IVETFIT s.r.o. - Účtovné závierky

2023

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2023 - 31.12.2023
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.TIF
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF