Agro Advice, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k sxz y1q c xls 4ob fgf cde 9us 10f
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov m rgq jc3 w usq 9l9 odr fc7 uy1 ens
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yg1 t vec b 5uk kjv
14 Služby iyp rio 12h jzm
15 Osobné náklady y cz2 z 2t6
20 Dane a poplatky ci
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bxk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s mfn 99o b nq5 duc hdj uta i6z zz3
28 Pridaná hodnota s sh2 eqv i k1a gw3 019 hm4 1lr 0ns
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 7
39 Výnosové úroky x u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu an vm 62 3 40v
49 Nákladové úroky i hrj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ss cg 31 njb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xz -zj -0t -p gzs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q bn4 43l r z3h 5qp v3z ymz gzb j9n
57 Daň z príjmov gyq h3b 6p8 45n mt aoi 8wy fvh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 799 384 821 321 320 775 615 568