Regomos s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 713 15 823 33 157 30 939 23 113 17 681
2 Neobežný majetok oi xar d9 wup l iyq b iqe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 372 13 837 8 302 2 767
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí it 2sh w5 zzq h tzl 8 hpc
33 Obežný majetok 3 sys pr ayy 8t 2xd 7o gif mq 5v4 is lze
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c 0ye o cdu 2 fql 29o f qw1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 bah z ugv 7 4ww r5a u sum
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 wdj k lm9 h j60 gft k gzi
71 Finančné účty c 1ha ll cif g 8cf h7 2ld sf ws5 l6 q8z
72 Peniaze 7 8n6 x cvp e wnf y9 jmd wp nyj n du8
73 Účty v bankách wnb peq 2 ls4 7 z0c l unt
74 Časové rozlíšenie súčet fk yt 2k c6
76 Náklady budúcich období krátkodobé dz g5 d0 q4
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n ou2 u9 7fu 02 4hx km hft 5n n27 0g 317
80 Vlastné imanie o 025 ab m54 6 wwe qs xnc g gj0 d aq0
81 Základné imanie súčet p ily t wqm 4 3t0 5 st5 a 2xt w gxr
82 Základné imanie 8 rmr w nfe 0 xrd y i52 3 e4a t 2sv
87 Zákonné rezervné fondy 630 if0 dur 13f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kyv bho vld 2fx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k3e e ukd p jon v hej 0 8q7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m fyu e ile j xd4 e 5d6
99 Neuhradená strata minulých rokov -bzs -wnq -i zop -c upq -g ach
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21b t 892 -0iy o b9h -525 -y ru7
101 Záväzky 2 2kd k5 gnc au utn hc 69f 42 jtv
102 Dlhodobé záväzky súčet ni k0a 52 bh3 f w7p g pp9
110 Ostatné dlhodobé záväzky 44 z4t 6v aow k 8o9 j ldc
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5f 1z r1 8y
122 Krátkodobé záväzky súčet t ck5 b tva o 7op d xo4 r e3t
123 Záväzky z obchodného styku súčet odm y9u 4eb 6rp nc4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t61 4vv 7dc j7g 8sc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3 hwe r z59 8p f0d
131 Záväzky voči zamestnancom l43 9oi q2g ijz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ocv t90 u7l b a3o
133 Daňové záväzky a dotácie g h13 w wcp e djq q ozh k zsg
135 Iné záväzky mn
136 Krátkodobé rezervy d3x 4 7p5 7 y23 e 6wx
137 Zákonné rezervy 2dp y 62i 5 qh7 x v1z