf hz vo6 jd h35
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a fvj i o12 m 4b4 zd oly z2 lls gw z2m 5d 7pd dg tlf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k 44v 9 t79 d 9xi 0 7fw 4 zqn n 6uw s cs6 g 41s 4 9j2
101 Záväzky x agn zb wql q 6q4 e4 axi 4r x11 z5 qc9 2y qbx n tyf f wc2
102 Dlhodobé záväzky súčet 1x 6h t2
114 Záväzky zo sociálneho fondu qx gs pb
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 c06 uz t96 d gdf x g59 we7 2 5qc 0 jca u xwy 7 35o
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 bph pnw kh9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q 6uy 6ar 70e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k z56 go 4br
131 Záväzky voči zamestnancom gfh tt4 w4c
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r20 kou 362
133 Daňové záväzky a dotácie 4 ppv 3j6 z7k o 53b caq cql bpw oie
135 Iné záväzky 90o
140 Krátkodobé finančné výpomoci v 946 y 5bz 7 8hd 8e o05 5g e6y 6m ugl d lwp c mwp