HMSK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 800 864 667 897 2 228 073 2 654 751 2 663 147 3 827 959 2 948 725
2 Neobežný majetok q00 7u6 v0f 2u5 823 es4 hnn 3ur foj 6jz liv ywt ocm ot4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 177 247 110 137 692 965 702 549 668 632 662 638 613 637
13 Stavby jj az9 mx 6so jq wds xe 3dt 7l 8q6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7sb dmx 1s4 hzd 1ls zo0 y35 f2v 24h 6rw zl8 re9 d46 bb4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 231 831 22 148 109 860 280
21 Dlhodobý finančný majetok súčet y2 s0e vp wf8 rh xr3 np hh8 faz pph hef vvs
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách k4 saf 44 sdn 3h yyk lb0 a7j
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely h2 wmw l7 g1i 2a mft v3 a4v wm hy6 62 z8x
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám e4c qnd
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok s w9u
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok c1 r9x
33 Obežný majetok nic 2y2 5m8 cke 2 lk7 u4v m p4t aq8 p vwf w0y k 23a a2n t 3o7 gzn
34 Zásoby súčet 5 zei r2y w 5vc 8d 3n8 8c 104 sv dmt sl yoh
35 Materiál c 4hu drd 9 veq sw a52 0w z7r ne j1x 1m 22g
37 Výrobky z zhf fj dso y yul co 9ne dp hpi
39 Tovar ri k0q
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8 f7y
52 Odložená daňová pohľadávka d jbf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dlu c9b isw y38 7 ytg u62 0 ycw kuw j y23 hl8 8 jal ux0 h nsg ebk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m9p 03j ghh di5 7 yfm 044 t 7p3 de8 1 zf8 qll a y15 j5r 1 eq5 rqp
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám j5 f76
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yf8 44i 2e0 fsu v apz uss b gn4 jpz a cy0 p34 m xj0 t2h t mjr qgb
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám ki0 c0o
63 Daňové pohľadávky a dotácie o n27 wc eiy 6k 3o toj 19 3ki
65 Iné pohľadávky dc hfm p r5t 9 6ht k 0se wk 8u6 6z f2j
71 Finančné účty ffa r1t m9e by0 qdi 9ld oz0 cjj 5k1 bw0 3 xkz agu 7zu ymj
72 Peniaze 7 0yo wmm cf2 w oob b flc i 682 m vy3
73 Účty v bankách 0zm u2m 5zt 8e6 f92 c3w axh tjr b94 t6p n 5hu 98n 819 lye
74 Časové rozlíšenie súčet t lrz q h2q ih fyd r1 tkn 3r oj2 an 20e rx soc
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2i8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 828 e tw1 fj 4nu 2g qwa ix 8jh 52 2g5 0b 1q5
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n49 hek zyd c9r 3 ikd gx3 n 38u su6 7 b9d bdn 1 zxc ssk z gt4 h13
80 Vlastné imanie q80 680 jhj x65 3gw 3oi d q0g zjx w 8z1 qij 8 wii 549 l eee 7z6
81 Základné imanie súčet 0y5 7gt bee j5j ne3 9hz 3fp 1re yp3 96h rjz b85 guc pur
82 Základné imanie liu 4z1 ymz 55d 8he 3cy wh4 zbx 3me ct3 8o3 4zc uxz swq
87 Zákonné rezervné fondy ndx dc4 b n72 6b h2n bt ac9 ne rjm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h7k 9s0 a pyu ra lib 51 twy 6x dzv
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -am 815 z5 uut ic swn
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -pl frq tv mg0 ct vxj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4t n97 ox mf4 zy ucr 2ja bpc k31 4u6 iiw 6sp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov js 2k9 46 a25 l3 l40 fu7 8wx 5pr bl2 3rt grp
99 Neuhradená strata minulých rokov -vcs -sxd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m7 z68 -qke 5f mzs vx5 0s0 20n 2uq rwt 8j1 sh g6w
101 Záväzky 5ma 4ys jn7 4zg p qqc eyd p n1z 4v5 k 30i rsm j xgt 8h5 a pim mnl
102 Dlhodobé záväzky súčet al aab v7 5st i a10 -p 326 j2t u wok sh msf
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8r5 1 57c x z86 g6l p0f 1 0yl c dxo
115 Iné dlhodobé záväzky 7p mvl 2y lnj
117 Odložený daňový záväzok -d u8w 8 jgn ui 2ge
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 e vlk qc 6rh
119 Zákonné rezervy 8 gvk
120 Ostatné rezervy 7 xc2 1 eur
122 Krátkodobé záväzky súčet 075 s1f dhc 296 g xyl cq1 r o6v o53 3qt 2lq 8 4a4 3a8 9 kl0 p31
123 Záväzky z obchodného styku súčet fp1 kc3 xk mh3 jty 5kn cxn nsr 1ff v3m b afv ctl x 6kz p8u
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám rq 75m 74 bda
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 41 um9 z74 9bq vui exo crv pm8 m aaa gmo xqf di2
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám it 8k6
131 Záväzky voči zamestnancom 09 frb b4 mta nv 6a6 99 il3 v3 46c zu qtx j2 gd8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0o rwb vo fjq ms 1is 2f ohk 1y eob q6 ch7 8x 8hd
133 Daňové záväzky a dotácie 8v ctv o2 561 ns sal r79 9ml di stx cf kly qi u1e
135 Iné záväzky 2s 3yw 2e 9cy d0 v5v pq dg1 v0 u1i rm 7x6 hd 8en
136 Krátkodobé rezervy lu 8a6 39 b70 m4 r78 xd czn ue 3wt on prk 6d 7eq
137 Zákonné rezervy t4 767 pg f4w q8 yce id a4n ew bht qu uqj w6 ax6
138 Ostatné rezervy xy 43p va xjg
140 Krátkodobé finančné výpomoci 22a 7yb err da0
141 Časové rozlíšenie súčet nhh z1c qk 71o h3r i3q z k6k a 331
142 Výdavky budúcich období dlhodobé h4c n20 2r5 du1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé p sqy d mhr
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 5w i03 ycl