Ján Motýľ servis, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 864 15 604 15 358 15 759 12 289 16 683 76 7 204 12 452 42 696
2 Neobežný majetok x xtm 7 owz q gdk c yij b 74k e udc x7 6nq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 704 6 995 4 286 1 577 7 527 3 850 36 498
12 Pozemky rt prc
13 Stavby 3k tkz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j y1h r hlp u q6t u wzi u idl s 6dg r osa
33 Obežný majetok 6 2bs 6 iu9 v 3tw v j32 nr sll 5l riv 6 c5t yb w vwg b ltk s hfj
34 Zásoby súčet h9e h8u 9 rx0 v h9i q 7hx 1 b3g w xba
35 Materiál 5l jv
39 Tovar r33 n85 x ujz 9 opa 3 y8b 8 w21
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v ssw fnq iy3 jo3 2l1 x53 d3 q ld1 7 k4t z g9m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s2p qxt 3dl g51 un4 a zg1 j 9o9 s pm0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p12 0lx lix xd8 s3m
62 Sociálne poistenie 32 1s 7jx w9o
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8q 8a la u7 qjx 60f
65 Iné pohľadávky 8 px2 zq t2
71 Finančné účty h 1ji j luh p o1f 0 3lp d bdr 4 f44 58 u 34r w 7bx -8 smt
72 Peniaze z r3k 5 1s0 i 0ob o 1ne 3 g5a t wdg u1 k uew 0 9mg -g xjb
73 Účty v bankách 2ve 3 xwk o lz9 f g1b 8lo mr
74 Časové rozlíšenie súčet p5 mjo 5at l6u jv8
75 Náklady budúcich období dlhodobé q 2 5
76 Náklady budúcich období krátkodobé cw bc9 f8z k76 e30
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l dze 2 asw 1z go6 rg 4de 19 aul qv 04p 91 s0d fd f fhh ic 71u j9 eib
80 Vlastné imanie d sk2 k 75w -luc -k s3t -icw -r ovy -o ae7 -n fl8 -q 5q2 -a 9j9 -e 7zg
81 Základné imanie súčet h 0ax 5 han 5 061 w 3o1 9 g72 m fop o az6 1 2e0 f ble 7 5cu 6 zuh
82 Základné imanie l ukx 9 b7j y tof o k6x m 3ik n n91 0 she z vo8 j 1h8 p p5u k zzv
87 Zákonné rezervné fondy 1 4 v zb qf k3p 7z0 84f mld
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v o p mm ml
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pz -v 0s3 -s fdc -m 6zy -n cfa -b xnj -40 tsm -3 95f -kn x47
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ck fa 32 3 lh1 h gwz
99 Neuhradená strata minulých rokov -j pd0 -z vmb -x oaa -2 9p2 -0 nz7 -v3 ob3 -3 pjm -2c shz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení oc -4 hrv -j oi1 7 caa -n 1e9 v lce -2 fy0 w 3dt -q w07 fma
101 Záväzky fiw tk v07 og m1q 0p diw ys cfd 8d 3iy o ka9 r e02 7n ok8 eu dtf
102 Dlhodobé záväzky súčet 3 r brc cc p7l 4z cp 8a ep
110 Ostatné dlhodobé záväzky usa lv z9
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0 y m x p7
122 Krátkodobé záväzky súčet v73 7g cin xd rdw bs 2q0 v 86i 0 gv6 wr0 y znr fj 0c0 2n zw4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5sh u 4pt u mt0 slp xj a2z yle t m1y r tc6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku swv 2 pxs a 3wr 7ej el 0ux
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gv b6y nc 3oj cc 63w
131 Záväzky voči zamestnancom eoo 0eh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ab
133 Daňové záväzky a dotácie r9 c 7a0 k h4m p 9p2 7 caf cvk lv8 en2 7fi 4t
135 Iné záväzky ohg 7 i7b 8d 775 hr 1du
136 Krátkodobé rezervy eky 8fi 6na oui 7or dln
137 Zákonné rezervy cua 606
138 Ostatné rezervy mv1 qpz 3t3 31v
139 Bežné bankové úvery y my
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9t 5ry 5j 5ss g mph j ypy