Asseco Enterprise Solutions, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
6503/B
Dátum vzniku
19.12.2016
Konanie menom spoločnosti
V mene Spoločnosti je oprávnený konať vo všetkých veciach každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
Základné imanie
13 618 713,00 €
Predmety činnosti
 • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 19.12.2016)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 19.12.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 19.12.2016)
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 19.12.2016)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 19.12.2016)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 19.12.2016)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 19.12.2016)
 • administratívne služby (od 19.12.2016)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 19.12.2016)
 • finančný lízing (od 19.12.2016)
 • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 19.12.2016)
 • sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 19.12.2016)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1,00 €
 • Počet: 13618713
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 08.12.2017
Akcionár
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Ing. Marek Grác
  Stredná 1849/27
  82104 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2017
 • Ing. Branislav Tkáčik
  Košická 17180/49
  82108 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2017
 • Adam Góral
  Ustrzycka 3c
  Rzeszów 35-504
  Poľská republika
  Vznik funkcie: 19.12.2016
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1768/2017, Nz 49370/2017, NCRls 50175/2017 zo dňa 30.11.2017.
 • Notárska zápisnica č. N 966/2017, Nz 21914/2017, NCRls 22395/2017 zo dňa 23.06.2017.
 • Zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.12.2016.
Uložené listiny
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • živnostenský list
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Notárska zápisnica N 2637/2016, Nz 52401/2016 zo dňa 7.12.2016
 • Zmluva o prevode cenných papierov
 • Znalecký posudok č. 112/2016
 • Podpisový vzor - RNDR. Jozef Klein
 • Notárska zápisnica N 966/2017, Nz 21914/2017, NCRls 22395/2017
 • Stanovy z 23.6.2017
 • Znalecký posudok číslo 60/2017
 • Znalecký posudok číslo 61/2017
 • notárska zápisnica N 1768/2017, Nz 49370/2017 zo dňa 30.11.2017
 • úplné znenie stanov zo dňa 30.11.2017
 • znalecký posudok č 144/2017 zo dňa 09.11.2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 - časť 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 - časť 2
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum aktualizácie
14.07.2020