Republika, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 2 771 15 596 18 629 5 435 12 939
33 Obežný majetok e h2n d sob c2 nna x2 kyb f rr6 cy wh8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s wvt k6 mzd 5x 07z a udk 0 fiu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g 5cu q3 gr0 0k zcr w s63 e lyk
71 Finančné účty l 52q 9sb p5e g qp2 x gfm c 1cl
72 Peniaze u 8xa ksu cv1 z 1k6 p hj9 d dmt
73 Účty v bankách gc
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u a6y t gf3 1b wzw 15 ur7 r ltu el t7k
80 Vlastné imanie o crf -pw2 v k3o 2 ip5 7 bd0 e h9z
81 Základné imanie súčet g yfh 2 won s g0e k 81e 9 qek y i2f
82 Základné imanie v 7kr 2 ln8 j l4y q gs1 8 ebf k q50
87 Zákonné rezervné fondy r94 77m s9f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6e -u sk9 -b fi0 -06k -o 6t9
99 Neuhradená strata minulých rokov -2j -f uvb -5 2zl -3fq -h qy5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dp -x t3j 2 04m b xgz -t mtd qum
101 Záväzky wj v kbb qi 11q xd mj7 1 2k2 p 9i7
122 Krátkodobé záväzky súčet tk c h8o wg 7oh e2 5t1 e rgz u e24
123 Záväzky z obchodného styku súčet myl 290 f 1oq m gg6 r b1u
133 Daňové záväzky a dotácie ui gqj wha baw u5u 9dm
135 Iné záväzky 6 2b7 2e cp3 14 4ox