ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Eva Segečová, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
21261/S
Dátum vzniku
14.12.2011
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje vo všetkých veciach konateľ samostatne a bez obmedzenia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a profesijnému označeniu advokát, konateľ pripojí svoj podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie právnych služieb (od 14.12.2011 do 29.6.2017)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • JUDr. Eva Segečová
  Sásovská cesta 62
  97401 Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.12.2011
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • zakladateľská listina
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • vyhlásenie
 • podpisový vzor konateľa
 • rozhodnutie
 • ÚZ 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum aktualizácie
19.02.2020