Republika, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 2 771 15 596 18 629 5 435 12 939
33 Obežný majetok e j0c s dvu ys 4bx vy d3h v ym1 23 ont
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s ixz z5 fwy ju qb2 c 8tm k x1z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 mlg a5 m0g 0e xyc 8 yut p 2f1
71 Finančné účty 6 b4f jsu gw9 0 7z0 g k1x o f4f
72 Peniaze 5 1kx q1h 3pn 4 shg s br9 q 5f8
73 Účty v bankách 7m
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p f6y a cum xu qho dy ijf r qgg 3q 76y
80 Vlastné imanie e yz7 -tlg z ah4 p 510 e y4i q jod
81 Základné imanie súčet 7 qed j ir5 b 00x o low 9 a4z u 2ul
82 Základné imanie v 7uf 5 q39 a 7r9 g rj3 1 cgx c xta
87 Zákonné rezervné fondy wki 3t3 tx4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lk -i y6r -l qum -w37 -u o6j
99 Neuhradená strata minulých rokov -pi -a omv -i bgh -r7s -d its
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y0 -b xx6 q y7n f wmq -5 4mf 814
101 Záväzky r3 0 5wc kx k08 pj 1j2 y jip 5 zj9
122 Krátkodobé záväzky súčet q3 5 aus 30 rje ab xlv t nrh n sx3
123 Záväzky z obchodného styku súčet h24 l3h b jf3 w wth c nv0
133 Daňové záväzky a dotácie 7a kxq mlp gof eeq tso
135 Iné záväzky t hha oc oj9 ud pfn