Pomodoro, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 65 532 94 828 107 693 107 128 47 584 61 476 85 278 84 305 61 325 80 236 83 872
2 Neobežný majetok xc 6i7 g5 80w ly 23n 66 mja il dyg bn 1hz f6 fcj d7 93q 6b 9xm 5t qru qz v5b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 561 38 436 32 641 29 476 25 176 22 071 19 710 21 221 19 666 30 349 24 877
12 Pozemky 4 kyq k ku4 d 9vr 5 7h6 t xkr 7 c3m 7 mtl x ff2
13 Stavby j trp j odv t 37z b pna o izr d 7gf o 0oa o uyc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n0 ywu 34 x45 c4 d3c 4g n1c w8 7ih fz azb bs 7bh he 4df v0 q6n 76 m5t sg o9h
33 Obežný majetok 81 xhm kn edl nu 3zh kt hqq ep 73i 4z s2m 4z 7gw m7 j1d qf p05 89 xzl 91 8px
34 Zásoby súčet 0oz sr qm 1ar 84 i4q w nlu xiz pcx t 454 9h4 otc n 5gq
35 Materiál qmc
41 Dlhodobé pohľadávky súčet yaa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7p 8b2 sb ub2 9y hl8 n6 478 ck rt2 r 1ew r szy 7 ev4 7f bf3 24 q2o b5 u3s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v1 4r5 xx 1ny d sii w vpb mxe ij9 d rqt p 3na o cka zv btu
62 Sociálne poistenie r q39 2 uks s e97
63 Daňové pohľadávky a dotácie e5 b03 r hqr z xwu 8 nim
65 Iné pohľadávky o rpe v w5v zm v0z 1 kne 9 utw b 30r h zqm 3 ypc 0 a6n 8 qz5 c kej
71 Finančné účty qdu 1kg 9 9rv y2 gn9 u 5hm 30 jni ui zxr 06 ivs zh naz s1 pdo hk teq
72 Peniaze g7k nwo t tzy jk tth 5 j9f wp ki1 62 6vf m0 z00 88 bod xt dst aq 7fo
73 Účty v bankách ll
74 Časové rozlíšenie súčet b x65
76 Náklady budúcich období krátkodobé h bdb
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w4 82q bj wrz 11u l73 cja ru6 w9 hib s9 1zr gq wz6 m1 416 e6 hth qq s11 sf 99h
80 Vlastné imanie -u i40 4 48g ve 4uc qg dc1 e4 qvr 85 01m p nne t vbb -gh pbx i4 n0b ez 515
81 Základné imanie súčet a bdo 0 xxg o 9vn t a28 u kha k q24 8 6y0 r w6e t pnk x ank c n16
82 Základné imanie f e5t g 91w 9 hud r nm7 p ddl o tlj v 4aj 1 083 f i80 b y5z l b3s
86 Ostatné kapitálové fondy yf s8y yn vcy gm hp3 p5 vko zh fut
87 Zákonné rezervné fondy 2l8 nmg 2h1 oz2 m4i gax yub al0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ep iix -fae d8 zz3 97 8u0 n8 97h xy dnu -6w xvn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i2 4dm sp uzj wb str 36 chi
99 Neuhradená strata minulých rokov -ig f3r -w0r -uf 3rl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4y 293 1d m0p f2 lwr k e9o dhz -jf 4h1 -ba 27r -ey 83w -ho v8n -7o 45f -r9 5el
101 Záväzky gk wcy 5a ttk xb 12s gw ggq yu tv6 nj lmz of nax 2o ezj 66 cgr 29 i7s sk 7n6
102 Dlhodobé záväzky súčet 4y pxk ufl ihe k3f ylb f8o 1nj 87 5ko r 10z
121 Dlhodobé bankové úvery ei nek v 641
122 Krátkodobé záväzky súčet 9f 7pg 7k ypj un 9ps bc 1vu f6 8fk p5 g9x mh mzg v5 m9a wm 7d9 it qzn 5h t89
123 Záväzky z obchodného styku súčet i srg y4 2e2 o 86h y 7cw 1 n5x 4 7if g 1vf 0 nar z vwr a 5ws b mng
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu eu jtw
131 Záväzky voči zamestnancom y4j b osx x jiu 5 dyd e rw0 r gv1 n f41 y t9s t p2j b wop j b4u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p4
133 Daňové záväzky a dotácie ca 2 yre d gn7 0 ja6 p cd7 4p0 f73 krb ony 9 pxd
135 Iné záväzky d5 kw7 j3 cb3 mv msr c5 xmx s4 c8v 81 1ay ap cyb an fm6 8j kkm x5 c3p fc ayr
136 Krátkodobé rezervy 9 2j5 825 0cg 2zj i two d j6h w 4l1
139 Bežné bankové úvery i vxf l 1a3