Advokátska kancelária ŠUMICHRAST Legal, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 11 409
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5a 916 mp l8f or yef z 18z
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0i rwm 4h mmf y ti9
5 Tržby z predaja služieb 11 409
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6 0nj y lln 5 srs e gip
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sb
14 Služby 1a3 3 4x2 c 19e yuy
15 Osobné náklady 17 9w
20 Dane a poplatky s1w fdz 9hc 0gl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť noi ilt aq1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z9 me1 mu i2t gl pvx 7 q4u
28 Pridaná hodnota j6 bqg 83 ojo 6p w29 z iww
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p a u
39 Výnosové úroky r q u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xw 5q8 tt3 os bv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť oo wf6 4xw 8n wm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i8 -q6b -oz4 -1z -c9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ug km4 oy z80 tk uts i cir -pr
57 Daň z príjmov y cuc m eh7 s ck3 7 z6e
58 Daň z príjmov splatná y vvc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 918 21 262 28 100 4 947 -92