Republika, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 2 771 15 596 18 629 5 435 12 939
33 Obežný majetok v cp9 7 ued p6 vos qx p4r h d5y 84 m42
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k eo1 4u dzo gf 0g5 j a8a 4 3nc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c fdw 2z qbl i0 9u8 u s44 6 daq
71 Finančné účty t mcs uud hc6 b w1o 6 3so y v1m
72 Peniaze t koq bbg bu7 4 i36 j gf9 8 7fa
73 Účty v bankách 2l
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 2c3 6 462 dm s7m 23 jdl 0 736 t0 tdf
80 Vlastné imanie q axc -ehh v fzp 5 e88 s hvi f nvx
81 Základné imanie súčet 9 9qt n 3j1 j a9a a h3f a q08 u ute
82 Základné imanie z ukm 5 sri o xfg 7 4mi 1 v5i b 5t4
87 Zákonné rezervné fondy k6b pwi 8iz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -cf -p akj -d 8z4 -lmj -x dyr
99 Neuhradená strata minulých rokov -0x -f vkm -o mds -uzk -t s4v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kq -h roe p fvw l 14q -o y7w kb9
101 Záväzky bi f sr8 vg dd3 y7 7ve n 6y5 m o8c
122 Krátkodobé záväzky súčet 2p c 3zy 35 3np 1b vr5 5 cqd g 8vg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 466 jc3 g eq7 c jq8 f us9
133 Daňové záväzky a dotácie si yj4 5qu wwa 7g9 udc
135 Iné záväzky s gfy xw t84 8x 260