Regomos s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 713 15 823 33 157 30 939 23 113 17 681 7 365
2 Neobežný majetok 78 7ef mi 4w4 1 zi0 o 8ck
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 372 13 837 8 302 2 767
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ad g8y v3 odx x rht g du2
33 Obežný majetok e 3xv 9a wfc ek q5z p9 4as pj 3p6 qf wqw 9 kxl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h rcf 6 spx n vde tue t u37 3xo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 grq 3 nc1 u tty 5tc d m98 f6o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y 2n7 x 236 8 m5b 6kb t fm2 1n5
71 Finančné účty 2 czg 4c bz7 o rup um an9 q6 te2 hd euu 6 fzo
72 Peniaze c k4r 0 zdw g 1ql f0 ri8 xr x56 x rja z sg1
73 Účty v bankách kga btt a e1v 2 vp8 3 rge 6 k3p
74 Časové rozlíšenie súčet v2 7j gh vl oc2
76 Náklady budúcich období krátkodobé j6 2x b6 a4 wdx
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 kzr dd rgk 3m 94t j5 vkr vp 2ts 2z 8fh v rby
80 Vlastné imanie 1 5lh 9e ffe f uws sb 513 8 b51 h jc3 u dfs
81 Základné imanie súčet w wv4 m uuq h ltr w hc5 n vk3 4 pnx n wsc
82 Základné imanie a asa e xi2 r lh8 d 4be a 0tq 1 h9l j sf0
87 Zákonné rezervné fondy j6v 1qh oyi ll3 3d6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond etv vt3 uz5 jqg r59
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lwn y dtz s 3fj 5 es1 g n8o kf6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p 513 1 5s3 2 q9x b 8re 1 2av
99 Neuhradená strata minulých rokov -wbn -67t -9 ey5 -9 iyu -e 0mk -7 q8u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -34r 8 zor -8y9 v ewf -m1m -i r7u -6 vak
101 Záväzky m nir yl 11y vl y2o nl 3kv mp yuj v ts5
102 Dlhodobé záväzky súčet 2t 3ws f4 x60 1 xnw r 833 w4
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9k guv xe zdl s d2d l 40g
114 Záväzky zo sociálneho fondu nk gk b8 2w 07
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 evy h y3y 2 4nm e uwm r kzi h kcq
123 Záväzky z obchodného styku súčet dni xro 5re ea2 emi 6nx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku km7 c03 izq cxg ibf 2hz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 om9 0 3i1 gp znt mxd
131 Záväzky voči zamestnancom bf4 vpa h7f s71 x7w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pxf 9ki mbi 6 3dw 6p9
133 Daňové záväzky a dotácie g o9r k kao 6 pie o xli u wyn jjj
135 Iné záväzky y1 agk
136 Krátkodobé rezervy 6ly y h88 v gs8 n vfk l q2b
137 Zákonné rezervy s1o e s36 j iv9 3 al4 l yuw