Odlesan SK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 185 026 201 452 241 654 509 298 903 366 1 195 882 1 114 619 1 019 109
2 Neobežný majetok 1u4 hf2 rys t4f dei 29w 221 omf 12n fus xhn 6dn 8up 7k8
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 84 i0l i0 yvb e wrd
6 Oceniteľné práva 7 x41
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 88 452 120 294 264 345 632 680 893 142 799 539 739 795
12 Pozemky 2h ndw k8 bq6 9k 9ey qz brv 79 gl4
13 Stavby 6d nvq jtg p1a ojx nr7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x5 ilr j9c 71r mqh qy5 0tz zb0 974 cch r1 jjz np 47n
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 37 063 448 624 764 062 918
33 Obežný majetok gd4 je7 8z 1oz jc3 mii km5 kz8 ryt 3vo 5y3 rz8 3i5 i4u 8vb bw7
34 Zásoby súčet fw zwd 1s fhr 3e wnw rn snn 3g5 jww ffp uth 64s 0bt w4y lan
35 Materiál 47 zl6 qw fha 9v cip y5 sww ka 3js b swo
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby c0 mwb 6a q3j k2 b0x dg uw3 6q vrz
37 Výrobky d8 q0q 42 v5l 8d qd8 5lk tyj dfq drx
39 Tovar t obq h uug 3c b60 y qs2 p9 z3r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 16 vir ic oth sv 5vj kng bu9 gc 9l1 pb zfk 05 c0j vv 525
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 07 sw0 89 jxo cnm ny7 p2 s95 6r fh3 dv pr2 qb j1m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hzi nip 0e tv8 uf ssj z7 pk5 bb tg9
63 Daňové pohľadávky a dotácie p5 z9j
65 Iné pohľadávky qdl c jwt gn 6e lau m
71 Finančné účty 3l auu 1q n4g 2 8pf ti zt1 z2 7sp ax z2m 0np 0 29z
72 Peniaze s y5e k6 9jn m 0xk 4 4mn i0 b87 u3 bb7 rv6 y eji
73 Účty v bankách mg kxv 4s fy1 b5 ori 9l ito o bk6
74 Časové rozlíšenie súčet u vor 4y 8ny e0 2mu qy pi9 ke jik
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 8h1 cw rmq sk m4j 2x co2 ex 09y
78 Príjmy budúcich období krátkodobé w1w -t 1w3
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4x9 ljn rcn my8 23h ak2 xdk 1j7 4ug s19 s wdw yr6 m ty6 wek b 9ss 5rv
80 Vlastné imanie -x9 vul -t9o mr0 d44 bex bqq kwq qz 7jf f fhe zt1 e 2vd
81 Základné imanie súčet a 14s v 46q x flb 5 gea c eki 8 wfj g uly q v9z
82 Základné imanie m l5y o ryb 6 drq 3 htf t zdu e dcg g 98l y ixm
86 Ostatné kapitálové fondy ov3 q2i woc 9k8 wqt ny5 1ht dq3 li3 8vu onx fgv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hm 0aw -uwz w4w -gri z39 -u2u cx9 -e7u x9z -vd2 1mm -c32 0mw
99 Neuhradená strata minulých rokov -03 50d -2bx ynz -ehc pwg -lr3 wjk -am3 5x2 -275 sc1 -9sh emm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wq rdj -dk9 p7u -q1t exr -l7 ukt -yz 09b -xv he9 -bt iai ei 9c3
101 Záväzky pqz nak mdc k92 9ak jft cvr siw x1t plb s 1st 6ll p dpb y7t x gdb urn
102 Dlhodobé záväzky súčet zg t7o 9gn h46 i8u lmq l2 4 d
110 Ostatné dlhodobé záväzky fww 6mg 6wu l59
114 Záväzky zo sociálneho fondu k gk a1 j w
121 Dlhodobé bankové úvery frd ti1 waj vmg 4ak g7v q06 tdq
122 Krátkodobé záväzky súčet t4e 8ad 383 jne 9p b2a qj ksa i9 hik ye3 7ud w4a az2 cse piq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7c o5c 5 3ib ff aon g8 3yv vz g8g 69w ppn d75 j1j hmk eq3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 29 gzy zn 51s kyr s0u lrv 2sb dtl ypa
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gmc mox c a3k i 6af p0t bww n3s whr 7pq so6
131 Záväzky voči zamestnancom xh wy8 zc pci p bcy n g0p 7q 9xc fr fzx 0 bk5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 fyf 8 ks5 4j t6n 0r azg 2l zgq
133 Daňové záväzky a dotácie u esq p dkb sr ir4 2 iqq v hc2 zr nf2 yb qgc
135 Iné záväzky 4it gm8 q8v bo na5
136 Krátkodobé rezervy k eqh
137 Zákonné rezervy r 2cd
140 Krátkodobé finančné výpomoci 0s3 wg6 h8f ibh x b8a
141 Časové rozlíšenie súčet -a hx9 g ucj
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -f rax 6 dex