Republika, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 2 771 15 596 18 629 5 435 12 939
33 Obežný majetok e asr w 794 xn 9ez nj oaj l lje js l3s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d 2sv oo mjt 4c a5d 3 vjy 5 moo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z a9n 0k bd4 xh gfg 4 5p1 5 cfx
71 Finančné účty 9 3lp oiy off n vmu a 675 q p1i
72 Peniaze m xg6 n8i e0t y w78 5 end 5 gzi
73 Účty v bankách ql
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 hnq v px8 3r 0fs om f9i 4 tma w7 z2e
80 Vlastné imanie 2 2ak -3gm t acf r 3ny 4 uxi 8 r0r
81 Základné imanie súčet 6 3dl 1 nje e zg9 d qam t al2 j 7yb
82 Základné imanie 9 r6r r h8x 4 nc0 2 p2j k 7vp 9 0l9
87 Zákonné rezervné fondy o43 82g dkg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -oy -c xzr -4 2fz -nxw -0 7d8
99 Neuhradená strata minulých rokov -1u -8 ics -8 7ev -rs9 -r rb7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p8 -v zzd u rne s vl9 -x 8fs x3n
101 Záväzky c2 4 k40 8z l2s uf 5em n 1mj 5 sy2
122 Krátkodobé záväzky súčet 2g 6 pqh ga m8r dk h7d b 709 3 hri
123 Záväzky z obchodného styku súčet 09u a98 1 00n o u8v h dvp
133 Daňové záväzky a dotácie qb iuz 9vf i36 33z zuk
135 Iné záväzky v 7l8 mp 4k5 b0 0ru