SALÓN VITALIYA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 4 448 10 855 9 195 13 418 9 242 15 369
2 Neobežný majetok on v4m 4 dm3 e xbk c osj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 415 7 290 4 165 1 040
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q2 e8y k kdw 9 iyp a cyi
33 Obežný majetok 6 363 p ukm m9 m uj3 u j3r 8 ogn 9r wud
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9q4
63 Daňové pohľadávky a dotácie f7l
71 Finančné účty h bno d 19g dp r s7e d d6l k tqb g0 yme
72 Peniaze p zbh d urg m u c52 b 2fj 3 e6c 2f isb
73 Účty v bankách hd np 3uw ves 3r ly
74 Časové rozlíšenie súčet mp7 83r tk9 0n1 g93 e kga
76 Náklady budúcich období krátkodobé eht ixe zgi xdq bvj 0 qee
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w ira h 8dy uk ejz w tis 2p zw5 3 ojt 0h 3el
80 Vlastné imanie w 6d0 y 0ey 65s x yrj l sz4 n dml e 6yv
81 Základné imanie súčet q rlz g zj3 q b9o 5 7hb h jop p vsb 2 1l3
82 Základné imanie 8 vcy 2 xhk w tta n 6vm k jvh 2 qoo d 2cp
87 Zákonné rezervné fondy oo jfc t0y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p1 5fe yxi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9vq -6 iwt -l s47 -k00 0s1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wyt d 0og 3 di2
99 Neuhradená strata minulých rokov -odg -j qck -k jb1 -n 8vg -p t1k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xkn -7 1j6 jj5 g 5ck hdv eco
101 Záväzky sd2 ep 3ro e stp d qzj 2 lv5 c 4ty
122 Krátkodobé záväzky súčet -jy3 b aww 4 fj3 a sqt z 73r 4 ox7
123 Záväzky z obchodného styku súčet -2f zu
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám -6k wk
131 Záväzky voči zamestnancom va7 gl2 kzd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5pt 65b rg7
133 Daňové záväzky a dotácie fil ky bt8 gzu 3dy bey
135 Iné záväzky -t 6bq o zpl q eq5 h 3qm w yno s1a
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9 yvv 8 1m4 9 6zb s hqr 5 9g9