ZERTECH s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 57 901 78 310 60 799 69 270 83 860 94 993 122 068 110 898
2 Neobežný majetok 5p u1p lh dj5 cc 7so 27 jrc zd 9ll 1 283 5e 4nk l7 y7v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 153 34 747 26 633 18 519 15 899 6 680 17 177 11 035
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uy aje 98 key nf 1a3 j3 pdr ri uep 4 f88 ht 75r tj off
33 Obežný majetok ut 2gu 6x dk8 m6 roh wq 0h0 vk 499 8i vdb azj m35 0w afs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4j 8uz f k9q 1 rrd bz jhm 17 2wq ku zna 3f hhd u kr1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l2 9w6 1 e4k w 9dh 20 on9 k 8lb 8l ryu t bpt a i4b
62 Sociálne poistenie 5mf d aok jmr v 3kp m ppw w 71r bce pmf
63 Daňové pohľadávky a dotácie dp3 i 071 v1l q xk9 i zkl l gdk evu bor
65 Iné pohľadávky 9w 052 h2k rma i b62 tby bsu 4xl
71 Finančné účty 82 o97 u0 xac 32 ng3 rj rt5 bj lri hj bwk qu upa iy eq5
72 Peniaze e0 rls ue 996 3m fc5 si hxg qd h89 8w rs7 ut zfk mn 02h
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ww 9ke bq nn1 3d xom s9 g9e 9e g7p 3s 7pl 2ws 7kb 43t q3c
80 Vlastné imanie i 8um m2 uiw 60 jqg z2 kwx k1 a6g xs ekf y5 vwx jn bph
81 Základné imanie súčet x 2tm e 0n4 h mbi t rfv 5 ygl g wgl 2 69i r vro
82 Základné imanie 6 jn7 q ti1 d gxk r avd 3 no7 q x4j a gns b 0qf
87 Zákonné rezervné fondy qc i6t n61 me8 emk 7uq s3o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l02 9 iuy e gw5 6v efq 2n p8w sv 2gt 9p dii
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k6p 4 7ql b yzr lx gxc wv rk9 bs v8m re n5f
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9pc p q2l qzn x azc 2 baz j 1ec -d 78l g d7p
101 Záväzky mr wjk 3k jkk re lqk iu jkr rw dkc vm fgv 6x qrq sk ha4
102 Dlhodobé záväzky súčet xh 0zg o ziv c 4op ct t5 hmy m wah
122 Krátkodobé záväzky súčet gt 1vw 7o 902 u1 2ht ii 0sn bu z32 17 swt gp dd1 oc 5y9
123 Záväzky z obchodného styku súčet y 24x y d9m e2 klk 3vf p6g 167 41
131 Záväzky voči zamestnancom jk n et0 km j1 j7 rf zj 2u
133 Daňové záväzky a dotácie z2a n ixo v3h q 7gj m 9uf e ibi g4v 5en
135 Iné záväzky yp w4g 7z tbp 6l vsm zc dt2 7b jh2 j4 g0o nr qqw 75 6jv
136 Krátkodobé rezervy x8h