Republika, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 2 771 15 596 18 629 5 435 12 939
33 Obežný majetok 5 pi5 b s7r wk 07u cr u02 k m09 20 udo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 9bm x2 fd7 4v pvt e 9c6 w go0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l n4s 0a fbi hz c8b a mzy i by4
71 Finančné účty s zih opq zl7 k v15 7 nap i q06
72 Peniaze 1 h0v id4 rhv 4 22r 2 ufs 3 kv6
73 Účty v bankách on
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k e4t 4 osb gb n7m u6 z77 7 7a6 hu b0x
80 Vlastné imanie x snu -73d d vxp t 4pl s 4do 1 txf
81 Základné imanie súčet d 6pb t tfj 1 fby p dgz y xti p lh8
82 Základné imanie 9 68g y 1qv z r4f 1 32x 1 j24 f 0on
87 Zákonné rezervné fondy wlr cr7 8k9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lv -w 6y9 -o r4n -3my -c cyx
99 Neuhradená strata minulých rokov -i6 -f 97c -6 s3f -77o -1 7sv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vu -2 xgl 6 c27 g ax1 -q x6d l8k
101 Záväzky om j zl8 h0 cjr ci kkh x j3l 0 ruq
122 Krátkodobé záväzky súčet hc h 8d6 ld i09 us qj4 f 5di e kvh
123 Záväzky z obchodného styku súčet luz bqb r 1xx 1 eyd r qwy
133 Daňové záväzky a dotácie rz hpm 1u0 xi2 k47 1vu
135 Iné záväzky s rmo dq zfu e0 quq