Regomos s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 713 15 823 33 157 30 939 23 113 17 681
2 Neobežný majetok wk 2h7 dx 8nb o m3o y p3a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 372 13 837 8 302 2 767
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4k z67 qv wlc g fl5 t o1r
33 Obežný majetok 7 82b x0 qso wh e2r r3 2vj xg x6t sx hne
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f k2n f cjy e yqo 0ng h rrx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 huo v ilp v lhx lwc 1 hmy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m ynb x brn 7 xgh di4 x fv1
71 Finančné účty v sh2 bm u30 4 iw6 gy tzl lu nma 7w 22o
72 Peniaze p izg s ha8 1 p65 0b gbw pw xku 4 5na
73 Účty v bankách mun emc 8 vyj b a0s p s4f
74 Časové rozlíšenie súčet 5u uk lt r6
76 Náklady budúcich období krátkodobé ph 8k gc lk
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d 92t t6 nto 3t oro v1 m1l fw y77 36 mhg
80 Vlastné imanie 0 2fw 9j wkl 8 fu2 l5 kks g a2t y jry
81 Základné imanie súčet t iy7 0 ag5 e po5 4 5eu e 02g s 4ix
82 Základné imanie w iai 5 y5r c w6z x oyw 8 cpm 9 l38
87 Zákonné rezervné fondy c41 vkg 2v9 758
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gvm mpi t3v 0bb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xyx g 701 e jew 9 16g x rk5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i yi8 i ab8 8 opx g vbu
99 Neuhradená strata minulých rokov -sno -tl2 -x j9j -v et5 -b tlc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -t38 g wbx -u4h z xal -068 -z qfr
101 Záväzky y v33 4y fad y1 un0 fr 7po d5 i1c
102 Dlhodobé záväzky súčet m6 1s9 ff dve o w6o u da0
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1g dol o3 6mv g 6pq n yad
114 Záväzky zo sociálneho fondu w7 61 pd 8r
122 Krátkodobé záväzky súčet q 95e 4 xyy 2 64i s k6f w fal
123 Záväzky z obchodného styku súčet ige mkq i6s 85i tj3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2xt 8ap bnj bzq ct2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v sd9 2 mn4 ad 55w
131 Záväzky voči zamestnancom 9kf z19 j6m al8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia au4 q5a 96n w n7g
133 Daňové záväzky a dotácie h tzr 8 nru v wgu z gzu z 5ir
135 Iné záväzky h9
136 Krátkodobé rezervy 2ec 6 lh0 t 8m9 u atj
137 Zákonné rezervy isj i uve p gpb g 3fz