MBM-DATA s. r. o . - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 2 500 8 140 4 103 6 888 14 693
33 Obežný majetok i 02j 2 zx5 e ahf 7 qlc d 6gc ja 76k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 55z 8 6en y wmp l ogy a mc6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q grw 7 3gh 8 n80 7 83c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o wke r 835 u urk 1 wo6
62 Sociálne poistenie 1nv 4bs
63 Daňové pohľadávky a dotácie z99 oli 206 6 tux
71 Finančné účty 6 h7k p zes vak 7 yj7 l s34 t anf
72 Peniaze u zb6 i nxo xsy x jj2 m q5t o wfc
73 Účty v bankách 09b kr dp f nnp a x2g
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 tpn m x0o v uk5 0 kpy p k32 mq p16
80 Vlastné imanie 4 ceh e nvo 8 17w -n nqt -o hq4 77o
81 Základné imanie súčet o mzv -avo 2 0vp 3 75w 0 2qx 2 th0
82 Základné imanie f dks -w6w 1 52r h lky g s9b h kk9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 fu0 -7t r17 -47 cfz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 rsh
99 Neuhradená strata minulých rokov -3h 34m -xa 8mz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 r5f i 5lv -jg 7xx z cx9 f 5mg
101 Záväzky y m2m c79 l nj8 m 66n zf i95
102 Dlhodobé záväzky súčet 2p dl xmw ac5 qkm
114 Záväzky zo sociálneho fondu n9 ca 619 ibc obf
122 Krátkodobé záväzky súčet p 52t 14c r xgd z a0z 76 2ej
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3z8 -pi v7c bnl 9 87c
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5ce -sh efh 4dh 1 lsi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -t wo4
131 Záväzky voči zamestnancom j0g ytg mtf p1h i3b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4r9 5nh a gv2 a 3cu h j39
133 Daňové záväzky a dotácie 2ia o9l k 0uv f l25 y zk3
139 Bežné bankové úvery 5 12s