MIBOG staving s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 273 3 774 9 873
33 Obežný majetok l 5ej u bqw s 1vu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dge -cn2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xcu -c3a
62 Sociálne poistenie 6uf i3v
63 Daňové pohľadávky a dotácie ov9 kd1
71 Finančné účty k 0nv t o3n et d1u
72 Peniaze j 1xe a j08 w2 gtv
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j cj4 c yxi 9 mqf
80 Vlastné imanie 9 l6s q 7cd -d 6rh
81 Základné imanie súčet f c8y h fpx m udu
82 Základné imanie q 5dw h y2e c 1jq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y3e -w noi
99 Neuhradená strata minulých rokov -c5j -o rl2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c7m -9 s0v -m vy0
101 Záväzky s2t l zgg kk m65
122 Krátkodobé záväzky súčet ue8 g 3yz xj 9ut
123 Záväzky z obchodného styku súčet tr uur
133 Daňové záväzky a dotácie 0g 22h p67
135 Iné záväzky a7r d8m yw5
139 Bežné bankové úvery x6 i3