La Michaela s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 601 7 434 8 187 7 419 6 548 15 379 10 969 9 207
2 Neobežný majetok t 4p5 r mhx w zzs az6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 944 2 749 1 828 907
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a 9iq 8 8yx z wmf bj0
33 Obežný majetok 6 kpc 3 ejr u z55 6 2f7 h t5g 2o czm 4z abw d gk1
34 Zásoby súčet e z8f s tyo bjz p gsz w nrb a o7j
41 Dlhodobé pohľadávky súčet u xn7 e wek
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d eph 4 110 m8e zp eak dxf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b cro 4 ohb jem fw 4qf st4
65 Iné pohľadávky -u y7f
71 Finančné účty t 3j9 z 73w t6b e 0lm i l82 9 i8j 5 n7m 0 fhz
72 Peniaze j 541 d m4z vqd 0 fh1 v oeq c yr3 9 lsr d 3l7
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 sbu 8 51d a 7ba w yf8 4 dqu z4 ebg 1b vox c c84
80 Vlastné imanie 6 l9y t bk3 9 bim g xbc 8 a6v n bp7 1 azf a ntp
81 Základné imanie súčet 3 uir 3 f90 s zd7 j 5ne l hwj 3 u81 m l40 v bez
82 Základné imanie b uhs 2 pgj x m5t s 2oe v uny 8 5vc 7 pnq 6 u6h
87 Zákonné rezervné fondy n2 gw pc 9q ai
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ilj 5 beq e o3h m nex f h0a -5ch -u 29w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wng q 87c a zr7 t 28d o f4q
99 Neuhradená strata minulých rokov -3gm -t r3c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 268 z opz 1le -a4r -18 -n xet -6 pri -dbe
101 Záväzky gmg 9tf t t98 2 g0u ghd 5h 9a0 v gdm o r7b
102 Dlhodobé záväzky súčet 0f y9 o6 ds rz3
121 Dlhodobé bankové úvery r x7y 0 3e2 q 48p
122 Krátkodobé záväzky súčet 1tb 61v u 5i4 m dgk x6v 8sm v ejl f yhj
123 Záväzky z obchodného styku súčet bkm 7wa fi6 bdz cqf t40 csz w oz0
131 Záväzky voči zamestnancom rl4 v9n wdd z55 66x q4n
133 Daňové záväzky a dotácie 5o 71o urh z7q emh 166
135 Iné záväzky -7 mvw iue
139 Bežné bankové úvery 2 8nr