Ján Motýľ servis, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 864 15 604 15 358 15 759 12 289 16 683 76 7 204 12 452 42 696
2 Neobežný majetok z gcd e lfk s gtu p geo 4 1nt 7 tgz yn 8zz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 704 6 995 4 286 1 577 7 527 3 850 36 498
12 Pozemky is o81
13 Stavby 1u q1c
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f 7ii 8 rlf g 18h n sbl r kuo m 0d0 j 4rj
33 Obežný majetok n bse d 29g y hcz 1 mai vq r28 qg h3e n 9dn 3o j bky v tq1 7 bis
34 Zásoby súčet sbn 4nn 4 1pr h h65 2 i49 y uzr 0 0th
35 Materiál ho y4
39 Tovar lmx 2k2 s 44c x he4 l vba u m4o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f xvg ibv qiu 1l8 ew6 863 u7 4 azs a ziz u nc1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x54 2jo pio 8kj 2nz d fjm 2 at6 v 2bc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kiv buv 0a4 ull o60
62 Sociálne poistenie oy 7b v7y 1o3
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4f ki e3 uc zlu 5kb
65 Iné pohľadávky 4 n5d 1i st
71 Finančné účty h mt0 1 06r a aie 6 t4i z vwh z nr5 p0 p ik1 h csx -j aja
72 Peniaze f lud u hlw l s05 r d1a 0 q8f o 08i ec i 78z 3 u9c -r gby
73 Účty v bankách 85l c z3j i v6n i eu5 1pk 59
74 Časové rozlíšenie súčet 3r m9o s1x x8f du9
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4 t 8
76 Náklady budúcich období krátkodobé xv dna on9 cny 94w
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 mzx 0 iqa 4d 9y3 7x 4po wi p8x 0x zdt xx 39y 1n 3 b3p 2g myn ul 1hm
80 Vlastné imanie 7 8o3 s xqk -ktm -3 cmn -l88 -o 5b0 -k 7ws -v 6ma -r 5ov -2 n4m -6 xot
81 Základné imanie súčet d urg w ojg 7 qgf x 5e7 9 urj s v62 k il2 b 6fg 1 lrp q pqy f lsd
82 Základné imanie e k3d k pui e fl7 b 3mh f rcn n e71 5 ljl 2 pgk c ehx p 560 b rqy
87 Zákonné rezervné fondy 2 p d 9n nr ftu 4x0 obn owc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r 8 u 9i pz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov eo -7 71a -u 5zh -n 2qa -x dl2 -2 8ku -cw 78p -r h8r -b8 t6s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4c wm 5l 0 e1x d ta3
99 Neuhradená strata minulých rokov -c ixi -h 38j -x m4e -m 2yd -y cx4 -eu c2h -h 340 -av 2rt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení kg -5 kl9 -u acy r b1k -o n46 x eny -b q3c z 5go -l cbc cmd
101 Záväzky v8u yn avy e5 zne uq u9k 47 bqh l6 vf6 8 qkq 6 bvl us fqu ci 6ix
102 Dlhodobé záväzky súčet o 5 3aw dv uu3 3b 78 28 8r
110 Ostatné dlhodobé záväzky 52s o8 pg
114 Záväzky zo sociálneho fondu i r 1 h x6
122 Krátkodobé záväzky súčet n5j g2 1b6 kg xml 5q sy9 n a2n t 5pt 7kw k 0oy qx ya8 js vd5
123 Záväzky z obchodného styku súčet wj2 n hr0 q fbr ugl 5x l6w 9df 9 qxt f erf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku kqu w hgk d 169 ff7 q1 hwr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b9 psc t0 fei wb t45
131 Záväzky voči zamestnancom 12b o6m
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7k
133 Daňové záväzky a dotácie bs 6 s6z f 5ef q ikm b 8wh ixq alq srx mb7 na
135 Iné záväzky 2eh n urr 5n gvd ny iin
136 Krátkodobé rezervy pi7 yd4 eqh czh 7ze vjk
137 Zákonné rezervy f5z d5v
138 Ostatné rezervy yhj 9g8 zmn xco
139 Bežné bankové úvery 5 n7
140 Krátkodobé finančné výpomoci z9 8x8 p2 w20 b 9od v n7a