Odlesan SK s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
27661/R
Dátum vzniku
09.08.2012
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnsti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 7.12.2012)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 7.12.2012)
 • administratívne práce (od 7.12.2012)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 7.12.2012)
 • výroba strojov pre hospodárske odvetvia (od 7.12.2012)
 • výroba strojov a prístrojov pre domácnosť (od 7.12.2012)
 • výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov (od 7.12.2012)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 9.8.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 9.8.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 9.8.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 9.8.2012)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 9.8.2012)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 9.8.2012)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 9.8.2012)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosoťu do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 9.8.2012)
 • počítačové služby (od 9.8.2012)
 • vedenie účtovníctva (od 9.8.2012)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 9.8.2012)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s penájmom (od 9.8.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Dušan Prílesan
  Šmidkeho 426/8
  91441 Nemšová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.10.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena obchodného mena z E-FUTURAMA s.r.o. na Odlesan SK s. r. o.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.07.2012 v znení dodatku k zakladateľskej listinezo dňa 12.07.2012 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • osvedčenei o živ. oprávnení
 • podpisový vzor
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • úplné znenie SZ
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Podpisový vzor
 • Dodatok k zakl. listine
Dátum aktualizácie
20.05.2024