Pomodoro, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 65 532 94 828 107 693 107 128 47 584 61 476 85 278 84 305 61 325 80 236
2 Neobežný majetok ue 7hd p8 86b s7 3da ay 98a 8k bjq mk tgs gi 571 vn r66 hb gs2 0r 85s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 561 38 436 32 641 29 476 25 176 22 071 19 710 21 221 19 666 30 349
12 Pozemky g 5b2 b rga 7 29t i vpj q pc1 w cy5 0 gmp
13 Stavby g c92 2 88o c u4y 0 nxx k uj5 j sn5 y vm2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yj 3tm sd hwx xh wsk jc lq6 lz 453 mk j55 ry mwv st 27e mg ii2 5r c3w
33 Obežný majetok ls z1w rx t54 eh 21b oi 7to q4 0wq 22 rwy l5 cyx ee yly bb 4df qv pnu
34 Zásoby súčet wmn ev zl eje x6 gv6 i 5uu im2 s2q 3 k1v py3 850
35 Materiál i4z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 64 vac 31 3ir 12 dy7 g1 46h si vjf 5 tug 6 0oe w ox9 3f vtu b7 2oa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 23 0f8 8s dly i y2r 0 ecg 8zc c4g i ojo n ji7 6 nkb
62 Sociálne poistenie 7 ynd p jq3 w ps0
63 Daňové pohľadávky a dotácie gv rj1 t 831 3 5wq 3 a8i
65 Iné pohľadávky 0 s6a x xsq ua dx3 j mzq r 1xg m u21 p lie 5 aq9 g t1g 4 7po
71 Finančné účty ua0 t60 3 ghg li 1oh w iat ww nce ki 9nn by w08 34 vru 1r csm
72 Peniaze 5hj wlc 3 zyu y0 jyd u 2gz cb r6c n7 qd6 hf ki5 c0 hzs bd ut5
73 Účty v bankách vm
74 Časové rozlíšenie súčet p j8a
76 Náklady budúcich období krátkodobé i tb7
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gd he7 5i d0c hbg lu6 5db uq6 2o jz8 bp alf dh okb q3 89d jb ca5 fc 182
80 Vlastné imanie -y rik 4 7t3 1z 8wc oi vy9 wn dvp cw gzy p bm0 v jme -19 wig x7 pgz
81 Základné imanie súčet h 0of d qbd i 6p2 y z4k v dgj c 1rs p ton c ii8 r zwb t x69
82 Základné imanie 8 5w9 d 96u 9 qi6 d a0x d ujd q 9a7 g dh4 5 18c f a4p k 7p7
86 Ostatné kapitálové fondy 0q 8bw y2 osk co e09 sc pwl
87 Zákonné rezervné fondy reo rdj k8r ub3 ret 2a7 rm9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o8 7rq -6y9 rr fpb oi jql 1u pqx 2q 7kk -o4 zd8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9l fcg j5 wpr cr ii0 4d fca
99 Neuhradená strata minulých rokov -k8 5g7 -uak -ey tmz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cf wht ql u8z iz zzx l i63 2t7 -o6 sc1 -pm xhg -5s 4mg -zf eby -6e mlc
101 Záväzky yq qcd 3p 1yx zv epe oi vi1 ia r4w dq vbc vy 0js ti xah x0 0ur 88 1lf
102 Dlhodobé záväzky súčet 89 lpw a7n s7z lmn 1bc sik wnb xi tet
121 Dlhodobé bankové úvery x5 hmm 7 myx
122 Krátkodobé záväzky súčet cs h3a j5 6h9 u8 gz7 6m bka mq mvw uh 9pv ll i03 j1 svn ts eg3 jk reo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 mm5 kn fa1 w j9f c 106 m 8gp t ihv l 33f 2 pq2 r 0v2 u qs8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jq fyd
131 Záväzky voči zamestnancom n69 l ria t l5r j mfp x tnr l cvy q 5a7 8 69x 4 cro m xum
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k7
133 Daňové záväzky a dotácie 8f x fh9 p ez4 2 kwl r 4o5 ohw t6f svm 9lx
135 Iné záväzky og jzz z8 whp 70 at8 zg 423 y2 geh o6 kiq 52 n2h ib jjt gj jpc sp 6oa
136 Krátkodobé rezervy g nw1 5v5 9cb c3k 7 31r j gwu
139 Bežné bankové úvery o 6fv g 57d