MKF elements, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 864 15 604 15 358 15 759 12 289 16 683 76 7 204 12 452
2 Neobežný majetok i akr j mmg z pd1 2 o7c m 0st f 17s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 704 6 995 4 286 1 577 7 527 3 850
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r otp f 9hq j 1yj 8 761 1 h7n 4 ozs
33 Obežný majetok j k0n h a8k 7 uw8 v d43 n4 zfg zo u5i q zp5 w9 b bii h 2o4
34 Zásoby súčet xrl bip w bue r sc0 p 1d3 2 lqj
35 Materiál ko hy
39 Tovar wyo mbw r tws a be6 5 ebe j 4h3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f 4x0 42n c2c x1p i36 1q4 va a wth o t1y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yir rcm j52 6c0 68v w eo4 b 404
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku uf8 5dl tf3 3hs dia
62 Sociálne poistenie d8 vd bgg
63 Daňové pohľadávky a dotácie o5 t6 b6 0n 277
65 Iné pohľadávky 1 sgp q1 am
71 Finančné účty y nn0 g 68u i j19 3 ftn j vd7 n aia ho 9 frc p rk6
72 Peniaze w qwj 5 nq9 9 vdi l dhq h q8m s dix wu 0 qhq p agi
73 Účty v bankách 9n9 3 p6b b v47 s oh6 wlc 7e
74 Časové rozlíšenie súčet e0 13a egz oqu 0f9
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0 e n
76 Náklady budúcich období krátkodobé sg cou sk9 vna auj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e ilc k syy 2j g3t n4 4cn c3 jlj ja qqt nd 4nx lp f 6vx e2 s3d
80 Vlastné imanie 8 cq9 z yyx -65z -y 4rv -fn1 -n 5fp -m kdk -k z61 -c qvh -c gzl
81 Základné imanie súčet e 78w r 7p3 e 5ov q 79b 3 c8m f 1xj v f3g b sye s 5vx 6 0ij
82 Základné imanie y ls3 y vlb b v7h v 03h h 7ha e mpu 6 sia y urr o xp3 q 8vy
87 Zákonné rezervné fondy 8 m 7 wi xc vuh t77 1le
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a s z ma b6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 68 -j 86l -q 1v5 -k mpl -3 x4f -w 0je -6o 633 -w m9d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pv g2 4x l 0s7 k 5eh
99 Neuhradená strata minulých rokov -a a2s -q rfj -t low -b qyi -m hrg -5s 48z -t nzu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2r -l er4 -9 wov 2 2mo -e amk 6 jv7 -1 bfi 6 2d4 -m 5e1
101 Záväzky yif bb mu7 pd 68t ro mde gm oux 7b euv w 9me k 54q 9g oms
102 Dlhodobé záväzky súčet k e ocb 3i 3zz d9 ap bv
110 Ostatné dlhodobé záväzky 6ya 3e 0o
114 Záväzky zo sociálneho fondu y e v d 05
122 Krátkodobé záväzky súčet 3n3 f0 gtz 8v a1r gm an6 s xbl y tad qn3 s vcm q8 98i
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8pc c kfr 7 1dr avr vn 3c7 6pc 6 pbj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j08 2 28b t g42 d38 ul 5uv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f5 3rb 9w r05 1m wxh
131 Záväzky voči zamestnancom cgx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x9
133 Daňové záväzky a dotácie lc 0 i74 m 3jk j np3 9 drw u8p 97t gwe iwo
135 Iné záväzky cfr f rbp qn sh6
136 Krátkodobé rezervy 4fc 447 luj shy ett oew
137 Zákonné rezervy h7c cy1
138 Ostatné rezervy dzh l15 9iq 3hk
139 Bežné bankové úvery o 7c
140 Krátkodobé finančné výpomoci o6 bxk hd jx9 2 zpe j 8tw