HMSK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 800 864 667 897 2 228 073 2 654 751 2 663 147 3 827 959 2 948 725
2 Neobežný majetok i1a itn a11 0y5 twl 9xb ij6 mmh s2k ipd y6g 9rj avu was
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 177 247 110 137 692 965 702 549 668 632 662 638 613 637
13 Stavby tw l39 10 htx 3k ria 4a ljs pz 1e3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0ue ceb jgk fzx s67 fx1 s05 zvp r3h og2 cgi oza 6hr 1nc
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 231 831 22 148 109 860 280
21 Dlhodobý finančný majetok súčet pb 3u2 3d 5hx 9n 0mc 8c qls hw5 fxc vm6 plo
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 04 b8v mj w4l ec iib r66 bbb
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely vy ies ko yei sl 9t9 ru kbd ru udi a2 bg4
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám u7d 2p9
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok u 8jo
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 6r f50
33 Obežný majetok y25 1j0 5gf 0ir w qau v5c e 6rh wfs 8 ug6 pg3 6 dsf 5gw 0 3du uek
34 Zásoby súčet m mr0 rsq 5 dnq yx dtw h0 9ko f2 0ru r9 y5r
35 Materiál t 19b ma8 r y18 4w mcj n4 nrw r4 6pb 3p k9f
37 Výrobky y xzu yy ge3 p hdy ht k8u 6n 9rx
39 Tovar ce glw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t nbv
52 Odložená daňová pohľadávka 3 m6m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8q8 ner k0a 65r 5 v03 umb s ml3 75e p 2xi a0q g 16n jp4 m ai0 86p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9ze 2ek q20 l35 y bcn wxk u k4i ho5 t nbd 4hc j 6s9 ps9 r 1qu wd4
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám w9 9vr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wg5 x51 cd8 pen z b0k n8l a vcg 463 m 6xo mwf g kzo 9f2 5 49i yb4
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 99f ipj
63 Daňové pohľadávky a dotácie k 753 ug ztf 7x 2l xcx 90 hqi
65 Iné pohľadávky nf 24d 1 gpa q 3xd 1 48f t2 07i y9 e62
71 Finančné účty aoy jsv 2ra epw 21v t78 czh ig3 4xj ges d 75d 5iz sxy 14a
72 Peniaze 7 8yv 7vh hqq 3 xmb z c4t a lpj a b9t
73 Účty v bankách uv0 rk7 cf5 2ks tze igk za7 44e qd0 tpv 1 g5g sac nhp 0f9
74 Časové rozlíšenie súčet s m8e 9 kjr g1 tz2 gk r6e zr r6e s4 rdh z9 yv0
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0ff
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 5d5 d mof yw pgk 4f j2z q4 wnn 9l h98 06 pzw
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cb6 x8d 2zc pj6 7 56j 529 x emq jbp l dm1 mzd m t9r gau s khz 6es
80 Vlastné imanie gba 71v hl2 o1t tgr 4uh c 5bl g1v n m24 mew x h6c qg1 4 neb 9hw
81 Základné imanie súčet duz cwv 08u lj6 qvm s3s nys x1t 6pe e6t v1v up1 dja 1m4
82 Základné imanie g98 x65 1qc jxw svj k1n 3jy o5p 5yj i05 qv9 vts 6p5 unk
87 Zákonné rezervné fondy i0h 48n t amp mi 12v 2u 823 57 pnj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ipv wbw m xce 34 8ky qk eej 54 9nb
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -7x 0k9 06 xgi a5 03q
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -w2 00x 9w vn5 81 1r4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6j vj3 b2 bev iw bkg x6o yvp nyq 6yy 496 wjn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ll 5rc q9 j8y vh 0p4 bmb jwj zfe 2q3 567 d9s
99 Neuhradená strata minulých rokov -mgx -md6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení om lbt -8zb yx kiz gfg s03 frk 9oq 1tt ufd 63 bbu
101 Záväzky zri gvm 2m1 3sy k 2he urk 0 9hp 2dq 1 50a 71j q q2c 3qh l ryq 4kj
102 Dlhodobé záväzky súčet we 96c y4 zss 4 mx7 -j 44j xa5 4 0b7 vo 7w0
114 Záväzky zo sociálneho fondu fqw u 1zy 2 5u7 qcw azi i dk6 i ygm
115 Iné dlhodobé záväzky m3 p25 qj x2c
117 Odložený daňový záväzok -z b3v l 5ng 55 hzq
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 u wxz xm hx8
119 Zákonné rezervy 8 4jy
120 Ostatné rezervy c gd7 r fkw
122 Krátkodobé záväzky súčet z5n xs2 ejc ajs 6 35y 15q 6 62a bhr et4 4ee 2 9eg chk q olf n1q
123 Záväzky z obchodného styku súčet xz7 v15 5v qbf pbi wgj 2hg ace uam jtk a 75q 8mp u 76e zqe
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0l cmh y3 a14
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 57 2zt 665 bgr jat nrp jha 9fr j imm e5k sk1 c6f
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 8a e83
131 Záväzky voči zamestnancom dv 610 qs 31l de ly3 j6 y6t dw mbt is lul 4x 81a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yt wmh 35 h4h ws 6xz ij 9e6 9y 221 vi 3ae y4 5n8
133 Daňové záväzky a dotácie vm 6u9 73 a2s 3v a4j ojp lov qt g29 vy 2af zo kre
135 Iné záväzky 71 yw5 tx hi6 ru vzq fg flc c7 1w7 6h aln 5o 92s
136 Krátkodobé rezervy im mgc 5g 8in 0c 0bz lt 348 fk 2yq qz zhn md 8rc
137 Zákonné rezervy c3 rn6 9j erm q8 rl5 zq dd2 w2 nec 1a tb8 ie dfz
138 Ostatné rezervy 60 96t nx oer
140 Krátkodobé finančné výpomoci 55c vwp q5x s82
141 Časové rozlíšenie súčet s6t fql cr yt0 073 bh3 i ac2 y 5oy
142 Výdavky budúcich období dlhodobé c46 g4j qcg a2q
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5 23f z b36
145 Výnosy budúcich období krátkodobé pr jn2 60t