MKF elements, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 864 15 604 15 358 15 759 12 289 16 683 76 7 204 12 452
2 Neobežný majetok i xxq o 1rh x 9ks r hyj r epm c 41i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 704 6 995 4 286 1 577 7 527 3 850
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z gqb 9 js3 i eva 8 lir 8 3bl f fj7
33 Obežný majetok o vrd x x1s q hmx v 3vs pv 4hm 2y bam d hlm ka 5 kex o 50n
34 Zásoby súčet irn td1 0 vtq k zf0 o j6y g 13a
35 Materiál 1c ux
39 Tovar ry9 cfl k 62u l 897 8 an8 l y9q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w jqk 5y7 re8 hjw wuk mmy tz s mjn 9 8ds
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uck ctg 0k0 k8l kwh 9 po2 e 1d5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dyt ou0 a8m 9ba y7q
62 Sociálne poistenie 4q r5 mia
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8x 4a s8 7r dlq
65 Iné pohľadávky j h3d 0n 1u
71 Finančné účty f 4tc e es1 y tx4 g 1c7 3 e7g c 7y0 u1 r 4x2 5 xrp
72 Peniaze 3 7ve 9 zit l lfu i zii l 2eg t d3o u9 c l49 x bg6
73 Účty v bankách io1 s l7y l emx 4 jay qgn 1s
74 Časové rozlíšenie súčet bw q4k bce 1y4 4x7
75 Náklady budúcich období dlhodobé w d 5
76 Náklady budúcich období krátkodobé wy 6fe sob q1o jss
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x fpq d 7db w3 rsx vq 0ra 2n fil x0 q5o 9n cm8 07 b xis wt 8mh
80 Vlastné imanie q knd j jlv -vvz -0 gwj -b3x -g sqz -1 2ft -y hiv -d joa -h sd2
81 Základné imanie súčet i dug x dfm s coj 3 uxc h ycx g w8z e fzy t mio b kc5 q j6j
82 Základné imanie o m34 l i32 p 4a0 y ye6 5 zsr v 3nr 2 irk o u3j v obe u tfd
87 Zákonné rezervné fondy 6 o h pi d8 bnh wee ayh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3 4 4 4v gm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov to -d s4e -g p5i -i 6kg -k p93 -5 8qd -k3 v68 -7 nvo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x0 3m iw m 9hb o 87w
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 kwv -c qs3 -4 pr1 -y ldq -y ter -xs fna -i 5jy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ep -f ous -s v81 e 4ws -g quv t gyi -n hp6 e qwr -x yst
101 Záväzky px9 qz k54 pu exa 0t 3m8 sf fgk u9 r9u d fij e kth hi 0pm
102 Dlhodobé záväzky súčet t f rk9 9b alm 6t cl 9d
110 Ostatné dlhodobé záväzky dih 7y sq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 j x m 25
122 Krátkodobé záväzky súčet cln dp n68 13 4nh v7 7nq f 4yf u ls9 lmr c fu8 f6 wuj
123 Záväzky z obchodného styku súčet lkq s 9ay g 363 t0y vz qak h3u t i5o
126 Ostatné záväzky z obchodného styku tpj l ies v 5e1 t89 2n kwf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m9 mv5 ia 5nf ge 3rv
131 Záväzky voči zamestnancom jgb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0c
133 Daňové záväzky a dotácie g2 1 naq 9 8vt 6 wwt g rfn 0u0 8h4 v3d guz
135 Iné záväzky z5g 4 ntv wx r1t
136 Krátkodobé rezervy ofo z3a xcy y3j b17 3kp
137 Zákonné rezervy n34 l1e
138 Ostatné rezervy otp jno qna ect
139 Bežné bankové úvery f 6j
140 Krátkodobé finančné výpomoci 0r kjo 0u b4g c mml f aeb