IVETFIT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 066 6 751 4 445 3 104 4 408 5 001 7 872 6 298
2 Neobežný majetok o zjf 3 e3k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 775 4 639
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 o2i m a1n
33 Obežný majetok 1 cfx q 9sg 0 28b u 7wg 3 fok t p5n n fu7 q s8w
34 Zásoby súčet gqv 17k fgp u2t ita
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ko u ohv hhi b keh v ot5 t rjz 6cy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet im e 3a8 tm7 g toz 4 c1f 9 fit yrm
62 Sociálne poistenie g
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0
65 Iné pohľadávky -qb
71 Finančné účty i qcr 9 yjp k 674 q 2cg 9 ctz p lmu i30 b 3fd
72 Peniaze r uit n a9x c q24 q mqv n v9f k jqf ysg w r1q
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e fiv 8 n4w b 91w o 4w0 7 ix0 n lf6 o 3a6 r 4ap
80 Vlastné imanie a 7st i v6i 8 o6o e 6lh 2 ytk 8 9uu -c 4as qd4
81 Základné imanie súčet k 5g1 g j3s 8 w43 i pto w 3ar 1 qo4 8 lma x 72u
82 Základné imanie v kkm 8 x6m m yfk i 15x 5 6fg k td1 l s2d 3 xsa
86 Ostatné kapitálové fondy 5g 4gv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o65 f48 -l zt0 -j emk -0 ofq -g93 -r rf9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q85
99 Neuhradená strata minulých rokov -i89 -x 89l -c yxc -k agk -1j0 -m jv8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i2k e 9cs -7 yvo -g30 e6a g czq -a pka -qp mar
101 Záväzky vcz 3 nip n 7l0 ugx 4 na0 qi6 3 cgl r b9f
102 Dlhodobé záväzky súčet j dpk
122 Krátkodobé záväzky súčet fww x yr4 5 gzx 4dk 1 4is ggx i 20d m sji
123 Záväzky z obchodného styku súčet j a37 9uq -a
131 Záväzky voči zamestnancom 5cj 2 jua 7 9s7 ywc gd5 7hy x62 lst
133 Daňové záväzky a dotácie r 665 xu vs gi fwl w 27
135 Iné záväzky x uo8 n 253