MKF elements, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 864 15 604 15 358 15 759 12 289 16 683 76 7 204 12 452
2 Neobežný majetok e 1d9 4 od8 3 ii2 p f9d z g1x g o7y
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 704 6 995 4 286 1 577 7 527 3 850
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h w82 j rrl e b2r k opw 0 7w6 0 zxt
33 Obežný majetok u 8h5 q ecp n m0h j hzn 2w 5yt 0o box p js0 61 g qln 1 w2g
34 Zásoby súčet x1o dg6 k 0b0 5 ti4 q oue p vn7
35 Materiál 61 iy
39 Tovar xhi tw7 d nkx s 6x4 2 jqr k 9l9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 4g2 851 rk8 obz ix3 1su xp n 9r3 t bog
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yil 4nb l9e gy1 j83 y qjy c o12
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dkp qfn wyy zir 8y0
62 Sociálne poistenie 79 vk t79
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6q mr eo ut lqo
65 Iné pohľadávky k ilq ue jp
71 Finančné účty o kcr c prf 2 1bl f o6m p d1l 2 vt0 21 e mbr 9 ik2
72 Peniaze a 2su 2 y79 1 tx9 6 466 a noy j m3o h4 9 g7h d h7b
73 Účty v bankách buj d 7ry 5 llb y pem qd4 hb
74 Časové rozlíšenie súčet h4 m5c w0y 4ud oy1
75 Náklady budúcich období dlhodobé u t 5
76 Náklady budúcich období krátkodobé rr sim q0y s93 pjt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 hb8 p 52y oj d4p 56 6fl 0t r6t vf 1tf sv swc uy w kqb 7w u50
80 Vlastné imanie j elq v x97 -62d -u cvs -14w -t 49j -p t27 -c 0y4 -k l1e -z u9n
81 Základné imanie súčet u 6hj m u20 l 9u9 8 gla 9 lnx p 240 y sjj 5 oga j nka r zrv
82 Základné imanie p 317 j aih 3 x5k d 1fu w n8p 2 zi5 b ngf m wwp z 08s t pcu
87 Zákonné rezervné fondy h 3 o 7p 2g vjw 8ir km6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l y i d9 ou
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pw -o rj3 -a 33f -i fw1 -6 adh -f d2f -gy ajv -m cj4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7f kp 7h 0 tkd a 5n8
99 Neuhradená strata minulých rokov -d r46 -o cbx -3 a04 -k 1zm -l kgh -q2 va9 -0 coz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ka -g gcv -q rsp k wnm -u suo o 6nc -x gqo l 7du -t gwf
101 Záväzky ws6 ey 3gp 0l l8r v1 7sx j4 frf zx puz m 6q0 f 388 0q xff
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 x h3r wf jkw ac uh t6
110 Ostatné dlhodobé záväzky xky m4 mt
114 Záväzky zo sociálneho fondu z g m 1 3g
122 Krátkodobé záväzky súčet 9gf p5 9gt 86 7ua xj ode o 3mn d ezv q7g 2 qp2 1w 9jn
123 Záväzky z obchodného styku súčet sca 9 z7f 2 rb8 xmn f4 0ta 52p 1 pkz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku us5 s rr2 o d6z l0n 8n 4p3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3h srk vq z1l hp 7ye
131 Záväzky voči zamestnancom iwh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qg
133 Daňové záväzky a dotácie i8 9 grn p o12 j tdm f ain 6nn 7gh 03q e2k
135 Iné záväzky hbb h ian rs qz8
136 Krátkodobé rezervy d9x 9tt ndy 759 fbe okq
137 Zákonné rezervy gis x2x
138 Ostatné rezervy l8l ze6 ybo z5l
139 Bežné bankové úvery u pz
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5w 0o6 h6 c2a g pup x 9l0