SALÓN VITALIYA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 000 4 448 10 855 9 195 13 418 9 242 15 369 9 041
2 Neobežný majetok gl xag 6 hcw 3 eyk p urs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 415 7 290 4 165 1 040
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hi 5xw m 869 5 0ip m tyh
33 Obežný majetok z prx 8 3u5 od 5 k21 x 9z2 1 w4i 7a s9m h ybs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t0f
63 Daňové pohľadávky a dotácie w2e
71 Finančné účty y p03 q bq2 ak 5 7uf i q6e 0 t29 8x jvd 6 usv
72 Peniaze i ibm 5 dnv j m qu8 f szw k kme et b6j s ph4
73 Účty v bankách xc 9e 1ob 3ip 3g 2f 4h
74 Časové rozlíšenie súčet u6v gds uug k2k ttk n cu3 g3k
76 Náklady budúcich období krátkodobé fyd 887 bam my6 mt0 o uo2 nrn
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z 68p 7 r9s wf 0m2 6 pwg 31 vwi j 3af pv 7mo o b10
80 Vlastné imanie g ahn j ac0 o4y f hp6 w khh k ldx w tax 3 je8
81 Základné imanie súčet u d6f 3 yh0 3 8s8 e ja5 t 0bt p 2pc g 1pj 0 eee
82 Základné imanie 3 3x3 e djw 8 fvr x e2o n wce q q4g f jyp l yi8
87 Zákonné rezervné fondy by q8d xj3 o1w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2u m3s njq bs7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -97e -e 0tq -n k4m -x48 zqa 20z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z4b 0 kxl v lhr 5 n76
99 Neuhradená strata minulých rokov -9bx -j 7e1 -1 g1k -b lo1 -r o2u -u xs4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yb0 -u yu0 rmm e 9bm cwi av7 5 3ql
101 Záväzky stf ve jy9 6 osr p cu0 t w3v 6 n1q 2 m40
102 Dlhodobé záväzky súčet ub
114 Záväzky zo sociálneho fondu nc
122 Krátkodobé záväzky súčet -lwe i uuv 0 m4r d q8u 8 qyy 6 7mg 7 lmz
123 Záväzky z obchodného styku súčet -yr 5h
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám -2l oz
131 Záväzky voči zamestnancom p0h mig 40u 2m6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f9t gfl rjl fn8
133 Daňové záväzky a dotácie xrs 74 ub4 1ru v1y a1h ctl
135 Iné záväzky -d zsm c aut h qy0 9 wzo g quw f80
140 Krátkodobé finančné výpomoci 0 3e9 7 n6f u kj4 z 2ro o chh