N-CHLAD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 35 720 41 004 64 333
2 Neobežný majetok 5k rr2 96 ngp v4 p6q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 751 15 174 10 116
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ih o61 re s1x zb hl6
33 Obežný majetok fp lbc vr 9pn gn ixk
34 Zásoby súčet r n58 1 fri kp hi2
35 Materiál u 90l 3 sjv 8d cez
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h iq4 47 bul ja fm3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q 7ze j6 sd7 d jt2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z g1a jd 0lj 2 t7l
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 30 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie p 2nn u09 mde
71 Finančné účty r ta5 d b9w z p7y
72 Peniaze w8x e 97e 6 ckt
73 Účty v bankách wmf
74 Časové rozlíšenie súčet v4e r0y
76 Náklady budúcich období krátkodobé km5 6ls
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j8 wwu q6 nll pz m30
80 Vlastné imanie 0y ss6 2n dxu 3w voq
81 Základné imanie súčet s lwo 7 3t4 2 ern
82 Základné imanie v 5pi j uum 9 y8e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m eio dq ejj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 8dk d0 alm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 5zs 4 c44 49 aj1
101 Záväzky ni rsz no 8uh za fy8
121 Dlhodobé bankové úvery uf vtu 3 ep7 tr 3ms
122 Krátkodobé záväzky súčet x kmv 6 u2e 0t 7r7
123 Záväzky z obchodného styku súčet y32 f fmd 3 xv1
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám zih g ajm i moc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y 41n
131 Záväzky voči zamestnancom vre 7s3 zbv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia si n32 ocr
133 Daňové záväzky a dotácie 5 o6e c 50x c o7g
139 Bežné bankové úvery x 8vw e 0f8