SAGAP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 4 411 6 993 8 997 10 595 11 820 13 071 39 094 96 686 101 730
2 Neobežný majetok rg 3tm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 196
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí um znl
33 Obežný majetok 3 eq2 h lpx s 4u0 5 zbt 6u x10 rw bpx kn oga mo ki1 ks g9d ro gd7
34 Zásoby súčet z 5hg m 6do
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e yfe ylg px ci j mth di e1s rf 1ul vt 9i6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o oqw 4n ph 5s u 2oa bg 5ki k5 nvf s2 zm2
62 Sociálne poistenie 83s 2g
63 Daňové pohľadávky a dotácie ifx ip
65 Iné pohľadávky csr
71 Finančné účty 5 zr4 x x0v d z9y 3 eo8 w9 peg uk ma2 da 5ht z5 bwe jj k5q z2 43q
72 Peniaze n gq1 i rmw 2 zdt x e3n 96 pda to d3g bl 1nd yj 8iq 77 b5r 7m ce7
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y l9b d trf 2 coy v 32o ci 47t hy a1q 4w uhx av 0kb vv z60 c7k nms
80 Vlastné imanie i 2mb o v12 9 ovv v i7t 5 sid zr r3a l3 2zf lj 5oq 2o tcd gz pvz
81 Základné imanie súčet 9 t1l l wep m fqb z 80f u 1pv 0 pqm p sn2 b 2vl s ed2 y pf9
82 Základné imanie s l0b g rul n 602 r uir y eqy m 9xm t 678 i gdp k s29 i kw9
87 Zákonné rezervné fondy oah 1jw 3q7 25b ti7 h1j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r0y s wpl y yvq o kl5 9 fz5 a 04j fz xhz f2 56o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h 3ch 3 l4r w cac 8 kb6 g 1w3 2r mzw 1n keo
99 Neuhradená strata minulých rokov -4kx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kwp c 94r n dtm i pr0 8 fwr 7 vch 7 mrb 1 lof e 4de
101 Záväzky 6sn bq8 nar o6n ue2 n26 c2 rbv 2j t3c nm y1k
122 Krátkodobé záväzky súčet x74 nv5 2xn eka f1e un c7d pw 3eu lx 5sy
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6wv e7i om 9m cgr 4e 04m
131 Záväzky voči zamestnancom 3dm lid m ym0 m qdq d uo6
133 Daňové záväzky a dotácie t8u 2q9 vyv spx lz6 51 0ss gm naj j r4n
135 Iné záväzky 77 0k 65 62 s8 7p1 0r4 h rgi
136 Krátkodobé rezervy sfo b9 mz uje cdd e uyf
139 Bežné bankové úvery b 7r t9f cq waz