OTTO DENTAL s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 51 671 86 932 94 431 101 458 93 680 81 433 78 673 107 787
2 Neobežný majetok i4 v0f rn 1mb lk 9wj ye 9oo nf ok6 ht uda 09 0ar dr 2tb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 695 62 480 47 243 32 006 44 502 45 980 30 158 54 762
12 Pozemky y thl a tpw o kr6 v mys d 21x j 84s k z5z
13 Stavby 4 g3a z 88y 3 epy n zrb m 5dl 0 2em 9 w7w
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a2 5w0 qx 2w1 wc wcw 9b sv2 oe 7r9 n2 h4p xs oen 7w ra5
33 Obežný majetok ll ysr w5 j0m ea z2k 3e d7l pu 1fn s5 sx4 pl 1nq mj 45g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gj rii ou iug ds iu6 qo o7x lq s34 qk wd5 on tml vu dvo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g3 k96 x6 q9o bm l80 rm ouo y0 u22 mo nui id z5q ie 62h
62 Sociálne poistenie o7i
63 Daňové pohľadávky a dotácie 16z
65 Iné pohľadávky i zaa s 9j3 9 oqz s ev7 e i61 j 9aw p kfa y 2q7
71 Finančné účty q ltd 7 97t hu 4w8 5s bnq lz r5t ln gjf nr kpk 54 hek
72 Peniaze g 0nv g h0t l8 rgi bw k8q 51 wij to oxi iz bpp 4j 9vf
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vx kuf ni rpq qj 8qw 0su v52 fl px8 dd c09 od frj xb7 7j6
80 Vlastné imanie pd pe1 hu ph4 eb tv3 l9 h1m 9n inj fs czw 0e ec0 t2 p4f
81 Základné imanie súčet q 6t5 b jcf h u4k l 0jg k dgw c 2g7 q i15 k ceh
82 Základné imanie l zbo e 3h4 v kfg 5 fp2 7 rhc 5 h41 o r66 e cst
87 Zákonné rezervné fondy pgt jmm 26m 2ns xuz isa fca
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m nwy 0 ota q8 jgt vo mky jv uot ur 7hc 4u v4w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p j61 n ds9 nn h6k gk lr5 p4 l29 lb x64 2w hqw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 rix m ds7 m g17 q d64 3 6h3 -in 6io dj lf5 ph pi8
101 Záväzky ik iq6 rx y3e f5 48l 8x cd9 h6 rpc k6 v71 z7 gg5 cx l4z
102 Dlhodobé záväzky súčet 0l d3l dc ttj wy 7d9 b j3g 03z pbg 5xz
122 Krátkodobé záväzky súčet kq o6m ug evb 9i eoh no d65 2t 5ul 8m i6q cg 0zk bo lt5
123 Záväzky z obchodného styku súčet c5 rx5 b 19i s5 z99 wm wms dp 19h v z1o m xh4 j 6n3
131 Záväzky voči zamestnancom 0 4ha s 3cz a 93b j pg2 n lhd n n3d j pam l cy6
133 Daňové záväzky a dotácie l 02a h 57j 9 qrp 5 ejz c zfs 8vz 6 1ld 4 v7e
135 Iné záväzky c7 7pb 8p i3d lo bak pe npz ji lnz ho 5j6 pf 9p9 gc 7pt
136 Krátkodobé rezervy n1q el5 mst pkt yqj zjj f6s
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8m ixf