MKF elements, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 864 15 604 15 358 15 759 12 289 16 683 76 7 204 12 452
2 Neobežný majetok w fpd s 2jk w tz7 s aiv 0 oiu a 5ug
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 704 6 995 4 286 1 577 7 527 3 850
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l cc3 z cqg 4 71a 9 cm0 6 dlq w xqp
33 Obežný majetok p bjs u pa6 j 6sz n v6p b4 zj7 b2 2rs p ptl sh 8 cnt m ulc
34 Zásoby súčet pxf 09g 5 zbf y jmx z 97d k fpp
35 Materiál 52 bb
39 Tovar wz9 yaw 3 585 s cop g vgi a 4kq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 lc8 g0v f8n rzh h9n kbn m6 m x0g j whz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e7g vhd r47 uco t5j u 6ff v ylh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bkz j68 k5q lqj acn
62 Sociálne poistenie f1 8y moo
63 Daňové pohľadávky a dotácie ir xc v9 mw 2ai
65 Iné pohľadávky z jox hn zx
71 Finančné účty 4 jcl t c8s 2 7bk t otj 5 3wt 2 syt jo i pzz l 317
72 Peniaze q 91o z zld 3 oaq 7 bn5 4 t7u a egm ph g ffv 4 5sw
73 Účty v bankách jma 1 och b cg3 z j5u ec3 m9
74 Časové rozlíšenie súčet 24 zl2 5yr frh fqh
75 Náklady budúcich období dlhodobé i g 0
76 Náklady budúcich období krátkodobé of 2iy 4gf w53 qgw
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 gon s zwg i5 w53 fx qcb mk ltl ep s4a nt na3 sj v fkn dj lql
80 Vlastné imanie n 9cx q 6yu -wv0 -1 mv3 -gbm -a 74d -b 396 -b v16 -d ujy -9 63i
81 Základné imanie súčet v uh4 2 3x6 v l5s p i8e 9 h26 t vtk a 6w9 a 8hy 5 14e h wt0
82 Základné imanie 6 7yi h urg 2 mpq 2 jt3 h 1xo u 08k u qe6 b asw l toh c mvn
87 Zákonné rezervné fondy 9 5 8 ej yw b9t d6z da8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i i h 5u l4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ys -0 zo2 -z 5ld -f 4u6 -5 d46 -w 2ba -is 05d -4 48w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rx oa yv l lo7 1 7uc
99 Neuhradená strata minulých rokov -h gnf -b 0wv -w 6e0 -0 drs -v oum -ra wbs -7 i9d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ap -z 6mt -8 pyk 3 pl8 -8 5cp q ish -6 ubo 5 hzh -2 393
101 Záväzky ilo qp e4w vx v3w kr nyp i4 5i9 ll m7y l 4p4 w m0r yh o23
102 Dlhodobé záväzky súčet t s jad h2 vav zc ba 8y
110 Ostatné dlhodobé záväzky jfx v3 5h
114 Záväzky zo sociálneho fondu z h o 3 hx
122 Krátkodobé záväzky súčet ghu bb 4fb yf tir fu 61k 7 7vf t kdz 6o1 y g07 4s yxy
123 Záväzky z obchodného styku súčet uyv 8 4ju f fzb pq4 zm hms 1qh z xhq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0p4 0 oqj u uhk fej s0 hhd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hv 344 vo dxd vk 71a
131 Záväzky voči zamestnancom fiy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f5
133 Daňové záväzky a dotácie l2 f 9mr 9 b1e u efk p mjh g6f v55 g1m dpp
135 Iné záväzky wfh u ako 3h h6e
136 Krátkodobé rezervy vjh oj1 kik p4i jh3 0j2
137 Zákonné rezervy ocy 8po
138 Ostatné rezervy fee jre 4dm c5l
139 Bežné bankové úvery t is
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8a k0m 37 tol a gvw o c08