AZAMA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 9 176 2 698 24 646 31 381
2 Neobežný majetok lt vbj rz pwh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 938 15 737
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y6 3ss oy pjl
33 Obežný majetok 7 zay v 809 h rep p 4s5 md tv3
34 Zásoby súčet j oft v ifx m b3q 7 9zf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r w98 x u1b 1 szo y fw5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vim hmf 3 zrq g oto
62 Sociálne poistenie emw kjo
63 Daňové pohľadávky a dotácie h5u kpz
65 Iné pohľadávky n u5p 6o5 poj
71 Finančné účty a 5fb c 1ar f3m akj 6 ll1
72 Peniaze 7 fvx c tgq fin azp h ukp
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b a5a 2 cms z ph7 wm hhw 1a j34
80 Vlastné imanie t j4i -m gwy -cn 62g k5 dje 3s r6w
81 Základné imanie súčet u k1k 2 pm3 b i9i 4 iuo 7 7qb
82 Základné imanie 9 m7g m gdf z dg1 3 d4v s wqr
86 Ostatné kapitálové fondy hr 62q 8c thn
87 Zákonné rezervné fondy 7s7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -gn a1c -b2 uga -x3 11n
99 Neuhradená strata minulých rokov -hu zvg -np h3s -m5 624
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yc x7m -r4 paa b 48j i ygh
101 Záväzky zt 5sb z9 z55 0 bh4 k lw6
102 Dlhodobé záväzky súčet na 29 2h ko8
122 Krátkodobé záväzky súčet l 8uz s 97e h seb m fm1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3iw b 3cx dyj 8 2ga
131 Záväzky voči zamestnancom 5 w6k y33 d1f gbo
133 Daňové záväzky a dotácie 58r not m k9i ogs
135 Iné záväzky y oxd k b2g p atv
136 Krátkodobé rezervy 46f
140 Krátkodobé finančné výpomoci sa qip 6a d0v