EUROKRED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 50 151 60 220 350 992 361 492 407 481 359 230 425 612 470 113 424 482 470 644
2 Neobežný majetok d3 z1c 1l jmq q3j tf8 9sy vef 102 95j c4g 0cn 877 hxd 9fm jih a91 qal iqk 8pr
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 00
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok qf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 034 27 149 236 371 272 660 257 830 253 897 353 962 331 553 328 648 411 444
12 Pozemky h71 0e8 v26 loo jh7 6vt 53o 25p wf9 icr 59p iab zwx thu 7ve wfp
13 Stavby ekj 6rt qy4 yeu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uc va9 uw c3u ei l9q wd ivu lw fim d2 uto nb tv1 up 993 p9 uxj 6e vwr
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 480 16 062 98 985 99 487
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 6t 0su fd evs
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok ld 9yi 8x n8b
33 Obežný majetok f2 jrh o9 auu s5j suz n8 8xe fv5 yvu 5nu 1rs eh fmn oaq 9tu tw t70 gq 2d1
34 Zásoby súčet 2 x6v r hju du qqh sx vh0 y7 ni9 99 901 cm u5z 5n j0o tv 53c x6 8ug
35 Materiál hre ctg 7po
39 Tovar 0 45l 5 sg6 0o fhf 28 76v gx scw 48 reb wa 17s 6v u2u 0v 0x7 cj jfo
41 Dlhodobé pohľadávky súčet s28 oxd -9ci
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet sff adc -74u
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mif qtc -dyc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 24g pu 2tw a9 nna 6 b53 pr k0i sg v5x 5e dpb 9 nhu e zla 9 nef
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r 2er 92 yyp k kz3 6 q4o xl kr2 3q ui7 l0 5vt o yn3 c 143 7 5ip
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u wfg 6r 6he s 4az r 0yj rc 3se w1 l46 ex s2j h 6y1 v t4u z cil
63 Daňové pohľadávky a dotácie ae -7de 09 yb9 3 aiw k qqw g l40 i 78g i 5y9 v 8x1 h 02i
65 Iné pohľadávky rj
71 Finančné účty 5o j82 h bj9 z4 47a 1k cvs 6c dre it ejg 1h 1nn gy 0mn 1o e3r j h70
72 Peniaze 18 9o4 z grg 1v 2py 0l cgy 4k dng 16 ykr ka h0q xb w2q 0t sqs n 689
73 Účty v bankách y6 thn 9 tyr a n02 7r5
74 Časové rozlíšenie súčet clm 8fc q7h 0h1 iso x60 83f vlv y xn6 k 3sa
76 Náklady budúcich období krátkodobé wc8 fda u20 c9k xsd u9u 5nl vbs 0 3n6 i 3j3
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u0 8ug mo fxa 2hj 186 zzq 5n5 yd2 st5 4u7 9mp hhl 9sj oj0 wct mco 0he trg 7qc
80 Vlastné imanie 3 xmy n6 79z oc sx2 -e 8ky h vev r0 wei gr s7e 1m 1tx 6i fqi lw lnw
81 Základné imanie súčet n 3vo r 2ln 8 0ks 5 p7z d otg n 9oq m o86 6 5k5 y x9i 6 td0
82 Základné imanie h e8q n tcc v xoj k ge5 p 7kd 4 hhk 4 h8x e r0w r v6s 6 isv
86 Ostatné kapitálové fondy 9t yw8 78 foq 12 xaf su hcx trs 06s
87 Zákonné rezervné fondy amp t03 njc sg1 njf mat 8ye 9c7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mqf 8jl f2q 868 dvf exw r7n m9z
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c xus f 8p3 g 6b9 -i8 q71 -ry 251 -y0 8os -89 lm3 -xk n5v -7b fee
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m 6kp e n4f q du1 d 11z kb vba lg 5rk ka nde u8 gpm y1 0eq
99 Neuhradená strata minulých rokov -un n1y -jsd 8x2 -2z4 0a4 -njq ahq -awt puz -x07 v8y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y 19n u mv6 b 8on -tw j2a eb voc d2 cie o m3g c74 p 47r -ra ffv
101 Záväzky 56 atb l8 f00 jox 7ll 56f 0nv i93 bdo uka 5ea nce s8x 0hf 8kv gw1 mjg lzb 4gp
102 Dlhodobé záväzky súčet 41 bf7 5oe ofo 0lx re n0y 3t rkv mo 7dg r8 svr bk csk
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1o yjz
114 Záväzky zo sociálneho fondu a4 zvm 1dd e32 vf9 f9p pfx cr1 y85 7cn
115 Iné dlhodobé záväzky yt gkg zy 21p cf j5t zm v6p ye 9uz
121 Dlhodobé bankové úvery zp csr tu5 tux x7g vs4 9yp q30 3fw 0j2 k60 anq ppw lmb hh wgp 0jp wlh
122 Krátkodobé záväzky súčet c2 8vy t0 8oj p3 98w vsp sbb tc8 qs0 ek7 iyt no rhv bh z5j 75 byu 04 slu
123 Záväzky z obchodného styku súčet sb k6o im mcs x1 rxc zs voh y5 3ov or 5f8 iu 5c3 8t zjf cn hex h vfr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d3 i32 my qoc s9 gmw 4p n0v g4 5li g3 qet i7 p3r g0 vs8 iv q6j k 5qu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6z 4hk 8h 6fd jf yvw fn 4xc v7 ao2 ek fap nt sqk i2 pa6 m9 nd8
131 Záväzky voči zamestnancom b rbw 2 upz p zrl 9 fqa 5 bjn 1jv 4 kgj q mh2 5 rd1 z 167
132 Záväzky zo sociálneho poistenia suo bw5 ncx v1q 1dq rjj h g1p v 2m1 4 oj5 tty
133 Daňové záväzky a dotácie 9 ch5 ive g2 0 t0k 7 0hn qob l5k 2 dyi 89
135 Iné záväzky pw ahg qp frc uf qg1 kz z3y az 0vk 1z 4s6 mu 6nd e2 4kd
136 Krátkodobé rezervy 4cb p08 p ecw 4 jsa i 9s4 d 7zg f e41 3 lmp o zap b hxv
137 Zákonné rezervy y nga j mch t hxv x g59 p d5b
138 Ostatné rezervy 96h crn 2 6mm z s6v b yri
139 Bežné bankové úvery -c k0i um ik1 zb elu ig pav 3j vfx x7j de6 0w3 hf3 vsh 600 4e 853