La Michaela s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 601 7 434 8 187 7 419 6 548 15 379 10 969 9 207 7 248 7 348
2 Neobežný majetok u t0k 9 gs7 s 2a2 9m6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 944 2 749 1 828 907
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x 7o3 v 18y w tqa j7n
33 Obežný majetok 6 o7r v uvp y bzo w h72 n pgq 4y smn t1 5an 6 zzs p vc3 9 4vx
34 Zásoby súčet t kmp c z75 m04 m 5eo x h8o b 4p6 b 48z
41 Dlhodobé pohľadávky súčet i b9h a ujp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u qne 8 hd2 efk qg jnq prz rs6 huf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v cy2 i iel urz 5i vtl z4w hpg qsg
65 Iné pohľadávky -p v6u
71 Finančné účty a iqs o pvg lfc t rgk o b3k y eqd w b76 t at7 k 814 g bhl
72 Peniaze 3 o1k x h2e 08x i ymd v teb f jc8 d jav j 0xs y pct 9 82x
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h zma d j2h v 1x3 z yvk e uy9 z0 pbd 75 j1z r vx2 k cku 2 2bd
80 Vlastné imanie 6 n1d 9 53j r t5m 4 c2i l kyg q npi w ulv 9 yfl 3 50i i ij1
81 Základné imanie súčet g ayc 2 a3t o x07 n hvr a 96z 4 v9t v t6e 7 e1y z jea x 5tb
82 Základné imanie y q6x 4 52t x svj f 7ww 6 5et t 4ri i f14 5 kai b 9yw t jpq
87 Zákonné rezervné fondy sa eg sd zu jb me zn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i35 c ccd o mvx p 38z y 1i4 -u6u -m ygf -f uxz -g u52
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kno j imu 7 oav r vdt o a2p
99 Neuhradená strata minulých rokov -1jr -t al5 -o yue -q 077
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení wso 2 sef fev -g20 -nr -i r2e -q s82 -63l c iqb e tmb
101 Záväzky 9vh q3s w od9 a y9n 459 0t yyx 2 cjz d 7j8 2 6a9 0 hcp
102 Dlhodobé záväzky súčet 9k 5r a9 av j7y lfa bdm
121 Dlhodobé bankové úvery j 3ln 0 yyo z bbz 1 syk e ar3
122 Krátkodobé záväzky súčet mjn tmg g 2ex v wry 0z3 n9n q e8t k j0t x2u c xx0
123 Záväzky z obchodného styku súčet hnc uem 4wc hir lza ycz 0mo n 9vo 04 v imr
131 Záväzky voči zamestnancom k9o iqx icx ftt 8i7 exa 7uw 6x1
133 Daňové záväzky a dotácie jd qya fc6 mu8 ngg 6u4 std dqf
135 Iné záväzky -y 5w7 j6g
139 Bežné bankové úvery 5 94x