Republika, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 2 771 15 596 18 629 5 435 12 939
33 Obežný majetok e 3de 7 p6a r6 d6l me 6yj 7 5zi g7 2ro
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q s1f yd apf ko hx1 q ek8 q cli
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g iso bw iyv wr bel w u41 d bzm
71 Finančné účty h btv p9k 1oh u bql j mrc p uqi
72 Peniaze 8 6m7 67u ol7 r 2rv t rmf p pk2
73 Účty v bankách 8b
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 yy9 q ksm o2 nzp 1c ku9 l lqp 9v gvp
80 Vlastné imanie v kt6 -3rs c 1ow m yp9 d fp7 4 pmj
81 Základné imanie súčet e tvv a ahj n bdk c 0yx w cvw 1 v9n
82 Základné imanie o y3d b dhu 7 ls9 z 6ih i cak y ium
87 Zákonné rezervné fondy xpk qjz wpy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q1 -v ie0 -x bqr -bj4 -y a4e
99 Neuhradená strata minulých rokov -xk -z ods -d 28s -yqx -x f4q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q8 -j 9kr e euj h vtq -v llt s6q
101 Záväzky d1 t 7bg 8i uum mb be8 c zyd u i7a
122 Krátkodobé záväzky súčet 4k 4 1ar dx m0m ry ir0 n k2u k ulg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5jn cwl f uxd e pxq 1 ncj
133 Daňové záväzky a dotácie 25 a75 9id 4ao eod 96i
135 Iné záväzky 7 puv 0x gpd 06 seh