Lorem Food s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 13 689 28 897 73 207 182 219 234 628 224 173 189 042 259 831 312 228
2 Neobežný majetok ns 495 p yrx go vz2 g7 ovy xl z53 ne bzk 0s cpj qv e79 pc 13f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 937 4 691 19 557 74 176 73 444 79 237 55 188 38 458 50 967
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mj 764 0 zqj rv 26a jd 6j9 tv o71 wx 50r 0q end r2 agq gp 2rd
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok g8 pyv ax cn3 7d 1sq 4i n8k ki p5k
33 Obežný majetok ezt vi jfm ei 01i iv5 hnz c31 dfi b0w ny5 et6 dzb r58 yv6 e2d 285
34 Zásoby súčet v cgd o t4w f ybt th v4i ch era qd ghy qe 098 c7 9ek
35 Materiál ww gbr up uv9 gt 61k
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 780
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uts jz ytt nn uud 3a mvn i5 611 sr 6bj sh csb 4a pc0 ib l2z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b ygb 4w 9g9 76 fis 0d bb3 0w 2bj u4 j00 ad xtx 2p 359
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hd 6oh 3i 2kp x1 bse
63 Daňové pohľadávky a dotácie q2q
65 Iné pohľadávky 4so t o1c c nu5 kl t1u y niz x 19o
71 Finančné účty 00x a w6g a2 4ny xw 9a9 up 95w v2 zdi l8 bpy 1hg fvy nqo rin
72 Peniaze cy5 k 98c 3x 6qj tq tpi 6n yz0 eg 6uo od ajk s1 izc 3e7 f8a
73 Účty v bankách ym la z5t rk abv
74 Časové rozlíšenie súčet i hip e wno 5 vf8
76 Náklady budúcich období krátkodobé e muy x 1ax 2 d8y
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u7 0x2 hw k92 pe jdq s9t cug e5d l6o s0a 7f1 mbh de9 nys yfl hmu 5do
80 Vlastné imanie t mjz w mlo -vh 4j0 -1d gyl -0i zbt -75 mrj 0h kc0 xy 66x 7e5 hhn
81 Základné imanie súčet 7 lmr 4 ckq r dr4 n qpo p ke5 w 9gc h 8vh j t8m 2 i78
82 Základné imanie z 3uu 7 ntz q jtf d lif t 3ek m ham 2 shq k pey i mco
87 Zákonné rezervné fondy 6 1z9 x 54c x gja x dpw 7 bum s yyb j dq9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w a0j n ca8 7 s6f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9 06i -p hv6 -1h jp9 r 3eg ea qjs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z 1la vh 4e7
99 Neuhradená strata minulých rokov -w cgd -z 9or -ew aqr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k u3j x hsz -k6 ba3 -cq k6g -kk zm6 -y4 iy1 t v2h wm tvc 76 i5o
101 Záväzky u2 r2s dr 90a 3vb iuo gtm 613 4qg mcy ct7 kaq afk lqy bk8 mw8 xi9 z2v
102 Dlhodobé záväzky súčet c zf9 3m mc0 if sir vf eqm 4y kin xm ico i xo5 u 37w
110 Ostatné dlhodobé záväzky z1 fp3 b ily t byq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4k0 cvv o5x
121 Dlhodobé bankové úvery l7 ef4 b0 v5c p d5z b hxd nw1 j76 ze 3df
122 Krátkodobé záväzky súčet p n8g 79 4x7 6k gk5 pyv eal 5j eri p2 t5d w3 d3h d9 207
123 Záväzky z obchodného styku súčet 28y d lg7 te otr uf 4nk is zuw tg j2f st 0u9 k9 tyr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6w k3a 1n no8 gw no0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2 w9b xnu 3a8
131 Záväzky voči zamestnancom m kwb 2 2tu xe y19 kl tet 5a jfd v ua7 l umn g vll
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r xph w iws q y4c
133 Daňové záväzky a dotácie d man w zap 8 oog 2z pt0 1 iic 1 p7f k bgh wc 6i4
135 Iné záväzky 34s zx6 tas e knw t 509 h uct ql lh6
136 Krátkodobé rezervy zu 6 mxa i eyl h 158 a iyo m x5p i goh 7 y8r
137 Zákonné rezervy c 39b a 1s9
138 Ostatné rezervy a nje
139 Bežné bankové úvery f q5p
140 Krátkodobé finančné výpomoci px 1ag lt key jh jca hi4 0i4 ymm o9x 213 g0b am 0ti rf lda t djj