BardComp s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
27107/P
Dátum vzniku
18.12.2012
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1( projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (od 7.7.2016)
 • Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov (od 18.12.2012)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 18.12.2012)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 18.12.2012)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 18.12.2012)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 18.12.2012)
 • Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (od 18.12.2012)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 18.12.2012)
 • Počítačové služby (od 18.12.2012)
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 18.12.2012)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 18.12.2012)
 • Administratívne služby (od 18.12.2012)
 • Vedenie účtovníctva (od 18.12.2012)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 18.12.2012)
 • Reklamné a marketingové služby (od 18.12.2012)
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (od 18.12.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • podpisové vzory
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum aktualizácie
23.03.2023