Odlesan SK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 185 026 201 452 241 654 509 298 903 366 1 195 882 1 114 619 1 019 109
2 Neobežný majetok op8 zvk 5bk dh0 tmh vwq v6k w1k 6td uhf pyx t7v g6o icn
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet rx 3w4 af srs l wy7
6 Oceniteľné práva j lfa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 88 452 120 294 264 345 632 680 893 142 799 539 739 795
12 Pozemky aa k4n tj 5wr h2 cc5 q9 6zy us tg4
13 Stavby o5 2bo dae 218 nig r0p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jx jbx en8 18s 5jf fq4 aqs vig w4n 1o3 k5 gfb wa du1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 37 063 448 624 764 062 918
33 Obežný majetok up0 gi4 pl xqo pgf vpn tcv uck p6v i8n 6f9 ko3 vad k27 qpg how
34 Zásoby súčet zy avo 37 jez fl cdx nf q4q yt3 tdh 0up lfq 0ql gyt l6e mng
35 Materiál db rha hq 32u 13 ysm xa znd 5h taf y mln
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ry pq5 he gkp xm qlv vj nj2 jr kv7
37 Výrobky mr a9m 3v ifx zh 3aq g9n k9q wny 1mq
39 Tovar 3 jso 1 7kn s1 evh n sns fb 9e5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 25 scm rn 6h5 mu zic 2gk xbx dw l2s 9s ub4 eo hwc 6o zn9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet de nog y0 rgi oky 6ce xq iel u5 e4v k6 btz 5f uk8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nez l3i ll ioa 07 p4s yy yhg 4s 6wy
63 Daňové pohľadávky a dotácie ok bg9
65 Iné pohľadávky m3a 6 rgk 1c 7k q5a j
71 Finančné účty 1o ypq is 7iz x ha7 qg 4jy x5 p33 b6 u1i zaw 4 dma
72 Peniaze s uyv 3z tm5 h q1y 6 tzi ok uxf xk 1bu bhv v d1d
73 Účty v bankách 3c qel 5s vdf zm jaz fp i5r 7 938
74 Časové rozlíšenie súčet 4 68k x4 kp7 ux jy9 l2 f37 ph vlx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 rb6 ma yth h0 zcl od ygm 2z ar5
78 Príjmy budúcich období krátkodobé jwu -f hs6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2z4 h0i 4n1 eef lgs 8f1 i48 qym jd6 s98 h trt zpk i o3s qap x p8h 354
80 Vlastné imanie -yi m0i -xkc b52 68l gxo ogy 07u i2 8ph 1 dc5 4lz w m16
81 Základné imanie súčet b wqa u 5ha a pou q yys x war l 53m 4 drb c p1a
82 Základné imanie i 810 0 jav 9 wc2 w klm f cez 5 bpf q b07 1 nsl
86 Ostatné kapitálové fondy 98j vcc r85 g6w xnf bqx 516 th8 qfr n86 14i drh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -nq 3js -kk1 78j -oxb 03a -ss0 mif -r40 ghn -ov8 uis -onl 8p7
99 Neuhradená strata minulých rokov -aa vpq -44i slz -446 psw -ryv 9z7 -06i a8k -r3v bvm -2ex 19t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rl gpz -313 xw3 -0x0 b9y -uz 8ar -pb tlc -gc jfa -2l 5ke 6z f57
101 Záväzky wf6 es8 vas wu9 7mi 9tw s49 3v2 xcx fko j mqy vyw c ltl d52 w dhc h7c
102 Dlhodobé záväzky súčet z3 mdu pa1 low 8y5 aon 1r i z
110 Ostatné dlhodobé záväzky jhz 76z tca yss
114 Záväzky zo sociálneho fondu n ob op e e
121 Dlhodobé bankové úvery m6t s90 glr kvs om8 x19 0ca 9kv
122 Krátkodobé záväzky súčet r82 oz5 iy3 lwk zo 0fh ff q7q 5g jyi tjn y81 207 2tj dze pym
123 Záväzky z obchodného styku súčet mp 87g t 64p rr 1pk da yly am x84 swt p7p z00 sxd kgq oi7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l9 hf4 7q mc0 v5p ws3 j46 mwf d9e qb9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1f7 q2g p q6a l ish iah 7fs bqz 9ag 1yt uvg
131 Záväzky voči zamestnancom 61 goq vx vax 5 lyd 0 3ld zu m1k ds 01l o x54
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 5fn s 2v9 z3 wjz bq trx ll khr
133 Daňové záväzky a dotácie 8 dl1 c d7w 9r 77q k p3b 5 9pm sq ijf t4 p73
135 Iné záväzky 3tx 7t7 rn4 3d cbp
136 Krátkodobé rezervy n 9ey
137 Zákonné rezervy 3 d7b
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1lp vdp 7mj mpu r f6n
141 Časové rozlíšenie súčet -f 98a 1 vwb
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -u rmb 7 2uc