SALÓN VITALIYA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 4 448 10 855 9 195 13 418 9 242
2 Neobežný majetok 52 bgd m 0ku l 4qu y emb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 415 7 290 4 165 1 040
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2k n9g k ei7 t 8pc 9 yxf
33 Obežný majetok c z2o v 270 a0 l st2 w nap y 6s4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 70j
63 Daňové pohľadávky a dotácie emq
71 Finančné účty 2 kji c igm vb p f3z d wnx 0 rwn
72 Peniaze 2 hm6 h 16g e h qs7 6 du1 4 tps
73 Účty v bankách f0 je 0ws td1 py
74 Časové rozlíšenie súčet ezw mgp x1r tzd oz1
76 Náklady budúcich období krátkodobé lz1 qx9 o4a ok3 97f
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 0ps q 3he 7b p0i f vnu me 024 2 p7u
80 Vlastné imanie 6 vz7 u ap1 zqt 1 wf1 y 6y9 f cli
81 Základné imanie súčet e 3io 1 ag7 s 2mg 2 8hu o m5l z wrv
82 Základné imanie i gaw m rky g hl0 2 o3o f 9wx m q7m
87 Zákonné rezervné fondy qc vxs
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h1 gc0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xy0 -9 et4 -p qt0 -qc6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fvn l tm4
99 Neuhradená strata minulých rokov -dxi -y 941 -z b9n -j 2bp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a0s -s xsa rgo o yg4 4wu
101 Záväzky fcu d9 n97 9 o1d f i5u d tkw
122 Krátkodobé záväzky súčet -cvg x oz4 1 d3s 7 0d4 a zxz
123 Záväzky z obchodného styku súčet -nh
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám -jt
131 Záväzky voči zamestnancom buv zgx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia igw vu4
133 Daňové záväzky a dotácie kx8 7c w2d t1q zgj
135 Iné záväzky -f jlq w 8ac j pys e eti b y2q
140 Krátkodobé finančné výpomoci j 8b0 7 n2d s vda q 80n