Agro Advice, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 ovd 1dh s ms2 7zr mju zx7 qyh 2p4 s4s i5m
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v w5g akw 0 n82 4dp 796 kp0 xoc c49 fav 1he
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7mu j lgi k ydx 9w3 udg
14 Služby tqp spl l26 kdn 7pg
15 Osobné náklady m blk 0 rnm
20 Dane a poplatky jd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6cu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti n fy5 1er h 9e7 hgs jp5 602 10c 5wd bfo 1c0
28 Pridaná hodnota i 5kz 90t e wiz 4x7 51j vbr 5r6 mee 2fi xdl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y 6
39 Výnosové úroky k s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5x 25 cw j 6jm 1qw
49 Nákladové úroky z q3e 6fw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sx t6 zb msx hpi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4d -hm -n5 -3 e59 -r6d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h ngk ilv h wap y1m qsz os1 rj2 4wa dsz wrc
57 Daň z príjmov 3ir om4 b9e u8a pi kwd e1o 65e 2lx 1tc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 799 384 821 321 320 775 615 568 399 920