Autodoprava MB3x s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 244 396 279 851 383 925 605 317 652 159 722 639 1 050 728
2 Neobežný majetok wvz ee5 i0y 7wm rtx sxm zr1 xtp vpu g02 5ob sdq zct n4f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 131 503 169 677 257 615 448 324 452 311 524 067 726 184
12 Pozemky 7m nwj h7a g9n s5o yz0 7q9 7hv vju vpv
13 Stavby ds ijv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bgw sgp fm6 aed kmf 340 7yh cib y27 fcv of8 exq cgc uce
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 36 833 2 380 53 261 59 384 58 963
33 Obežný majetok v5c xqf hv7 x8f 8vh zfp 0dt 71f 788 ldh bwh oeb a4k cx7
34 Zásoby súčet rv e3l h 824 4l 637 rj crv aj qiq zi 2uw vnp g1l
35 Materiál z tqo n5 mjw xd sbn vx kq6
39 Tovar sl l6r 8r zs2 ls hdc o wja yb 89v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j8 un5 6x rlu 01 6k6 x1 ed6 iy evh 1n o70 4d1 yy5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zz l5d ky hlp i0 rql 1e gvy 2g b2b 38 992 qbc j8b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gn k6z pm jf1 g0 5ej ad sav 28d fmb
62 Sociálne poistenie roc 5gx
63 Daňové pohľadávky a dotácie h xtg g sjv i ztn quq
65 Iné pohľadávky tv0 b gm3
71 Finančné účty o3 i03 87 awx st svx ub 09l 6r f54 iz wz7 0f me2
72 Peniaze 41 19m os rco vs s1g p kk2 1 1u5 u a95 2ez
73 Účty v bankách zt svu 9j sph ne 8z1 cd tp1 s4 ann
74 Časové rozlíšenie súčet o y6f n qh4 6 n4t q 1hl f nbd
76 Náklady budúcich období krátkodobé c 9c7 l n4w e oyv j 71a 2 r77
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4m7 sq4 1cq 7ja f5e 3sf f3y 5p3 0h9 pzw qss 16t a nva n1b
80 Vlastné imanie 7 diy v tu8 0k hax i8 s56 b m20 8x hm1 unj kog
81 Základné imanie súčet o ssp 5 gwb w lip s uhq z ziw 2 laf y 94t
82 Základné imanie 8 4yf 2 yqr w anp c yre b jyr t gbi g 3lf
86 Ostatné kapitálové fondy -f 9ce
87 Zákonné rezervné fondy 2es ev4 1rt rx9 5oe kvm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y7f nya rky s0t fet
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a g5z g lmx 3r 5cn g efo -k ca1 tw xjh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f lyz w ymr 7f 4tc ag 7rt l7 p6m kd tk0
99 Neuhradená strata minulých rokov -tj 3o7 -k1 yf8 -y9 hbz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r soj u d2p og coc -4f ljo -s2 hjy yz u3g e4 bul
101 Záväzky xmy 8dz 995 guc x5d 8x7 oc7 tzr tzm 8o6 gg0 umf pz3 ya2
102 Dlhodobé záväzky súčet gg 7gn ym euo h1 eti 7y x3w 28 dlr y vjb zz 6rk
110 Ostatné dlhodobé záväzky ec lrf qq dwq q6 37m i zeg s9 spp
114 Záväzky zo sociálneho fondu wjv q8 5tf emq 8ux
121 Dlhodobé bankové úvery vc ckp 3a mc5 b hik
122 Krátkodobé záväzky súčet qjl pdk wrq drl btu 65v 2f5 is0 yi1 swx inv nv7 3ir 7gi
123 Záväzky z obchodného styku súčet u 6qx f2 5jl 4m 9io 7g 2zi o 4gk l 4b0 vz 3xy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku kt i6y 3f udh 5 bfm b hi0 w5 vyl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu io7 0vm aqi gtl 5jh yoq 8hp 9qk 4dz toj
131 Záväzky voči zamestnancom 6 g7j 15k 1zr 8 gby e gsu 2 eui 7 qjr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ykx g12 a dyq c 8qb e 948
133 Daňové záväzky a dotácie p 53n s uta 2x 6n9 3 fcv f wad e loi 7m dik
135 Iné záväzky do0 kzn p3s 780
136 Krátkodobé rezervy r2o zll zvl 4 ozd r jsl
137 Zákonné rezervy zpj h mhe f a9d
140 Krátkodobé finančné výpomoci i 0yr