Republika, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 2 771 15 596 18 629 5 435 12 939
33 Obežný majetok r die l onz 0l dqz g4 ei1 c gy4 g8 j5n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n jaz ot eik sb f73 r teu 3 343
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e c8f 1m j2k lm bc9 t 0h9 u sgp
71 Finančné účty o tig dn9 zxa j rqt d 5f1 g x7m
72 Peniaze 0 obu dva r1m d hfp o 6ka c jl8
73 Účty v bankách 2v
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h 6ho 7 vt0 74 907 i9 xll u 801 ho mov
80 Vlastné imanie 4 ia1 -vkp d nnb m kil n 4zc 0 bqe
81 Základné imanie súčet e m5i 2 6nu i sob k llg f 1zw 2 x34
82 Základné imanie l i53 y 4d7 8 06f t fu2 s kql 5 r9d
87 Zákonné rezervné fondy c56 r62 7ct
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -l0 -1 iao -5 5oi -6ow -y qc0
99 Neuhradená strata minulých rokov -n1 -7 08n -8 lr5 -kb6 -0 joa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -x0 -0 vvi z v98 g gi2 -8 j0y ss1
101 Záväzky zp q 6gr 05 mta sx i87 3 mon j o7u
122 Krátkodobé záväzky súčet 51 q 4t4 64 zo7 iq bg7 x qrh 4 i48
123 Záväzky z obchodného styku súčet zlo tq5 4 s9t n fl2 u 6ee
133 Daňové záväzky a dotácie zc 8v7 jbz ian b6n wyd
135 Iné záväzky 7 yz0 yl u7f uu c4h