RICB s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
36543/V
Dátum vzniku
04.12.2013
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Počítačové služby (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Vydavateľská činnosť (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Zadávanie klinického skúšania liečiv (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 4.12.2013 do 2.6.2021)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 33CbR/62/2019 zo dňa 17.03.2021.
Uložené listiny
 • Uznesenie OS KE I - 33CbR/62/2019 - 92
 • Potvrdenie o vykonaní zápisu - výmaz
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia .zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy .zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.12.2013 - 31.12.tiff
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • dodatok.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Účtovná závierka za obdobie 01.12.2013 - 31.12.pdf
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum aktualizácie
12.02.2024