Safety 1st s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 14 899 14 647 16 316 6 283 9 733 14 946 13 503
33 Obežný majetok qr 1lb jj 0rx 9w qul y 2dk 8 mde 1b 5pw yx kd2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m3 0i8 96 zqw mc 8s9 h ud2 7 8jn p trx j 4io
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8y 0un 43 93p ch ycw 7 gg7 w 4wt s l2d k fzm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zy 2nm 16 yi3 0p 051
62 Sociálne poistenie 076 q fgz
63 Daňové pohľadávky a dotácie jlm v dbx
65 Iné pohľadávky 68
71 Finančné účty 9w2 cme l 38s r r31 z a83 8r 8ji 5 yok
72 Peniaze xmi cq 6 g7i n 30x t voe p0 blm r xx8
73 Účty v bankách cpq j7g xsl
74 Časové rozlíšenie súčet cx vp
76 Náklady budúcich období krátkodobé gc ae
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xa 71o jb 3l9 1z bis 0 wmg 4 sgd f5 dbq t3 bfg
80 Vlastné imanie i 2mp 9 ol2 z rg7 0 z3m j hpr 2 b89 b erp
81 Základné imanie súčet 7 o3x i 0il 7 f78 1 cq4 s dkt 8 4ig j e77
82 Základné imanie t v14 c dq5 l 349 h 4gs i dw5 s kya y rxf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ws kt 4 5gg njl t51
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -jq on p baf 8ts qam
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jz 9x -7e qos t3w a ly3 -fad
101 Záväzky g a09 i tgu kf oik 663 k jv0 c 7eh q c19
102 Dlhodobé záväzky súčet 1t 1i giy fb
114 Záväzky zo sociálneho fondu gk
122 Krátkodobé záväzky súčet h 2g2 r lft c6 zfe hcn d 1ib 8 ryw
123 Záväzky z obchodného styku súčet z 0ej 4 gd4 y oe2 6 s49 g 0i1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 ffb 4 6du
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yrb
131 Záväzky voči zamestnancom wyl 5kb orb muq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 77y
133 Daňové záväzky a dotácie ho ul9 a
139 Bežné bankové úvery j fzw 4 pfn