MBM-DATA s. r. o . - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 2 500 8 140 4 103 6 888 14 693 61 671
2 Neobežný majetok r5 k67
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 473
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j4 37r
33 Obežný majetok d oiv z ckt i 4b2 9 0au c 9ax mf gc0 jc 0ov
34 Zásoby súčet 2 1h6
35 Materiál e f02
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 534 3 14s c 4fo 6 34e k 7k5 tp az0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d tpf v zvc 1 af1 u qeo 68 6si
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e dqg 4 nt0 1 sr2 3 1a7 rw ukx
62 Sociálne poistenie 27f 83w z ydq
63 Daňové pohľadávky a dotácie l6l a76 ozw 9 zz6 b ij1
71 Finančné účty z 425 4 tuz swv v w5h d fsf b 7uv b 5b5
72 Peniaze b pg5 n gib s0j 2 k3z w xw9 z 4kd 2 mwh
73 Účty v bankách iqp 83 49 k owg q 0bc kee
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b uqe h az0 p 5vg e u7t x 2jq y5 ra2 z6 965
80 Vlastné imanie r ah6 u ycj z c0g -1 ssf -o to9 5g9 s r9q
81 Základné imanie súčet d s1r -57z e 9v4 z bj6 u mhn p ty9 r yb8
82 Základné imanie 6 ti2 -tc4 y 06t 9 v5b h rdp h am6 4 trw
86 Ostatné kapitálové fondy v 91x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z 2cu -kh 9go -3e hqp -i 2b3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 0q9 d jl0
99 Neuhradená strata minulých rokov -i4 had -9v zy2 -95 78x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v 1xp m ryv -8o 3qk s 3s4 l sb4 l13
101 Záväzky f s1h 2oh g cuu b 94k sk jaq i9 jc9
102 Dlhodobé záväzky súčet ka 45 1n8 wb8 jtd bb djj
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5b ewe
114 Záväzky zo sociálneho fondu yl sd 0k3 ij6 y2d ehg
122 Krátkodobé záväzky súčet t lc6 d0z j qm0 s sar ai i51 p2 ztx
123 Záväzky z obchodného styku súčet ccu -a2 7pc 7q3 u 161 vh prv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku db6 -3q lxe bvf p rq6 tx n6j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -h j40 od wre
131 Záväzky voči zamestnancom m9q qbf bfl mch 4sk gs8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t2g jx2 1 dwr f j61 j 4ed n vfr
133 Daňové záväzky a dotácie z3b 663 z k8u e 33z x 2d0 c mki
139 Bežné bankové úvery y nkc