SAGAP, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
29006/P
Dátum vzniku
15.10.2013
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 8.2.2020)
 • Vedenie účtovníctva (od 13.8.2014)
 • Počítačové služby (od 15.10.2013)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 15.10.2013)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 15.10.2013)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 15.10.2013)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 15.10.2013)
 • Opravy a montáž určených meradiel (od 15.10.2013)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Spoločenská zmluva.zepx
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Zápisnica (SAGAP).zep
 • Spoloč. zmluva - ÚZ.zep
 • Osvedčenie.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Podpisový vzor konateľa Pillárová.zep
 • Podpisový vzor konateľa - Pillár (SAGAP).zep
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum aktualizácie
28.02.2024