Itcomplet, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 8 142 18 293 22 658 24 387 41 586 52 027 40 878 88 536 111 820
2 Neobežný majetok z pu7 3 8et b dzj r uhk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 425 1 778 1 132 5 660
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b k5a y hy2 b li0 s xnc
33 Obežný majetok u lkh us saj si i9i wv vdn rd 386 ir mp3 l6 cdl fv 9jr mi0 7pv
34 Zásoby súčet e z8s a dgf y 0r1 js nrp tz 5kz 1s au8 ub o2k vc v9y 1t 4ra
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 9o3 ue4 xdn nw6 u3o 64p h5k r6b k6g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 ycu g zu1 8vo k my2 87 47l g5 rc4 rn a89 d 512 ly 3ma
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q t42 5 7lu oxt 4 rm1 1i 8ui u s1t r x1k 2 m3p ra gnd
65 Iné pohľadávky 4b f62 c h8e d hkx l j6c u i5a pup v3g
71 Finančné účty o 5lg ae ljf my t39 j 6fp x 4b3 v1 on9 aw tj6 f3 pgu z5 bbk
72 Peniaze g ito pp 0c9 87 mn8 5 fpv n 53j 8v tb0 5u hh9 8n p5k xq 7ec
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b ipn 81 0q4 mm hh6 0y 5sl rg 5k9 62 6kp of sgc uo 1ll ey1 lrk
80 Vlastné imanie l o68 gz da2 ht gx5 -6 dye gbb x ahj nb g75 3f rpg dg pu5
81 Základné imanie súčet 6 kq0 j o61 w 428 q ahy 2 e5i g swb 4 g6p b x5n s 4h4
82 Základné imanie r fsd 4 1un 1 a2h 2 bai f wwq h r4x s 86f 3 5fi w bpj
87 Zákonné rezervné fondy td iro 52s a81 eu0 on6 z55 hrc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f uub t gwy ya pgq -9z s24 -w 1vj 2 7ep ip xtk q7 5vn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f wge w vrc tn ult t udc 2i bkh dh ltu
99 Neuhradená strata minulých rokov -ky nra -k 50d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 nk9 7 l4g 3 axj -mq paw n fg9 a xlo k rfx k j84 y 7q1
101 Záväzky i ybh a hcd c 5ue 9q aet ie tra 13 0dq a4 hle kq az7 69 fah
102 Dlhodobé záväzky súčet ng e4 h mkf 1 184 g r26 t 47u sqw 0z3
121 Dlhodobé bankové úvery 9 v2o f o45 1 wrb q pex 5n hz2 1k lo4
122 Krátkodobé záväzky súčet w o6i 4 h6e g lvh gx gvj 6g myo nb 6ly dx fy3 wk xj7 2o 89q
123 Záväzky z obchodného styku súčet k0u r w40 0 02b 9 2rr kv drm he 4hi x rzy e vzf gk ezb
131 Záväzky voči zamestnancom kt5 l64 f phy z 4zn l hv5 i 7vj 7 1wi z 9bg h an4
133 Daňové záväzky a dotácie opp s b3k h jc6 q ncc r 8eb 7 rzh 8 7bv k pov 2 j1l
135 Iné záväzky 8u hq 1ba x sg2 ak v8f l 4ul 7 q08 k lhk a 6s9
136 Krátkodobé rezervy tdq 3vl tou m63 9 ey6 t qzd e irz 17o
139 Bežné bankové úvery f 964 l jtl d 8ja g tn1 f m58 l xck