STEHURA & partners, v.o.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10308/L
Dátum vzniku
28.02.2013
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý zo spoločníkov samostatne. Spoločník sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • poskytovanie právnych služieb (od 8.1.2016)
Spoločníci
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Dodatok k SZ.asice
 • ÚZ spoločenskej zmluvy.asice
 • úplne znenie spol zmluvy.asice
 • dodatok.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • dodatok k spoločenskej zmluve.asice
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Spoločenská zmluva.zep
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 01/2016 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 01/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.02.2013 - 31.12
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • vzorový podpis JUDr.SS
 • vzorový podpis Mgr.CS
 • vzorový podpis JUDr.CS
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum aktualizácie
19.11.2023