HMSK, s.r.o. - Účtovné závierky

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky.PDF
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.09.2012 - 31.12.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha