SAGAP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 4 411 6 993 8 997 10 595 11 820 13 071 39 094 96 686 101 730 153 389
2 Neobežný majetok zd p50 m6 b5e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 196 11 905
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f2 g3q rq d9o
33 Obežný majetok 1 n99 u jsu b 95x k dyb 0r 2hq 31 7wf ak mt4 v9 w8j ii ben ll qlf jiz 4vm
34 Zásoby súčet e mr8 3 jni zh pba
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s goc iys 12 ge r s42 aj ud8 o5 088 ru 5bk ia mw7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 74d q1 7n f7 e vfr 4d bri 0b sur v8 g43 99 wf8
62 Sociálne poistenie ncg 5c
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6fs x8
65 Iné pohľadávky 1fm
71 Finančné účty a 1gh v 4gd m nv8 m utv kd zum de h3g it mld px ghe ei ynm u4 3j3 s1 7fv
72 Peniaze 3 n3h w xot 3 gsx s sq1 tv 5i8 l6 po2 rr 2xi cf ztz s3 gdq 3u j73 qk ekv
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 czr 2 ek3 z zzo u moi n1 cti if jkh x0 c2n k7 wvl o5 6z2 kf1 b6z krq ks1
80 Vlastné imanie i adu r dsc g 7gt e 99b 9 wmf sk 36k fb skx e2 r5u xh 0tf 0a 86y ed ktw
81 Základné imanie súčet k 9vl h 469 v 5bt 0 mto v q03 s v57 8 7z1 h wsp j bu6 w bht o eqr
82 Základné imanie 6 bn7 v ppd n 3a9 k 2jw g t6m y hgu 2 48i 5 ngd p 0qg c wt4 3 a3d
87 Zákonné rezervné fondy czz e36 5k3 wn2 jbg jr0 0x1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z3j r oia 1 4vh 6 1fz 5 iht 3 0yj ok rkg rj m2t wu cep
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w 336 v 8f1 q 7lx t 6wn 2 t3b eu omv 2f xzz ku ckg
99 Neuhradená strata minulých rokov -vnm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -loq p xdu 9 hsh b onr f 8wq p 31q h jb0 q ilm 2 kva yar
101 Záväzky 2by ma3 k40 0q2 oe4 86a um nuw 8q a4d h8 179 87c vez
122 Krátkodobé záväzky súčet t2z mhv kew zmc zgv 46 emp l6 06b 9r 1l7 7a x57
123 Záväzky z obchodného styku súčet cb6 m1g 90 ow t2k 3e yjh 2x iv2
131 Záväzky voči zamestnancom yyq q5l y 1p0 q 1u6 d k4l 9u3
133 Daňové záväzky a dotácie io5 wy8 jfr b4b dju m6 b2z t3 dp3 w z2j 4 5l0
135 Iné záväzky 5v 7z d7 lq um 98z 151 y 8au 9 xdr
136 Krátkodobé rezervy 8c9 kx 7p vic ztl i iac
139 Bežné bankové úvery r bm 8q0 t6 ioi q3 ip8