La Michaela s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 601 7 434 8 187 7 419 6 548 15 379 10 969 9 207
2 Neobežný majetok a 9ra u vxq r itz lwd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 944 2 749 1 828 907
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l 32q 3 jbq g 6w9 8gf
33 Obežný majetok q mc8 6 grf q 30h f ndu z 85e 4h 7zz ka ewm y 6zo
34 Zásoby súčet 5 2sb w cya 5gv q pqo f b1y u 98z
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5 twj w b74
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d sfj t oyt rx0 1m jhh dll
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h con s q07 jwx zs n1w bu4
65 Iné pohľadávky -w 4wi
71 Finančné účty 2 vki w tlk rf3 c pyg n me1 9 ljo 2 fwu h xzr
72 Peniaze n 7mv 0 snc 7ir q i33 j xkn v vxq h d8r i al5
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k dn1 d ruj o gnl u pwz f iql pt sj6 u5 bv2 4 lhw
80 Vlastné imanie k vcs v ftj 6 816 1 r9b 7 7em 5 f8j o 9ni x phm
81 Základné imanie súčet s ij3 4 4zj t fqz y 5j9 f z7f 2 598 d avi y 2gb
82 Základné imanie 4 385 0 n6r v i87 p 2o9 7 xia z gsk 3 o2b o 998
87 Zákonné rezervné fondy z4 9o n7 pc mv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c79 t pot n tkc n xke i vba -4ho -e uso
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b8i j 8a0 x fsi 8 vny g n6c
99 Neuhradená strata minulých rokov -ab0 -f fwr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ot3 p 6bp fgo -q75 -83 -i nmx -k oiu -hja
101 Záväzky 633 6yp r f3b m 84x le7 7k pqu x x3x d p6p
102 Dlhodobé záväzky súčet 0g 5j ld v5 rmd
121 Dlhodobé bankové úvery t t3u l usd n p7h
122 Krátkodobé záväzky súčet g38 pbw w 8l5 i 10l 3xk 3w3 q 3n7 9 owt
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5e2 try r66 p6k ls6 dbi ski q 6dw
131 Záväzky voči zamestnancom 1j5 qe0 bgl 12y gpc 4x5
133 Daňové záväzky a dotácie ly 2bx pz9 jq1 n0o tiu
135 Iné záväzky -l ji2 4wp
139 Bežné bankové úvery k 0vs