BardComp s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 51 212 75 498 49 805 65 249 59 166 36 991 91 307 37 724 46 162 47 615
2 Neobežný majetok n x50 a tc5 d hxr h 2sb 6 suq r kf5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 080 3 038 3 038 1 996 1 042 1 042
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w 8jb o 51k s g6s k 1vz m u6v u 5mu
33 Obežný majetok 1 v3f 3d i2k 3l ve6 77 er4 e9 bfj td bo5 ub ety ko z3x sx a1o fh 6hy uk 9sr
34 Zásoby súčet 1 bk3 vq t5n bs ns8 ja gg1 ox ke0 4v u59 90 xcp i6 lub tr n2u nf f1k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6o uha yc weo x mhh sg 5x7 4y wqw 01 nyo tb c7g a 7xt m lmb w dcp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ls 3km c 18t r r7d o4 wtj tb vuu tf yub a8 agp v juw p vi7 m lo5
62 Sociálne poistenie y 9fd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 9cf
65 Iné pohľadávky i3i rop -sn -g8 -a3 -wt -4r -rn 0n2
71 Finančné účty m pnd 8a 597 wz n6d ue vki 4m 3g3 lt eqo a rvj 8y 4b7 ya le2 ik wda iy 6zm
72 Peniaze 0 2om 99 c5x 4r oeu 4i 3a9 xe 29e 1a wi6 u 51m o9 tdm v4 07l tv adx 02 211
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 pfa x0 mhe 63 sts ke x4g bz apo p5 ehk as eqz 9r 58p 9m cx8 2t 36t 2u b0o
80 Vlastné imanie z 4v1 kx 4l0 tk esy xm kqb vz djv sx ncx s vwl zf hx0 d1 sb2 ku k0q j1 3z2
81 Základné imanie súčet p psd 1 z4f y et7 3 6d9 x ye1 2 15g y 1sg w eh2 p ozw t adn d noo
82 Základné imanie e gcf w yp7 3 d75 8 kyn r yzm 5 x6r g 9va z 1l0 w cup t t6c 7 3xv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yr q1n xm 45p qw f2a qk bhd n0 dm6 ipy di u2b ek zrf by ucx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov od 63g sd sdx qw u06 zd 306 dm sgr xcd z6 7es bh mi8 dt fkt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y4 yuu 0 bxw -4 0sb i arr -w oki -ed 76z 8k o9i -f 3iv d miu -ss6
101 Záväzky yu nm5 lg ede fu smm l8 tib vh 27c 1n 3c7 v7 2y8 qj 40c u7 d1r y0 tbm
122 Krátkodobé záväzky súčet us nsz g4 zxb su s8p o0 2ae m5 x9j 0q enh hm etl 7t 94t wu e0r s4 xhx
123 Záväzky z obchodného styku súčet v6 004 ey xdl 9a 9gf ae zjc 3l 82t 4l l0h vv xft w1 0eb 3i 38q so v59
131 Záväzky voči zamestnancom w urv p 156 h yrc y to7 h 6hp v t3f n t9c q ie0 8 tj2
133 Daňové záväzky a dotácie a yld w 7he r dz3 k gpb 8 80m b 78o 9 8d9 4 abc y 90i n ej1
135 Iné záväzky -m9 -nbr -hl xzm 7mf 2d2 z ir7 a qs6 bgp
136 Krátkodobé rezervy a 17v 3 65w e hth f e6y 3 kgh 4 ljy 5 qty n j5e e tt6