OTTO DENTAL s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 51 671 86 932 94 431 101 458 93 680 81 433 78 673
2 Neobežný majetok bb ll8 rg ncw na b3b 3h 5a4 kr f70 se 0m8 zc ynj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 695 62 480 47 243 32 006 44 502 45 980 30 158
12 Pozemky 1 gv8 y rxp 2 wdf c 4l8 4 uau p mvj
13 Stavby m 4wc x bwu y eyi k 1rg k lpq 8 bbn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0v 452 yt yi3 r6 v4i h9 mi9 6c sl9 xs m81 k8 hy4
33 Obežný majetok n3 wo8 al lei 8m 6be 0r ved m9 bvq 1x jp4 o4 jss
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ef m8r pg vc9 vd mdl m8 ld9 64 ref nd j9j l8 14q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vh itf dz 8yc nw go5 k8 05y dj mka eb jg2 87 ckb
62 Sociálne poistenie 05e
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3tf
65 Iné pohľadávky q pzt j us3 e 6cn 9 f33 m wal o 21n o g2i
71 Finančné účty t nkl g hcz ob usc 2m mp0 iz 75h t8 vkg 6a kiw
72 Peniaze m tfr f 31k g7 v5r u6 2pk gy zkd za 1xq 3y s0u
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h9 9sa hb jrs bt lik n5x 65e 5x 5kr wu jii p9 6cg
80 Vlastné imanie d0 lan de 4k6 n8 ngw je 8ws sz j5z gq i79 qf 5p0
81 Základné imanie súčet c ug1 m q0j j h2r 2 q8z 2 rwu v xh8 9 nhe
82 Základné imanie q 3w6 p r6v u iym y m7j s s8f j dgq f ihw
87 Zákonné rezervné fondy k84 w5h um3 3p8 i21 o65
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u s3x q 2bk yp ody 5l m8q gt hdm h7 2or
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s nbm z slx eo vnl 2a 5lg 4j w89 wr pxv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 qdx z d9a 4 mq0 4 860 b apv -26 dea q4 6cy
101 Záväzky lj eaa vu g38 ak jzm i6 fgo 1y bht 86 xjx 8i wxx
102 Dlhodobé záväzky súčet 4m wrs 9u a66 kw k5k 2 7dn p5s xfk
122 Krátkodobé záväzky súčet 5e ya7 ld l8w 3l o6f mv flj 3i td5 jh bk1 ci z4e
123 Záväzky z obchodného styku súčet nh 52g t tn3 dp ia2 n2 q4u e5 2nt c pkl b 7k8
131 Záväzky voči zamestnancom o uuu 5 rug 2 68j 6 gmj 2 v1g 7 n3f l e8r
133 Daňové záväzky a dotácie q fzd 5 e05 o 735 7 eo7 l 9pv 3p5 p 2mx
135 Iné záväzky we jaz n5 h1u ng 7ef 50 hqz xt sck 4s 6ae 0n rd1
136 Krátkodobé rezervy mt2 3kt 1km u77 h6u x7h
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4z dim