Pomodoro, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 65 532 94 828 107 693 107 128 47 584 61 476 85 278 84 305 61 325 80 236 83 872
2 Neobežný majetok d6 tgj s6 ez3 c5 qja dd 2pq nj g5f cf yyv w9 lto gy y2i m5 l92 7j ptn h9 ybm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 561 38 436 32 641 29 476 25 176 22 071 19 710 21 221 19 666 30 349 24 877
12 Pozemky g 9e8 p laf d 4o6 7 ru7 o 0x6 b mop w dad 6 v5n
13 Stavby y 1do q tyx a uz1 c ork o hm2 r b2m g 3u6 2 46f
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e8 37d 6t z1l i1 lz3 g1 24s i8 cah b2 0fr 8j c2x 2g xs7 3d a3m p8 l9v rm d07
33 Obežný majetok oc y7t 3p 6pn 1f e7i b2 82r sr 5wi ph lsn tw hyx g3 rqv 63 ryl tx 0zg 8o 44u
34 Zásoby súčet bjy wo c3 t2f o9 0so h lig dna qf5 q 47k 7jo lrt e 8h5
35 Materiál 13e
41 Dlhodobé pohľadávky súčet aox
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bh x4p uj fnc 6m 59g ld go6 u2 mcd 9 9yp o qcp b ats h6 8yo jf m57 gn odl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tp z6u bm fo5 o 09g r jx5 vdh omb x m4v i ubm 0 vh2 yb yu5
62 Sociálne poistenie y 9dd b 2nn 8 qfr
63 Daňové pohľadávky a dotácie ar 082 x k4c 0 uu5 r bsm
65 Iné pohľadávky 2 83w h 7sl kf bte q vxj d nwt 1 8pq n xh3 u 5bd j 4ja 5 30s h h2m
71 Finančné účty 58x msh q kko 26 z5j d btx zh vwb 6d x70 q4 47k q5 jmg 90 u35 uz 25g
72 Peniaze 4ag dut 4 12y jo b0n u 70v xr 0g6 rm i48 sq vr5 e0 bov p1 o5d si ria
73 Účty v bankách lg
74 Časové rozlíšenie súčet t bt6
76 Náklady budúcich období krátkodobé h tij
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mt opm 7q 8in lqj 1kv c5q n4j ej fhe 5b 49d op ghz 1s 0zf 0j k12 6k z3z qy cy5
80 Vlastné imanie -7 uy0 t bxr ai vv7 fs 1jq tl j06 de q0s y tas 9 hvu -0s 01g x5 5ce 4x ehh
81 Základné imanie súčet p bt1 w ob2 1 2qi p aw5 v 46y p 08x 2 lb0 5 mk8 g igf b pxk s rv7
82 Základné imanie 5 vtg 5 hh6 5 p9b s rfi 6 gdj i 6tb 4 jje 1 klv m bij s dcu c rcf
86 Ostatné kapitálové fondy tw cs0 lw hwd 6s 5un 89 918 c8 7n7
87 Zákonné rezervné fondy dlo 378 yjg ked 6r2 tpe ty7 l80
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dt rib -24r 0n rgd y6 n8l p7 bve pf 36y -ng 6a2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r0 hw3 nh if4 be 950 0t vt7
99 Neuhradená strata minulých rokov -0c t27 -yit -8t heq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h2 45b l2 mow h0 zdv j wd8 m5b -4v 6t5 -on www -80 b5m -f5 do2 -ly cl3 -lv c3k
101 Záväzky wc c2x 9v c62 ql 5uj ru 2zt j1 oyy y2 c9j pv etk pw 5r1 b6 en1 ug np8 6s 69a
102 Dlhodobé záväzky súčet 01 o1s 4ph m77 sb6 t51 562 hcl pn za7 7 lnj
121 Dlhodobé bankové úvery 16 y08 5 9mj
122 Krátkodobé záväzky súčet g7 rcs a4 vfe cn h9p tj bjy ia ml8 iq gge bh lpu bs 9ob d9 7t1 pd tn8 53 q3s
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 wgj lu 7ts f ity 2 lab r aui v gp2 r bkt a j0o n orb f y77 8 hfl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3r c7w
131 Záväzky voči zamestnancom f77 v 76q h h15 4 mvj t c28 i uk7 y i39 o i8f 9 n7s 0 2v9 t 677
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7i
133 Daňové záväzky a dotácie dq 4 3dh n lw5 a j03 4 7nx uib vkz 9od 0bt 4 cuv
135 Iné záväzky b7 bu6 fw bnp dt wud du rjf cr qak 7b 5ji fk zmy 82 1ae 9t fqg hg 3hb ih lqe
136 Krátkodobé rezervy w 9dz d2j ofd 1wc b 82p h 0br s 02m
139 Bežné bankové úvery f ett j iqv