PROFER s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 6 068 9 522 10 666 15 394 11 937
33 Obežný majetok w fcc c bvm 52 frt of dwk ny sxn
34 Zásoby súčet w gff 8 ebq 1 0kn 1 yli o vkk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bo -5ee 5 gw8 v 01s m qml
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f1 -rlj 79 y i85 u gcn
65 Iné pohľadávky o d8w
71 Finančné účty r a7m f djr 7 gsc t kre m 4sr
72 Peniaze t kxb 8 09w z iwz k h2f r uvy
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a 2mw e lil 2n 3c1 jo 7iw nr enh
80 Vlastné imanie r g08 g nr9 q kz4 qt 099 to zs3
81 Základné imanie súčet 9 z9y 0 mtg h y4f b d07 7 7k1
82 Základné imanie 1 qhw e dfg x kpg z x97 v qmb
87 Zákonné rezervné fondy lxl d5u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s afb -2h6 npl 3mj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gvw 2qq
99 Neuhradená strata minulých rokov -a c5a -1q4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p goc u 0l1 5 i0u 7 r7g 1 sgi
101 Záväzky k rjg n 39q 2 aq1 n 8w7 5 jga
122 Krátkodobé záväzky súčet h o89 q v5t y p4m u a0r 4 dcu
123 Záväzky z obchodného styku súčet te s5u x9 154 ik
133 Daňové záväzky a dotácie 1m2 i tfg 5 08n o utu
135 Iné záväzky h vu8 y yll