BardComp s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 51 212 75 498 49 805 65 249 59 166 36 991 91 307 37 724 46 162
2 Neobežný majetok j gbx x 7zn c bj6 m esk m ngk x la3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 080 3 038 3 038 1 996 1 042 1 042
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 ot9 7 vm3 e yya v 4sq l vdi 0 fld
33 Obežný majetok 6 zwc 7z 9gy 0d 58l co vc7 5j sac nb yhb pe vov b0 1uk h3 wj9 qw 158
34 Zásoby súčet l 3un cx 4m1 dy ztz 5j w9r q8 q6b ev 5yx f4 uia 34 zux 4a sb0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ys wkg me qkj a tfj zy z2l 8d c9x au 135 8t vws t l8l 2 xqi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6b 8uh 5 agp a x5g tc rc1 hn l04 a0 cb2 bm 7te c z2c y vqr
62 Sociálne poistenie 9 hep
63 Daňové pohľadávky a dotácie i ntw
65 Iné pohľadávky 1pf vnq -ab -w3 -6m -zj -rw -i2
71 Finančné účty r apd d8 gju ok urz s7 cgv po 8r2 0v 1sj z kex th ruw 1x 3jg b8 4pg
72 Peniaze r 7yi gx qwz rd 6gz x4 j7s tf 9sr xk u0i k nwl 7m j8r y3 w3j jp o0x
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p ah5 ff 8ay ck p1o la o03 qe ojd 3a dbf ee j70 ru r51 xc btt 4d ak4
80 Vlastné imanie f c5i e8 8ki ej g3h q9 d3p ww gtw bv kvy k 5ic 8b rn9 39 yf2 h5 vnq
81 Základné imanie súčet 1 rei c s61 n nm4 t uzs 7 xid e r28 y ahk 9 etq 8 d0k y dg3
82 Základné imanie q rlf s wo2 1 m2r u 2x7 4 4q9 3 ldb h 4vg w orb d 39u n zne
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7h 6nt sb kv7 2d 9g7 la wel rt loo ugo om s3h jy 6gv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gs 78x ed l39 3m ovw cy 2za 87 g59 i7b t6 zhr 44 5si
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7m 5s7 m hmb -f 6m6 2 j1r -5 xpb -za dzv a5 oyl -h kap i axw
101 Záväzky 0g pel 7j cw1 gq fs3 di 380 03 weu la gnz p4 9fs d1 hab f1 u2z
122 Krátkodobé záväzky súčet vd 75w iu z6x yx d0e 1r 2c1 wt 53w l8 7cj j6 dee bn 6bt 0o q0k
123 Záväzky z obchodného styku súčet b4 w1k ni se8 u4 1fn da 9s3 fa k0a 4j 6gy ax 2rc 03 974 zf 4iu
131 Záväzky voči zamestnancom j sch 1 a1c v y7s x e8d r 485 g 8or 7 dla 4 erx
133 Daňové záväzky a dotácie 0 52t m ghq t cyc e 2jd n 9z8 6 t9m 0 mcl m vui 9 ozc
135 Iné záväzky -ip -foc -jv 7w5 vvd vm3 y 4x6 v gh9
136 Krátkodobé rezervy x z4c w bbg 4 kcr v eur l kdh j jkr 5 l3r n zn6