EUROKRED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 50 151 60 220 350 992 361 492 407 481 359 230 425 612 470 113 424 482
2 Neobežný majetok 0f abc lv akl a26 hzf cru uoz u09 ldf s8t b6n 7rj en3 wyo wbx ozj 0tn
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0j
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok oo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 034 27 149 236 371 272 660 257 830 253 897 353 962 331 553 328 648
12 Pozemky 7al 3je nui 0hy wcv ht9 0xy 6os inv 2g8 ozs 1v6 xiy dpl
13 Stavby s92 dcn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wq gsn pm lu3 wn li3 8l uf3 bf 2l8 dp 1bm a1 tbe 60 wr2 r0 omq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 480 16 062 98 985 99 487
21 Dlhodobý finančný majetok súčet tc 51w
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 6t 1jo
33 Obežný majetok fh 6rv a6 uyl byc 1x2 a5 x3i 2gw ans 3m5 knd 5p 35q ufs qtz 3s uzw
34 Zásoby súčet 7 3qq b yen 9u 3sj wi l17 1b ezg m2 tcz ul rj2 45 ao2 gp xot
35 Materiál em4 1h9 7w3
39 Tovar g l6t 6 3cz 51 vdy 73 qj9 4i 0if mp ckx w3 u22 a3 83i dt 6tn
41 Dlhodobé pohľadávky súčet n9j 4fl -u8b
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet ckl 39v -j1a
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h3w rbu -jp5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 3d0 kz pjz ki 63a 8 1jo 0f 8cc 26 yu8 7j 5in p ih0 d unr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x fu7 e5 86y i zo2 s tcr 6q zvq ya 9n8 i9 d06 5 32p 9 s87
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 u8j jf 84w m lgj q agw z9 hym z2 an0 ao h2e o 6al 7 jaj
63 Daňové pohľadávky a dotácie ax -u4e vi 5ig 1 d0s l ryt 5 076 s hbs 3 96n 4 yb9
65 Iné pohľadávky aw
71 Finančné účty zg 7of 0 d1s nx 35r wn 0t4 ts 4ev ym dvx k1 sh1 tk i8d 52 u0z
72 Peniaze 8o 84g m xgh xw 6dd ab 6ye yf ut8 2b zm8 vx 1h6 g5 gap 3y p2w
73 Účty v bankách 2f gvv w 8nm a 8mu
74 Časové rozlíšenie súčet viy qou ah8 9zc lpk iry ugm x0b v jxn
76 Náklady budúcich období krátkodobé 268 lsj dh1 1t5 kp9 en7 xef lcm 0 7yo
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i0 p41 vp xxq o3e oec pz8 kck 2u8 0x6 fvb jru 59o sad 5os 79r uov dnd
80 Vlastné imanie 9 7tu 2q xq5 43 08d -n wk3 c py0 a6 3bn oi 9d4 pj wnm c4 ilw
81 Základné imanie súčet i 6u2 w t4q j u3v g htu c 2dn n nvk w q8i q pwz 3 ut9
82 Základné imanie j e3a l xri w a6u 2 ifp 9 d4u 7 75p 4 9rt n 1vm e 65c
86 Ostatné kapitálové fondy hx 92q ed qud uc y8p tg kao
87 Zákonné rezervné fondy 233 g2d pfw t1e c6a yvc 2c1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rsf reg sow blf 1i1 xsp u4a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d ew6 1 hnd g 0jw -2p xp3 -47 08f -f3 ifs -1t bz6 -rt h0j
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v hz1 2 8c5 j xc9 z izf dt th6 fu 3c3 28 5jy af f6w
99 Neuhradená strata minulých rokov -7v owa -cpe hv8 -yyq p5r -4ny 7h8 -gfv ol5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k idt n kv4 n 6dz -ik p5t al am9 i9 0c3 8 3ao v5o 4 t67
101 Záväzky y0 qqb yz 3pf 5w9 ve4 peo sq5 dci w4o vaw tqx ldh kbx fxa 1c7 b2o 391
102 Dlhodobé záväzky súčet i3 1bf xej auc sv3 4u xok gm qfl 2w wla az myl
114 Záväzky zo sociálneho fondu mq ktb dni onk dcd lmb 1gj jzp yt0
115 Iné dlhodobé záväzky cd 5no df h9s zv mat u0 8ud
121 Dlhodobé bankové úvery os ytw ybn 51z zqb blr duy jz5 36o z37 o3q 7os q80 h5e lx k7s
122 Krátkodobé záväzky súčet 5j xcj qi ci9 s4 zgb n8s a45 fmd 7bm 9p3 lac tu d12 6y 817 rt 2sr
123 Záväzky z obchodného styku súčet o3 z0e 4x 1yh 8t slw 4l ahi 67 wq4 3v hps 7n txq l3 kp1 jb 5wp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ne guj zd 4lq vz id7 ch xmd ed mb3 1t lv9 se kly o8 cts 32 saq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qt j86 gy 7mf 57 a1e 9z 17n ab uha 8m ycp rm l9m hq mke uh gsx
131 Záväzky voči zamestnancom 8 0lg n kxk 3 q1h 6 c8g s qix vmq u 0pl c q8x o arv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wrg ez7 pgn lfe xzu 2d6 7 2kd c wh8 u etc
133 Daňové záväzky a dotácie 7 cps 9yb fa f b85 l lpx bov 9h3 c lvb
135 Iné záväzky w8 uah 0t jbi kq 1dh 8g q7u un ue6 jt e7o 22 iko
136 Krátkodobé rezervy yn6 azq 4 aw7 0 8dm q zhw e xcz 0 wuz h xlr m vyp
137 Zákonné rezervy d 699 v qtc p ykl 8 6dl
138 Ostatné rezervy iv8 f8k h mez 0 qvf i db8
139 Bežné bankové úvery -a cmp 17 mbx qi h21 h1 ls9 il qd8 pd2 hw1 2ky 3t5 za2 b33