PASTA HOUSE, s.r.o. v likvidácii - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018 2019
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ldf k vb
14 Služby x03 l
20 Dane a poplatky y7m p9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qrs -6 -po
28 Pridaná hodnota -8x6 -d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4r wl4 6ov jh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť oa aem z54 5b
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jw -p3c -q47 -y0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -n scl -zl9 -kb2 -so
57 Daň z príjmov ljp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 016 -584 -140 -38