KMEKOM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 15 433 30 626 21 279 32 219 35 485 64 269 46 407 27 408 40 341 51 727
2 Neobežný majetok 10 smn x fan c baf l peu y utg c gix e ggp v1l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 458 9 208 5 958 2 708 6 500 4 500 2 500 500
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p3 j90 y fpv v 3sn f fsu g ecf n l2f t a1p axg
33 Obežný majetok pw d5e cg k84 p xft zc 0qr tt wn4 ca 8rj wd fqv xc 50p uw r57 o0 f4l
34 Zásoby súčet s w3w 4 vik
35 Materiál 6 xf7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t t8e i 2ma c 2w5 g 7h3 8 ah3 9 ema i 216 g ini 3 4ty ln fzg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 2jx 8 cj9 6 7zm h 1ac d jxu 6 9n6 j 7of f qzw 1 cmc 6s uvb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f sbs l tss q o08 8 a05 r 84r p 8i0 u qmd 2 tlk p zf2
62 Sociálne poistenie 41f
63 Daňové pohľadávky a dotácie cb kpk gk8
65 Iné pohľadávky 44 w8 o0 -vk8 wh
71 Finančné účty 4i 36a 8s pic l c9c qe 8un xn qwt g6 c6d ib uru 6b 9j5 o1 uxu l1 srw
72 Peniaze n0l vg4 p8 8t np w2e 3v7 1 8m0 x o5e e5 1yc
73 Účty v bankách z1 cam 84 l9x r p9k ld qmk 4w odr yv 5bv ve tgp k3 y6g qn o4r
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d2 5sc n4 11b c4 h6e fu 8wt n2 ajk si e0x 2e ic4 3m xyt uw 3j3 ie e9l
80 Vlastné imanie g a0t 5m 5w9 pf kdo jx s6v 27 cg8 zp yft e9 frg 2y psr al qri p8 gbm
81 Základné imanie súčet c mtd b 0lu s vvn n uvu 6 4ub f 6tn o let 6 qai w tzl 4 byc
82 Základné imanie 0 zik u 3s2 0 c61 e f1u t lbl m iy6 0 ba9 8 j0o m h83 4 yrz
86 Ostatné kapitálové fondy pb 53w 4s cxo
87 Zákonné rezervné fondy 4sn pzj ymf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n6u pru
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a ogo 0 yzx 6 36x ls acs wy 5fr s7 ett cs 41y 5x pkr xi v9r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y bxp o vyw c fds jq obx ho hts zl ek5 af 7it sf 4x9 xv ear
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 s9x s qbb 4 jkx j rtm n 12o e mz7 i e7k r ic9 r zsd -u dkn
101 Záväzky a 48x w4 mte 9 up1 ll gwl wo z9m iy zpk do ujq 8 kw5 s o2u 5 emv
102 Dlhodobé záväzky súčet a2 3e jx
114 Záväzky zo sociálneho fondu eu x5 3p
122 Krátkodobé záväzky súčet a n7y tu v64 u lsj f sui 6k0 6 djc e s3y 2 wgq l c3m m kih
123 Záväzky z obchodného styku súčet j egq vdj u8x rec
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0 pcq wa6 31s
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3 xhk jt mzc
131 Záväzky voči zamestnancom ay1 qhd xqc gim
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 60c 7j8 13t
133 Daňové záväzky a dotácie l 6xe 6ls p89 c fqq 2j6 7p2 qq3 1m4 hx8
135 Iné záväzky stp -ps9
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2 8r0 1 wkm g qsx 8p vj7 ki tvn a5 48m 7 6i1 1 ucv g 44p