IVETFIT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p2 yea rs 83h j4 nf3 1o 3yr nl 963 ua ilx 0n yl9 uj x66
3 Tržby z predaja tovaru 3 w09
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bf 1ib si fju ko pwg n7 iv4 1b vwu ki tmb
5 Tržby z predaja služieb 19 703 15 294
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mp epe g axx q 6k6 w rx9 x m3l 2 jd1 xj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu iy zdc n8 bid 3i 1oe bd 8nu vw 00g 4q 0bj my e1m fi 8ml
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 249 2 508 1 399 1 873 2 074 1 226
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a eor n 4p4 z ijo s smh s4n t jry s 5oh l 016
14 Služby 1 l1t xz 2jd hv 4nm hg ixk q fo6 tu gs1 1o 3jz 6 sgi
15 Osobné náklady m7 p6s r0 mf0 8k zrp 3 tsn o 9zt 0 j1q e 274 p7 zu1
20 Dane a poplatky fhi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g ohg 5 jfh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť iv q61 7 ee1 1 d7u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ha5 f 5yl -b vl6 -uvl q6j 0 vuo -6 ych -vs t59
28 Pridaná hodnota sr d5c k9 l8h xe 0ss e rcw r b48 r unb q fwn -1y8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6s 9ng ijx u9s qx7 e4w pmq plp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j5 u5r hud z2w 6wa 3oz r42 vro
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u1 -6q3 -lib -wrt -s41 -wdh -rzg -gip
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -82r d c4n -d nfl -sdd g5t g qrx -x o7s -j5 hfi
57 Daň z príjmov iny e 3dc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -842 1 059 -1 907 -878 658 1 050 -6 260 -12 330