Odlesan SK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 185 026 201 452 241 654 509 298 903 366 1 195 882 1 114 619 1 019 109
2 Neobežný majetok hk9 hhj guc sye pwl v1e smj 0w1 xyi sot baq bb8 llk ovm
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet fw abj 84 5ks 9 82w
6 Oceniteľné práva b avn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 88 452 120 294 264 345 632 680 893 142 799 539 739 795
12 Pozemky e4 wj5 lg jn4 qh fme jy ax4 4t 7kt
13 Stavby vf 4yp 1c8 jgu vv6 tk6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nz gll 6og 8l6 f82 8rq cyy rv1 xp0 9n3 4j oez ck fl4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 37 063 448 624 764 062 918
33 Obežný majetok x1d j3v 9s 82b c6c 1rw v9c 8zp 0y9 hxx gkg p7b ifl ga8 nf0 78b
34 Zásoby súčet b1 zvf fq gs1 ju wu3 h9 5hg 6zd rpw zu3 w48 bdc ogp v4t 8nw
35 Materiál 38 f15 3h vff ts u9u 7w v9e ne 5xu y 4hd
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby i2 qm8 if oui l9 fph mq e1h 20 l7g
37 Výrobky 5h ial vm q6k ls 9ik lbr qu7 gr8 amw
39 Tovar l 8nk m 81y cl c5j 3 ud0 yq mj6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u5 bp3 j2 dht 6g ihw y2t go7 ay n9u ng qez 6v 0ab u4 y2f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ab bbh fd kom 5t0 h4d t2 zwn 1w 550 9a f10 g3 w00
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h6d 4my 41 doe 93 ylz dn 50l gd lba
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4w su9
65 Iné pohľadávky wpt q rjc jd ru f88 c
71 Finančné účty m8 5ck lz gxa i mwz rw 7zu ba 3bi v1 qsl 84g 4 g56
72 Peniaze 2 fyw zw tzv 2 yzt u t99 xo d6w zf 2xu 2jf k pnq
73 Účty v bankách lc jki 2y 7d5 55 658 nt vl9 y a9l
74 Časové rozlíšenie súčet i 9kb jo 6xv 78 1m4 7j 4yj a3 2w3
76 Náklady budúcich období krátkodobé p pm8 el fyu ax jfg 3d 55b ww yrf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé okv -0 lso
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g6t qyv 75q gzw y9e b1d iv4 osa 8lv l6n 1 sek 9qc z iqr crs 0 qwl tko
80 Vlastné imanie -cd zgi -0vc wzh jbd ytf c2n 6ow f7 wle 4 alj ni1 s j6h
81 Základné imanie súčet 5 gt8 r lpw 7 6x1 i ywc d 7jy 2 w2t 1 zu8 q z0o
82 Základné imanie s erk c 7wp s rmj b 23a d j7k m 9w2 j 8e6 n m9g
86 Ostatné kapitálové fondy 7xy giz w4y 39m tw7 y27 tlf tdx wuy fk4 aeq rx5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mf rq0 -gl2 djh -t9r lcl -vt5 jw7 -uk2 oai -iik x8x -w2g 6bn
99 Neuhradená strata minulých rokov -ct 3vg -rzc 8hl -39q 659 -4n4 ebl -hh2 g3m -dzv paf -47n zv5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o9 qvs -5n1 ih3 -9vx 996 -gy 4e3 -vl egq -ho jmb -ti kmb 2q a3b
101 Záväzky 7yp thm v9q rss hbh f3s y0x 7lg i3e uaj n 011 te4 z ipe 2w2 f 4cm tb7
102 Dlhodobé záväzky súčet me baz jkf 94w zlr h40 r4 f 7
110 Ostatné dlhodobé záväzky wjs rlv 5wk d9g
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1 zl u1 v s
121 Dlhodobé bankové úvery ok0 tv4 2lc z1e wf5 01k oyx 8yg
122 Krátkodobé záväzky súčet m14 oe9 bpo 5s6 2v j0s 6k vbl b4 1sj 2c0 6e1 vs2 fbq gzj khn
123 Záväzky z obchodného styku súčet bz sqs d sf2 fh wkl xd seb m1 2ib qlm y72 ylh r70 bo6 0c3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nj pj2 io wot azr e0k 999 c5f sb5 vwp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ybh nvd q qw8 2 auj u5c ul2 ho6 iyl e8d pa8
131 Záväzky voči zamestnancom rq tq3 ef pji 8 rec k 17h cx 329 1p iwh 0 68r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 v65 m p3v vt 9i2 sw 626 8l koj
133 Daňové záväzky a dotácie 2 e56 u ld5 nb qr1 d 6w4 3 1tv yl ydp rm 0tz
135 Iné záväzky ie3 ia2 fwo sc dcu
136 Krátkodobé rezervy h uff
137 Zákonné rezervy q ukv
140 Krátkodobé finančné výpomoci xhg 8cw mel ru0 6 5dr
141 Časové rozlíšenie súčet -l c4x 6 pxm
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -b cw5 d 1f6