IVETFIT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 066 6 751 4 445 3 104 4 408 5 001 7 872
2 Neobežný majetok p jmq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 775
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r 7br
33 Obežný majetok 0 hg1 7 p13 9 hnp j ehz 9 1lu d in6 5 2sf
34 Zásoby súčet yo5 cmv b8r sak
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nu z o96 exv 8 xwn h t4o s i8a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vq 6 e99 g9z 4 9vv p p66 4 nqu
62 Sociálne poistenie o
63 Daňové pohľadávky a dotácie y
71 Finančné účty g zvp 2 a2b u 8rs 8 dmq g nib g 5e6 qt5
72 Peniaze s 3oj k azv 7 kge w 0ag 4 vly q rwy h1x
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 s24 g kpz b p7v p 5qh p cyt q d4e z 8va
80 Vlastné imanie w pse v sm3 f sqr g gwe m 0m9 9 gv0 -p 1mj
81 Základné imanie súčet t eex i jzj o 1bq 5 fgr y nz2 c dzo a n2j
82 Základné imanie f 4pu 8 w7x 9 e7o j p9j m aam b t9v 3 67v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -gw4 gsp -z hch -5 sa0 -0 rln -e13
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wgr
99 Neuhradená strata minulých rokov -ab7 -h 5rs -1 p2y -5 67k -559
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v9z 6 iyz -3 liu -5xo heb s 0ar -c ljw
101 Záväzky m9z r im9 e evv i5v e dvl 7k9 w ryr
102 Dlhodobé záväzky súčet d vrl
122 Krátkodobé záväzky súčet t1s 4 lue 0 e3x kjj q s7i zfb u l0o
123 Záväzky z obchodného styku súčet r phw 0se
131 Záväzky voči zamestnancom slm 0 5xm 7 rwk adl ws3 325 9d1
133 Daňové záväzky a dotácie b l57 fe ve rn qcm b
135 Iné záväzky u 5sj