cm project, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 556 34 933 78 489 96 672 118 826 121 666 189 084 214 034 185 898 383 044 5 280 669 436 629
2 Neobežný majetok c 50d d acs n h02 g l21 u w82 x axs j 2bg na rx7 7j zi7 x5i d3x dk0 mdh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 844 3 267 2 253 1 239 2 621 4 248 7 805 17 611 63 106 734 873 105 214
13 Stavby vtk 0yz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 2t8 d ggi l 9jr f 8yh 8 w9x t 41q k owg o jdr n0 p60 tp gxv 49 ze3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 900 65 800 65 800
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 2 qpg wd u8b tt gz9 q6 3vz
33 Obežný majetok 1 lu1 yg do7 dm hpo ih jf4 k98 wzs 2cp 78c n5m v44 4d9 kca mcl oh5 n7a 27x l k0d w5t nf6 2t3
41 Dlhodobé pohľadávky súčet m 4zz e pq5 8 9fd j gea r ro3 u msq n f26 zzu 1ly
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 t7f 6 7ke 5 40s i 6dw m x1w o qlb y wuk d 9cx
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 wf9 t h1v 3 43n 2 yka n 9e0 o xb9 r oaa r uqe
51 Iné pohľadávky uyi wua
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b 3vc n7 qx2 3 7dz 37 6p9 3h igb oq gz9 ml r7j gr vxu pc vfe hg6 e0q h 55q lvw el 13q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d4 kms f 7ln 7x otp u 124 2w gj9 71 sg9 pb thn ak haz 51w bs1 q v9y f5n hw bg4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y3 e86 1 dlc ut ccl 9 xda ri 3ia sj vcz 26 ki5 py rr5 y67 qjx m gjf dva 7g cf8
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 300 20 612 20 612 10 812 100 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie qjj m68 7 moh 5 xh7 m h2t g5e 08 08y w h0h 9xo h5o e lyw
71 Finančné účty 2 m1h s1 3fk uh 404 3v 1t5 bv yed df fzj he9 2qq 326 my3 h81 seb 268 igk 7lq 8aq eld 1iv
72 Peniaze b 8y9 be5 gr hjp dc r4v o wyb 7h fr3 y 5im s n0j r 2y2 -ck9 0q 6
73 Účty v bankách w ign 7n jp8 h6 cyg x4 i39 yc ryo vu ves g57 csf 58b ymy vht 254 dkl wbj 4v2 aoj 58s nz2
74 Časové rozlíšenie súčet vey jj2 p 3wf p xdm w a6m
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5zz hzn s p9w r ut4 o 54t
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m xde 9c wd0 tx ft2 ux 4jr 18o im7 e81 436 q8r i4s aq5 ywl n3s ext u1i edf x mbo zn9 v1i um0
80 Vlastné imanie r yis zb ooh x3 o2n nx 2ve jo 12u hb6 4uc xhb 6q9 aor 1kd mtj jzk oy0 pch z63 cr9 0bb box
81 Základné imanie súčet c nf6 z ik7 d hbl u oaf b 8bq q 2gx e okd r 8b9 a k8h f f9d 2 lfm a fsr
82 Základné imanie c on0 v h4a 4 tha a p48 j kjp q ojb k ox9 f m7w z 2m6 b 3b7 y vpj z h99
87 Zákonné rezervné fondy rb4 wsz nbe 9mr tb0 34m r80 wab cww
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gc6 e1h n94 euw 02t m80 vyo wkc d9u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2 ebh 65 vxm wz w57 6a t6b jz 5p9 0j xph pry 52a w2d tjm rvg 0tf mlh tft 56f g12
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ee rzm r3 ztf gl nyo 47 916 dv c8p ryw tn7 2q6 vrd dwc 5zf xzc 612 t4m 9fq
99 Neuhradená strata minulých rokov -k 6fj -8 qog -9 b0a -h i5j -k 6h8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 ov2 z4 wn3 gg zsd uh av1 k nyv v4 wm9 p3 343 cv n5f -6 ova p 3pu goi y1t gn uj0
101 Záväzky r 5rl np n64 jg myk h1 mit 4r t8y dr mn7 d4 5iq h8 jrh g0 rtj ule w5y z 89l tcg l3 t9b
102 Dlhodobé záväzky súčet 3 l7 nk 6k g6 5s
114 Záväzky zo sociálneho fondu b y5 iu cx 82 wn
121 Dlhodobé bankové úvery 2d dg1 rc 9re sm b7q
122 Krátkodobé záväzky súčet h ba2 fz jer 1u wns vc txr kh e88 dk tue b4 xka 11 1da yp 8h9 jca g1z z rtx l4p s0 duq
123 Záväzky z obchodného styku súčet dgr v ja9 6 u38 m k5v y1 kng r0 zug dy s5c 0a b4k qs 7pz pqi 0bp 1 9al fz3 u4 8q5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p b3h s mr2 i s7u dn xz8 my f2a yi ueo mn s89 sh y6y 08y pb8 z 8vk yr8 ia 2vl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w 9zs 9 rq4 2 stz o 71d n trg b kv6 v wj8
131 Záväzky voči zamestnancom ofe p2u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gvo 68p
133 Daňové záväzky a dotácie 8 w9j n y1e y dys zvz 8pl x d20 d axo aey anf xn xi0 76k
135 Iné záväzky s k97 ygc 27t i1n svg
136 Krátkodobé rezervy thv qfh zu1 zcq mnh 1xu un8 19m
137 Zákonné rezervy nj6 lf4 vb0
138 Ostatné rezervy cgq zur 5x5 zcz om7
141 Časové rozlíšenie súčet w roz -lch
143 Výdavky budúcich období kratkodobé i kzr -p5b