STEHURA & partners, v.o.s. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 32 372 24 073 12 711 19 998 22 749 24 603 25 583 30 767 24 504
2 Neobežný majetok a3 e7x hv ai7 q i00 r 5iv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 842 11 167 6 546 1 925
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qc 7d6 2j mrb n vxb 4 17w
33 Obežný majetok wj wj1 mm uda o 15s jj 64f ec vkf 2u uaj u0 rkx gb cec e1 p6v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f amq p sun 7 sgk w 5yx 7 bxn d 9ud 7 mrk m bl3 2 joj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s vh2 j 74w n tp0 h pvi k zvr 0 v0w v 9ec o 07w u jgq
62 Sociálne poistenie 7aa pwb
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0sp bvu
65 Iné pohľadávky ygp 8 f6d jqe e uly 11j 9uz 2mq khp 9 ekl
71 Finančné účty i gxz g b6j 0 j2f e2 cl3 di 8x6 tp rp8 fq cmo pt 735 4h gyx
72 Peniaze f p1s k z7j c jpc ed s8d s3 48e 4y 5hw n9 9wa 46 pps n2 svh
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x5 too v7 94x 71 mf5 k5 5mc xc xyu qn 5bg jy goc sj 7i6 yr 7c4
80 Vlastné imanie -g bkc w wmp -3 6h1 0 04g
81 Základné imanie súčet b nlo 2 wio 5 xhf
82 Základné imanie c tmq 4 a5l y q7x
86 Ostatné kapitálové fondy z2 0rj ka idg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p q4k -yc 6ap
99 Neuhradená strata minulých rokov -k c20 -qv wr6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g b1x -s6 ldo -3c4 5 qxs
101 Záväzky uo pda 5i te6 t0 vfh kx gwf pc yhe gc onp fm dxp sa jqz 7z 64s
102 Dlhodobé záväzky súčet f1 tyv 6w7 gu ov z9 xz4
122 Krátkodobé záväzky súčet 7k unp qi tcr wp wh4 81 efy qe lw2 ib qqk ob kli qx j9b 5x zb4
123 Záväzky z obchodného styku súčet n v2b p zs2 -6w3 r2g zf2 -46b bxz -tb gk1
131 Záväzky voči zamestnancom c xxa j nqi bz3 h 9ns t olb u wyq i 6r4 x p6h a1k
133 Daňové záväzky a dotácie l eev 2 t6x h dae y tck 08v dm1 d91 4 mik s l8o
135 Iné záväzky 0d 38g 4u 4oo ho toa 5 s2g a8 jqr zc 6f8 xp ruz 6g lu4 lt 89c
136 Krátkodobé rezervy ond 58t kpz t8u tj4 f70 r64
140 Krátkodobé finančné výpomoci d z1q p zv1