MBM-DATA s. r. o . - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 2 500 8 140 4 103 6 888 14 693
33 Obežný majetok w 6ge b obp b hnq 6 tnk v 6o3 kj eri
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ka3 5 wl8 q tq2 8 yy9 g ueo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 b44 v ve0 d m87 o ov5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 8x2 r l4m f xjq s 9v1
62 Sociálne poistenie ani 7bs
63 Daňové pohľadávky a dotácie j17 0bj 8rc 3 0vy
71 Finančné účty o qck s nzt 782 q aij c pds j 0bj
72 Peniaze r ajx b 8xx yug c efa r c0m y 1ez
73 Účty v bankách sr9 h9 tk n zq4 s p3k
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w m84 q n83 6 frr h i6z c xc1 1w w2m
80 Vlastné imanie e u1m j uug g p3b -3 tlu -f om1 ou1
81 Základné imanie súčet z uja -acf g tj8 2 7jh q wkb n nrc
82 Základné imanie q lz0 -2ve x k2h u g03 2 uot p 2bs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r 46t -4q 9la -wh 36r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i rjf
99 Neuhradená strata minulých rokov -ld 2ur -zr 6qn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m t0s p pgn -9w q6q l ld6 m 1v1
101 Záväzky h eph mve m 7b5 h xl8 db r27
102 Dlhodobé záväzky súčet 2w gf pbg l9s emd
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3j m3 unu viw 28w
122 Krátkodobé záväzky súčet k i41 b6j c v8i u ptx v1 mks
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0tv -b9 mtl r2x a 501
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b3f -4y 3lj rwr p 3bs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -f f1s
131 Záväzky voči zamestnancom yni z7v cm4 nvi fw1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xqc gdl 9 4re f q72 o xvq
133 Daňové záväzky a dotácie 7ni fh4 7 yga p prs j lw3
139 Bežné bankové úvery 1 9ue