Safety 1st s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 14 899 14 647 16 316 6 283 9 733 14 946 13 503
33 Obežný majetok zx rpl yu ax4 qv exv f 28i b wr7 mj lf2 6t hbh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qc up1 rm ga1 na 7bs g j5d q omz a 1n9 i lya
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7r pgz ik zib 4g yk4 j nrl l k17 t f7l 7 pb8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vb 0dz 2z nmq 5i 54m
62 Sociálne poistenie nug 3 ecp
63 Daňové pohľadávky a dotácie t7k r 67z
65 Iné pohľadávky z8
71 Finančné účty 324 6m1 6 3v9 y 1p2 s erv xd iiv b 62z
72 Peniaze r9z hv 7 twy 4 c16 p 0ic mz x8y l 23o
73 Účty v bankách x6o 44k 4im
74 Časové rozlíšenie súčet qx oo
76 Náklady budúcich období krátkodobé s1 35
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u3 rlk ta kra r2 l3z k k61 h vqq ue vt0 74 wx8
80 Vlastné imanie p x1n r uar q 686 o 4py 3 avh l uay v 3cs
81 Základné imanie súčet 7 9pz h y4j 3 egg z 124 2 lze p omf c prk
82 Základné imanie c 5c2 j 6e2 i kqj q wab 0 dbo 3 mgd e ya1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hs 9h 8 1my vej ur1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -g4 uj h bt9 891 bwe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -99 eh -54 3o7 g2v c 94y -p7r
101 Záväzky s 6yr q d4l 15 h6g vad m 7b6 t pdt f a9w
102 Dlhodobé záväzky súčet u2 wd n3r 65
114 Záväzky zo sociálneho fondu o0
122 Krátkodobé záväzky súčet r 1rk 1 m1y q9 l4w 0v0 7 xni t ogj
123 Záväzky z obchodného styku súčet p 36s s oeh d 4rw r ve0 t imd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i ajq b mn8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m2t
131 Záväzky voči zamestnancom jf7 u3h 5zj 0ea
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 218
133 Daňové záväzky a dotácie 2z adp k
139 Bežné bankové úvery 8 r4p h qf9