SALÓN VITALIYA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 4 448 10 855 9 195 13 418 9 242 15 369
2 Neobežný majetok ea yig i xj6 m te3 2 tq2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 415 7 290 4 165 1 040
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mm spv 3 e5i 3 ocz c 0x1
33 Obežný majetok l vnv x hpd 3u o swl m six 4 wlb up chh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gzk
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4x7
71 Finančné účty q oy3 p 6h8 su d 8l8 f mba 0 ir5 j7 kev
72 Peniaze c my8 2 f6c e 1 zw9 a mk9 9 ate 8t jcd
73 Účty v bankách 6b rt s9h eka ak 4q
74 Časové rozlíšenie súčet pey bon ag9 ldp 72e 2 7h0
76 Náklady budúcich období krátkodobé d4p 1mm 0zc uhe 5jh m xkf
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a liu p w00 3c 60x r h58 rp 4hl 8 u49 cd uq5
80 Vlastné imanie w e3f q cax 7fd z qut 3 nbb h va4 6 z7a
81 Základné imanie súčet u 97q y mzm r zhr l xmt z 0ug o 7bq g wvf
82 Základné imanie u 4br 8 nax a lk3 q 298 3 zgg 2 la9 0 gv2
87 Zákonné rezervné fondy gi 12z 2ej
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v7 7tk sd5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -675 -p 8if -z 4gc -1tl 3ge
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d0y 1 izp 6 gwl
99 Neuhradená strata minulých rokov -vnb -c 56e -d 11u -j nd8 -0 sn1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -61d -0 cas vc7 6 huy hq9 rpv
101 Záväzky rt0 uk r1f k i4w z 3ni f 3uj h 0c4
122 Krátkodobé záväzky súčet -lde z 7wm 7 de8 k egk o lwj y h63
123 Záväzky z obchodného styku súčet -i6 ha
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám -xi r4
131 Záväzky voči zamestnancom ixz 364 pr8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v7w 6jh qeh
133 Daňové záväzky a dotácie y2n vh lck v76 bdi an5
135 Iné záväzky -z cr0 v w7h s 4mo 1 z7c 9 j9k a94
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1 37l g 8mg 7 tkt x kkj v 0si