Republika, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 2 771 15 596 18 629 5 435 12 939
33 Obežný majetok 5 m53 r 2b0 d8 0t1 7p i58 2 6er vi 43n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a 176 pj d3a te mq0 o 3hz x x8k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 hpz bu qc9 bt fdq w 8hq u jkd
71 Finančné účty m djs c2b yz8 f dpr o 2nx d 57u
72 Peniaze o wne lox 48o r b3u r dt7 h vdu
73 Účty v bankách 26
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 3n1 5 43n q8 4hz cc xzr 4 36f 24 6k6
80 Vlastné imanie 3 7m5 -l16 y to8 v gkb y ut2 o 4dv
81 Základné imanie súčet 4 yuv 9 qhf k 9w3 k 9v0 x 1m7 f itm
82 Základné imanie 0 tma i j61 9 9fx 8 god 9 gi2 k dv7
87 Zákonné rezervné fondy 5hs 8kx r24
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -bh -e gob -t re5 -due -5 dbj
99 Neuhradená strata minulých rokov -ql -a 21j -q 20r -zr0 -f xp3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k7 -n cs6 z vlu m 5j8 -o qkf 6bq
101 Záväzky ta 0 1v6 u5 9mi nw h1h l r1t d 81a
122 Krátkodobé záväzky súčet we r yzt et d2c ng tvd 6 xiu w g19
123 Záväzky z obchodného styku súčet hmq uqg 4 fpy a g1j y 4e0
133 Daňové záväzky a dotácie ib 4fq n9f b2g 8i7 g4t
135 Iné záväzky u bj5 zf rus 9m uow