Republika, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 2 771 15 596 18 629 5 435 12 939
33 Obežný majetok f p2y z gw0 mk y4k 1t vii j mzb su a8o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z 9gz 28 epp 9z 7wu g bcw p tdr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l 7mg sw iod rq 4x1 t g3o k 2tl
71 Finančné účty m b1g 7yj ktl 3 fst 9 z9z 9 sn1
72 Peniaze i oht 4nf bhy m fwl q t8o h 2vv
73 Účty v bankách 79
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s 7fj 1 p7e ov iac ma mof 6 7l4 0w go8
80 Vlastné imanie s d17 -dx2 a zhg x 4n9 8 ak0 z 814
81 Základné imanie súčet 6 qjv 7 vyd 2 l6v l 9vm 6 6fr b 7vp
82 Základné imanie 5 m64 r l0s 1 xgp x vtq a wsn 6 e7u
87 Zákonné rezervné fondy u96 alf b2q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m1 -7 59t -h zdx -g2l -8 lq1
99 Neuhradená strata minulých rokov -a9 -z at0 -9 q12 -k6g -h f0e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -36 -c pkm a dap e 0yv -k hes 72l
101 Záväzky 2l e 2pq w5 y76 22 cmi d tbf j bhn
122 Krátkodobé záväzky súčet kb 4 nb4 qy huo zr 3lc 3 s30 w k0p
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0wz l3q 6 u1t 6 3tb 5 eqb
133 Daňové záväzky a dotácie 9m aa9 nal bq1 1cr 3vk
135 Iné záväzky e q6e ep 19f e0 9yu