AZAMA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 9 176 2 698 24 646 31 381
2 Neobežný majetok z7 0gx 6k 9ox
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 938 15 737
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5s aon si n05
33 Obežný majetok l 1jo c szz p 203 h w0c v5 4kr
34 Zásoby súčet o yea g 9xc i a7h t yhu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n 38l m pmv u gip p 8xq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 67c n9x g 8cx 4 uoc
62 Sociálne poistenie 587 f3h
63 Daňové pohľadávky a dotácie xg8 l6o
65 Iné pohľadávky v 92d bze hbl
71 Finančné účty n fhz e zxp d43 wps x h99
72 Peniaze n dwe f hh6 oy4 jdw 5 sk1
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a gjc y cr3 o 5nz yb fqh 0d 42a
80 Vlastné imanie g aul -p mi8 -cs hi2 8s 2cy wj hd3
81 Základné imanie súčet r kc4 t sa8 s 42c l 1sg j 8cq
82 Základné imanie c 8id a gji s 1qx q 3z5 o 3xn
86 Ostatné kapitálové fondy mu m6v at sbh
87 Zákonné rezervné fondy lqr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mm emg -o4 806 -6c oja
99 Neuhradená strata minulých rokov -pn 9x8 -wk mok -zt ygk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5w b82 -s0 3y9 8 0ae b 0aa
101 Záväzky d5 hb2 5h wol 0 a42 m 0wr
102 Dlhodobé záväzky súčet 3v g8 5v pil
122 Krátkodobé záväzky súčet y qni m 8yn 1 est n bk2
123 Záväzky z obchodného styku súčet ezs 0 07p nxw 9 twj
131 Záväzky voči zamestnancom b p19 1d2 mb5 lca
133 Daňové záväzky a dotácie f5r xfu e y80 oq7
135 Iné záväzky t pqk j vf3 8 adu
136 Krátkodobé rezervy plu
140 Krátkodobé finančné výpomoci jr nhg vu bhc